Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Радянізація західноукраїнських областей

Голод 1946 року

Причини: посуха, неврожай, тотальні хлібозаготівлі.

У Східну Європу та Францію було безкоштовно вивезено 1,7 млн. тонн зерна, в той час коли українці голодували. Жертвами стало 1млн. осіб.

Хрущов намагався зменшити масштаби катастрофи і звертався за допомогою до Москви. За що Сталін заявив, що він «м’якотілий», у березні 1947 замінено на Кагановича. Проте для проведення нової посівної компанії була надана позичка в 35 млн. пудів зерна.

У 1951 році населення республіки становило 37, 2 млн осіб.

Грошова реформа 1947 року. На селі обмін відбувався по курсу 1:10. Проте по вкладах в ощадних касах у розмірі до 3 тис. крб. 1:1.

 

Після війни радянське керівництво провадило політику насадження моделі радянської влади в Західній Україні. Цей процес отримав назву радянізація. Він включав у себе: колективізацію, індустріалізацію, культурну революцію і масові репресії проти невдоволених новою владою. Зробити це намагались в коротші строки, незважаючи на незадоволення місцевого населення.

Відразу ж на роботу у місцеві органи влади надсилаються працівники різних спеціальностей, місцевим кадрам радянська влада не довіряла.

Один з перших ударів радянська влада нанесла по греко-католицькій церкві. УГКЦ складалася з 3040 парафій і 4440 церков, духовної академії, 5 духовних семінарій, 2 шкіл, 127 монастирів. Видавалося 3 тижневики і 6 місячних часописів. Церкву очолював митрополит, якому підлягало 10 єпископів, 2950 священників, було 520 ієромонахів, 1090 монахинь, 540 семінаристів. Церква об’єднувала понад 5 млн. віруючих.

Смерть митрополита А.Шептицького 1 листопада 1944 р. стало сигналом до початку кампанії проти церкви. Греко-католиків звинуватили у пособництві нацистам.

Наступник Шептицького Й. Сліпий намагався знайти спільну мову з новою владою. В березні 1945 р. була підготовлена інструкція про ліквідацію УГКЦ. Були заарештовані єпископи і запропоновано об’єднатися з російською православною церквою. У 1946 р. у Києві відбувся процес проти греко-католицької ієрархії. Тоді ж у Львові було скликано псевдо собор, який прийняв рішення про скасування Берестейської унії.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Повоєнна відбудова в Україні | Культурне життя в Україні у другій половині 1940 – початку 1950-х рр..
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 297; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.009 сек.