Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Коефіцієнт ризику


Кількісна міра ризику в абсолютному виразі незавжди дає можливість оцінювати ризиковість деяких видів діяльності.

Так, наприклад, із зростанням частки особистих коштів інвестора при купівлі цінних паперів ризик його розорення знижується, але досягається це ціною зниження рентабельності власного капіталу.

З метою знаходження компромісу й урахування величини вланих коштів уводять безрозмірні показники:

 

;

 

де - коефіцієнт ризику;

З – максимально можлива величина збитку;

р – ймовірність втрат;

В – обсяг власних грошових ресурсів.

Прийняття ризиків оцінюється за умови якщо коефіцієнт ризику менший ніж граничні обмеження ризику, що визначаються можливостями інвестора.

У фінансовому менеджменті використовують також зворотні коефіцієнти, що називаються коефіцієнтами покриття ризиків:

 

;

 

3. Коефіцієнт ризику планових показників − очікування від’ємних та невід’ємних відхилень показників від запланованого завдання:

 

де - відхилення в бік відємних значень показників;

- відхилення в бік додатніх значень показників.

Цей коефіцієнт часто використовують при розробці бізнес плану. Оцінювати ризик за даним коефіцієнтом можна орієнтуючись на шкалу (табл. 3).

Таблиця 3

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Загальні методи оцінки ризику | Шкала оцінки ризику

Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 3347; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.014 сек.