Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

 

 

 

 

Повоєнна відбудова в Україні

Україна співзасновниця ООН. Діяльність на міжнародній арені.

27 січня1944р на пленумі ЦК ВКП(б) було прийнято рішення про розширення прав союзних республік у сфері міжнародних відносин та перетворення наркомату зовнішніх справ з загальносоюзного на союзно-республіканський. Утворено народний комісаріат закордонних справ республіки, який очолив Д.Мануїльський. Здійснивши такий крок сталінське керівництво переслідувало далекосяжну стратегічну мету: представити приєднання західноукраїнських і західнобілоруських земель, як возз’єднання етнічних територій., по-друге, збільшити кількість своїх прихильників у міжнародній організації (ООН). Сталін мав бажання, щоб всі республіки СРСР увійшли до складу ООН, але тільки БСРС та УРСР прийняти у члени ООН. 6 травня 1945 українська делегація прибула до Сан-Франциско на установчу конференцію і активно включилась до роботи. Д. Мануїльський очолив комітет підготовки тексту преамбули та першого розділу Статуту ООН – «Цілі та принципи»

Представник від україни відігравав вирішальну роль у прийнятті рішення про поділ Палестини. Брала участь у Паризькій мирній конференції 1946 р. У роботі Дунайської конференції, яка вирішувала питання про режим торгового судноплавства на Дунаї. Проте українська делегація не мала самостійності у прийнятті рішень.

 

Наслідки війни були жахливими: демографічні втрати становили 17 -18 млн., матеріальні втрати 1,2 трлн. крб., катастрофічний спад виробництва. У березні затверджено п’ятирічний план відбудови народного господарства.

Особливості відбудови на Україні:

- Значні масштаби відбудовчих робіт, більше ніж у будь якій іншій країні Європи

- Розрахунок лише на власні сили й ресурси Радянського Союзу, а не на зовнішню допомогу

- При відбудові пріоритет надавався важкій промисловості та енергетиці 80 % капіталовкладень за рахунок легкої промисловості, соціальної сфери та с/г (на останнє припадало 7 %).

- Економіка України відбудовувалась не як самостійний комплекс, а як частина загальносоюзної економічної системи

- Вагома роль належала командно-адміністративній системі, саме вона надавала можливість в стислий термін мобілізувати матеріальні і людські ресурси на певному об’єкті.

- Непропорційно велика роль ідеології, пропаганди, соцзмагань.

- Ускладнення відбудовчого процесу голодом 1946 -1947 рр.

- Як репарації з Німеччини надходили верстати, станки, обладнання.

Результати відбудовчого процесу були неоднозначні:

- З одного боку відбудовано промисловість, проте легка промисловість досягла 80% довоєнного, зниження рівня життя

- Розорення с/г

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Тема: Повоєнна відбудова і розвиток України 1945 – початок 1953 року | Радянізація західноукраїнських областей
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 348; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.014 сек.