Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Тема 3. ЗДІБНОСТІ

1. Поняття про здібності та їх структуру. Загальні та спеціальні здібності.

2. Кількісна і якісна характеристика здібностей.

3. Природні передумови здібностей.

4. Формування здібностей. Рівні розіитку здібностей.

5. Здібності та завдання профорієнтації учнів.

 

Завдання для самостійної роботи:

Запитання для самоконтролю:

  1. У чому виявляються здібності особистості?
  2. У чому проявляються якісні відмінності у здібностях людей?
  3. Що є показником здібностей?
  4. Як взаємопов’язані здібності і задатки?
  5. Що зумовлює розвиток здібностей особистості?
  6. Охарактеризуйте рівні розвитку здібностей особистості?

Завдання та проблемні ситуації:

1. Проаналізуйте такі висловлювання батьків:

А) “Мені прикро, що мій син ні до чого не здібний”.

Б) “Моєму синові виповнилося 6 років. А як він співає! Вася – майбутній артист!”

2. У 1938 р. експедиція французького етнографа Велляра виявила у Парагваї, в глибині лісів, дворічну дівчинку, кинуту на призволяше. Вона належала до племені, що перебувало на дуже низькому рівні свого розвитку. Мова його відзначалась винятково бідним словником, ніхто із цього племені не знав грамоти. Дівчинку, яку назвали Марі Івонн, привезли в Париж. Вона закінчила університет, успішно займалась етнографією, вільно володіла французькою, іспанською і португальською мовами.

Поясніть розвиток здібностей Марі Івонн.

Теми для рефератів:

& Компенсація розвитку одних здібностей іншими.

& Міжстатева різниця у здібностях.

& Здібності та професія.

& Початковий етап розвитку здібностей.

& Діагностика здібностей.

Ключові поняття теми: здібності, задатки, обдарованість, геніальність, талант, інтерес, схильність, професійна придатність, профорієнтація.

Список використаної та рекомендованої літератури:

- Гамезо М. В., Домашенко И.А. Атлас по психологии. – М, 1986. – С. 229-239.

- Загальна психологія /За ред. О.В. Скрипченка. – К., 1999. – Р. 19.

- Общая психология /Под ред. А.В. Петровского. – М, 1986. – Гл. 17.

- Общая психология: курс лекций /Сост. Е.М. Рогов. – М, 1999. – С. 419-456.

- Одарённые дети: Пер. с англ. / Общ. Ред. Г.В. Бурменской. – М.,1991

- Общая психология/ Под ред. В.В.Богословского. – Гл. 20.

- Психологія / За ред. Ю.Л. Трофімова. – К.,2000. – С.114-116.

- Психологія /За ред. Г.С.Костюка. – К., 1969. – С.516-535.

- Хрестоматия по психологии /Под ред. А.В.Петровского, М., 1987.

 

 

Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 407; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.