Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ЗМ II. Психодинамічні моделі особистості

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Тема 1. Проблема особистості в психології – 2г.

Практичне заняття № 1

Мета: формування у студентів основних понять курсу, контроль за рівнем засвоєння знань основних понять теми.

1. Різноманітність визначень особистості.

2. Людина як індивід. Природні властивості людини.

3. Людина як суб’єкт діяльності. Психологічна організація суб’єкту.

4. Людина як індивідуальність. Своєрідність та самобутність індивідуальності.

5. Людина як особистість. Особистість як соціокультурна реальність.

Оцінювання: за роботу на занятті студент отримує 1-5 балів.

Практичне завдання № 2

Тема 1. Особистість в концепції З. Фрейда – 2 г.

1. Структура особистості:

· „Воно”, його особливості та прояви у поведінці;

· „Я”, його функції та роль в координації підсистем особистості;

· „Над - Я”, його джерела, структура та роль в житті людини;

· Закономірності взаємодії „Воно”, „Я”, „Над - Я”.

2. Динаміка особистості.

3. Розвиток особистості:

· Стадії розвитку особистості;

· Роль процесів ідентифікації та зміщення енергії лібідо в розвитку особистості;

· Психологічні захисти та розвиток особистості.

Оцінювання: за роботу на занятті студент отримує 1-5 балів.

Практичне завдання № 3

Тема 2. Теорія особистості Карла – Густава Юнга – 2 г.

1. Структура особистості за К. – Г Юнгом.

2. Комплекси, механізми їх утворення і прояви в житті та діяльності людини.

3. Поняття про архетип. Найважливіші архетипи (Персона, Тінь, Аніма та Анімус, Самість). Їх характеристика.

4. Процес індивідуалізації.

5. Характеристика психологічних типів особистості (екстравертний, інтровертний тип).

Оцінювання: за роботу на занятті студент отримує 1-5 балів.

Практичне завдання № 4

Тема 3. Особистість у концепції А.Адлера – 2 г.

1. Основні принципи теорії А. Адлєра.

2. Прагнення до мети за А. Адлєром.

3. Почуття неповноцінності та компенсація, агресія та боротьба за перевершення.

4. Прототип, схема аперцепції та стиль життя особистості: типологія стилів життя особистості: типологія стилів життя за А. Адлєром.

5. Проблема взаємовідносин між статями, любові та шлюбу у теорії особистості А.Адлєра.

Оцінювання: за роботу на занятті студент отримує 1-5 балів.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 314; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. I. СПРЯМОВАНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ
 2. Pib — одиничний показник якості базової моделі.
 3. Акцентуації особистості. Типологія та класифікації акцентуацій, особистості по К. Леонгарду, М.С. Лічко.
 4. Альтернативні моделі господарювання
 5. Арт-терапія як ефективний засіб соціалізації особистості з обмеженими функціональними можливостями
 6. Асоціальні прояви особистості
 7. Бех І.Д. Виховання особистості. У двох книгах.- К.: либідь, 2003.
 8. Вищий рівень - це рівень ядерних структур особистості, той психологічний скелет, або каркас, на який згодом нашаровується, нанизується все інше.
 9. Вікові етапи розвитку особистості школяра, їх характеристика та врахування в навчально-виховному процесі.
 10. Вольові якості особистості: витримка, рішучість, наполегливість, ініціативність, організованість та їх роль в лікувальному процесі.
 11. Вплив і призначення інструментів комунікаційної моделі
 12. Два головні виміри особистості (за Г. Айзенком).

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.016 сек.