Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Стеноз отвору клапана (звуження отвору)

3. Комбіновані вади

4. Поєднані вади серця

Недостатність клапанів -втрата здатність клапанів повністю закрити передсередньо-шлункові отвори або отвори судин (аорти, легеневого стовбура). Отвори зіяють.

Гемодинаміка - кров частково повертається назад або у передсердя, або у шлуночки (в залежності від локалізації вад), камери серця переповнюються кров'ю, виникає хронічне перевантаження, гіпертрофія серця.

Стеноз отвору клапана -наслідок склерозу і зрощення стулок клапана.

При стенозі виникає утруднення течії крові.
Камери серця переповнюються кров'ю.

Виникає гіпертрофія серця, систолічне перевантаження, ізометрична гіперфункція.

Комбіновані вади- це коли поєднується недостатність та стеноз того самого клапана.

Під час систоли частина крові викидається назад в передсердя, потім ця ж частина крові повинна знову пройти через звужений отвір.

Наслідки набутих вад (за компенсацією):

1. Компенсовані вади - розлади гемодинаміки незначні. Морфологія: концентрична гіпертрофія відповідного відділу серця.

2. Декомпенсовані вади - ексцентрична гіпертрофія серця, атрофія, міогенна ділятація (розширення) порожнин серця, переваження дистрофії кардіоміоцитів.

Розлади гемодинаміки супроводжуються венозним застоєм, ціанозом, набряками, склерозом органів.

Причина смерті — хронічна серцева недостатність, тромбоемболія, кардіопульмональний шок.

Уроджені вади - внутрішньоутробні аномалії розвитку серця та великих судин.

Причини – екзогенний вплив на органогенез в першому триместрі вагітності (віруси, алкоголізм та ін.), збочення ембріоморфогенезу на грунті генних і хромосомних мутацій, їх виявляють відразу після народження.

В основі патогенеза: ненормальне сполучення між малим і великим колами кровообігу, а також звуження в цих системах.

Види вад за морфологією:

1. Вади, пов'язані з порушенням поділу порожнини серця

2. Вади, пов'язані з поділом загального артеріального стовбура

Комбіновані вади.

Вади, пов'язані з порушенням поділу порожнини серця:1. Дефект міжшлункової перегородки,

2. Дефект міжпередсердної перегородки;

3. Відсутність перегородок.

Кровообіг здійснюється зліва на право (із лівої половини серця до правої), гіпоксія незначна. При значному дефекті – гіпертрофія правого шлуночка. Трикамерне серця (відсутність міжшлункової перегородки) не сумісно із життям.

Вади, пов'язані з поділом загального артеріального стовбура:

1. Незрощення артеріальної протоки,

2. Артеріальний легеневий стовбур починається від двох шлуночків, від лівого шлуночка , а аорта – від правого шлуночка

3. Стеноз і атрезія легеневих артерій.

Вади супроводжуються різкою гіпоксією, гіпертрофією правого шлуночка серця.

Атрезія легеневої артерії -її клапаа немає, кров не проходить в легені.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Ревматизм | Розлади судинного тонусу

Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 259; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.026 сек.