Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Коефіцієнт покриття або коефіцієнт загальної ліквідності
Читайте также:
 1. Вивчення загальної характеристики господарства, окремих галузей господарства та міжгалузевих комплексів.
 2. Визначення коефіцієнта гідравлічного тертя при турбулентному режимі
 3. Визначення коефіцієнта пористості за даними опору зони проникнення пласта
 4. Визначення коефіцієнта пористості за даними опору промитої зони пласта
 5. Визначення коефіцієнта пористості за даними опору промитої зони пласта
 6. Визначення коефіцієнтів пористості та нафтогазонасиченості за даними електричних методів
 7. Вступ. Збереження електроенергії – частина загальної тенденції по захисту навколишнього середовища
 8. Коефіцієнт абсолютної ліквідності.
 9. Коефіцієнт нафтовилучення та чинники, що на нього впливають
 10. Коефіцієнт ризику
 11. Коефіцієнт співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості

Коефіцієнт проміжної або швидкої ліквідності.

Коефіцієнт проміжної (швидкої) ліквідності = Грошові кошти та їх еквіваленти + дебіторська заборгованість (8.12)
Поточні зобов’язання

Рекомендоване значення цього коефіцієнта ≥ 0,8 – 1.

Цей коефіцієнт показує прогнозовані платіжні можливості підприємства в умовах своєчасного проведення розрахунків з дебіторами. Він характеризує очікувану платоспроможність підприємства на період, який дорівнює середній тривалості одного обороту дебіторської заборгованості, а також оцінює здатність підприємства до погашення своїх поточних зобов’язань в разі його тяжкого фінансового положення, коли немає можливості продати запаси.

Збільшення коефіцієнта швидкої ліквідності за рахунок зростання дебіторської заборгованості, навряд чи позитивно відіб’ється на платоспроможності товариства. Низький рівень цього коефіцієнта вказує на необхідність постійної роботи з дебіторами, задля забезпечення можливості обернення найбільш ліквідної частини оборотних коштів (порівняно з запасами) в грошову форму для розрахунків за поточними зобов’язаннями підприємства.

Коефіцієнт загальної ліквідності =   Грошові кошти та їх еквіваленти + дебіторська заборгованість + запаси (8.13)
Поточні зобов’язання

Рекомендоване значення цього коефіцієнта ≥ 2.

Рівень коефіцієнта загальної ліквідності показує достатність у підприємства оборотних коштів для покриття своїх поточних зобов’язань. Він також характеризує запас фінансової міцності внаслідок перевищення оборотних активів над поточними зобов’язаннями. Перевищення значення зазначеного коефіцієнта понад вказаного рекомендованого значення вважається для підприємства небажаним, оскільки за таких умов господарювання відбувається неефективне нарощування запасів.

Проведемо аналіз платоспроможності підприємства на досліджуваному підприємстві (табл. 5).

Таблиця 5

Аналіз показників платоспроможності підприємства

№ з/п Показники Методика розрахунку на кінець поперед-нього року на кінець звітного року зміна у звітному році порівняно з попереднім
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (рекомендоване значення ≥0,2-0,25) [Грошові кошти та їх еквіваленти]: [Поточні зобов’язання] 2,23 2,35 0,12
Коефіцієнт швидкої ліквідності (рекомендоване значення ≥ 0,8-1) [Грошові кошти та їх еквіваленти + кошти у розрахунках]: [Поточні зобов’язання] 3,62 2,81 -0,81
Коефіцієнт загальної ліквідності (рекомендоване значення ≥ 2) [Оборотні активи]: [Поточні зобов’язання] 4,14 3,2 -0,94

Аналізуючи розрахунки коефіцієнтів платоспроможності товариства, бачимо, що як на кінець попереднього, так і на кінець звітного року на підприємстві спостерігається значне збільшення тимчасово вільних грошових коштів (абсолютно ліквідних активів). Це впливає на значне перевищення значення коефіцієнтів абсолютної ліквідності їнього рекомендованого значення.На початок року управлінський персонал підприємства зміг за рахунок наявних грошових коштів та їх еквівалентів покрити у 2-х кратному розмірі свої поточні зобов’язання, а (рекомендоване значення від 20 до 25%).

На початку досліджуваного періоду повністю усі поточні зобов’язання були покриті за рахунок швидко реалізовуваних активів. Зазначимо, що таке значення коефіцієнта швидкої ліквідності (3,62) значно вище його рекомендованого значення (0,8-1). Тобто в підприємства на кінець попереднього року була в достатній кількості дебіторська заборгованість, яка разом з грошовими коштами (їх забагато на підприємстві) покриває повністю всі поточні зобов’язання товариства.

Щодо значення коефіцієнта загальної ліквідності, зазначимо, що його значення на кінець попереднього року (4,14) вказує, що управлінський персонал підприємства може за рахунок оборотних активів повністю покрити поточні зобов’язання підприємства. Оскільки за рахунок наявної великої кількості грошових коштів на підприємстві усі коефіцієнти платоспроможності у 2-3 рази перевищують їхні рекомендовані значення, то видно, що товариство неефективно управляє грошовими коштами, оскільки вони “лежать на рахунках” і не “приносять збільшення або прирощення капіталу”. Тому варто частину грошових коштів направити на розвиток виробничого процесу для збільшення обсягу виробництва й реалізації продукції і при цьому забезпечити дотримання необхідних нормативвів коефіцієнтів платоспроможності.

Незначне зменшення усіх коефіцієнтів платоспроможності у кінці звітного року порівняно із кінцем попереднього свідчить про наміри товариства оптимізувати структуру своїх оборотних активів для того, щоб вона приносила більше прибутку підприємству.

Таким чином, досліджуване підприємство за результатами проведеного аналізу протягом усього досліджуваного періоду визнано платоспроможним.

Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 2431; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.001 сек.