Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Частка ринку
Основні елементи циклічного управління маркетингом

1. Ситуаційний аналіз.

2. Маркетинговий синтез.

3. Постановка цілей.

4. Стратегічне планування.

5. Тактичне планування.

6. Маркетинговий контроль.

-2-

Планування маркетингової діяльності здійснюється шляхом розробки програм маркетингу.

Програма маркетингу – це документ, який визначає конкретну діяльність фірми на ринку. Це неперервний процес аналізу, планування і контролю, спрямований на приведення діяльності фірми до вимог ринку.

Планування маркетингу – це процес аналізу можливостей підприємства, вибору цілей і розробки поточних програм дій.

Стратегічне планування – це формування і реалізація цілей і задач підприємства по кожному конкретному ринку і по кожному конкретному товару на великий період часу.

Маркетингова стратегія - це довгостроковий генеральний напрямок діяльності підприємства на ринку, спрямований на досягнення мети. Маркетингова стратегія повинна бути тісно пов'язана зі стратегією бізнесу підприємства, тих людей, хто створює цей бізнес.

Виділяють чотири основні стратегічні моделі:

1. Матриця можливостей по товарам (Матриця Ансоффа), яка базується на таких стратегіях:

1.1. Стратегія розвитку ринку (новий ринок – новий товар)

1.2. Стратегія проникнення на ринок (новий товар – старий ринок)

1.3. Стратегія розробки товару (старий ринок – старий товар)

1.4. Стратегія диверсифікації (старий товар – новий ринок)

2. Матриця БКГ, яка класифікує господарчі стратегічні одиниці в залежності від їх частки на ринку та темпів зростання продажів товарів.

Низька Висока

Темп росту ринку Низький Високий   «Важкі діти»         «Зірки»
  «Собаки»     «Дійні корови»

3. Програма впливу ринкової стратегії на прибуток (PIMS). Передбачає встановлення залежності між прибутком і часткою ринку, яку займає фірма.

4. Загальна стратегічна модель Портера. Базується на таких стратегіях:

4.1. Стратегія переваги за витратами.

4.2. Стратегія диференціації.

4.3. Стратегія концентрації.

-3-

Тактичне планування – це формування і реалізація задач фірми на кожному ринку і по кожному товару в короткостроковий період часу на основі розробленої стратегії маркетингу і оцінки поточної ринкової ситуації.

Контроль маркетингу – постійна, систематична перевірка та оцінка положення і процесів у галузі маркетингу.

Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 226; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.017 сек.