Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Брокерська діяльність на фондовому ринку

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

 

Брокерські контори відкриваються засновниками фондової біржі або юридичними особами, які придбали місце на біржі. Кожен член фондової біржі має право відкрити одну брокерську контору, яка може функціо­нувати у формі самостійної юридичної особи або як структурний підроз­діл члена фондової біржі.

Брокерські контори і брокери в їх складі являють собою посередників, що здійснюють діяльність з торгівлі цінними паперами на організованому ринку. Важливим принципом діяльності брокерських контор є спеціалізація брокерів на проведенні певних видів операцій з цінними паперами. Успішність діяльності брокерів залежить від правильності розуміння мети і намірів клієнта та належного їх виконання.

Основні завдання брокерських контор полягають у такому:

- прийом, передача та виконання замовлень клієнтів щодо реалізації операцій з цінними паперами;

- ведення рахунків клієнтів;

- організація обліку проведених операцій та складання звітності;

- надання клієнтам додаткових послуг для здійснення операцій з цінними паперами.

Брокерські контори надають такі види фінансових та супутніх послуг для своїх клієнтів:

- укладання біржових угод з цінними паперами;

- укладання угод з цінними паперами на позабіржовому ринку;

- надання гарантій та порук;

- документальне оформлення укладених угод;

- складання та подання звітності за проведеними операціями:

- збір необхідної комерційної інформації за дорученням;

- консультування з питань здійснення фінансових інвестицій тощо.

З метою реалізації своїх намірів на ринку клієнт направляє бро­керській конторі замовлення, в якому зазначаються основні реквізити бажаної угоди з фондовими інструментами: вид цінних паперів, їх кількість та ціна, вид угоди (на купівлю чи на продаж), термін поставки, тривалість дії замовлення та інші умови виконання угоди. Накази клієнтів брокерам можуть бути ринковими, лімітними, буферними, відкритими та закритими та містити спеціальні обумовлення.

Механізм реалізації угод з цінними паперами за посередництва брокерів наведений на рис. 2. Для кожного з клієнтів брокерська контора відкриває клієнтський рахунок, на якому відображається рух коштів, пов'язаних з купівлею та продажем цінних паперів.Дохід брокерської контори складається з комісійної винагороди, плати за брокерське інформаційне обслуговування та делькреде. Комісійна винагорода встановлюється у відсотках до обсягу угоди з цінними папе­рами і, зазвичай, коливається від 2 до 10 відсотків. Розмір брокерської винагороди визначається за погодженням сторін та залежить від таких чинників: кон'юнктури ринку, виду угоди, інтересів клієнта та його фінансового становища, ліквідності цінних паперів, складності вико­нання замовлення тощо. Додатковою формою доходу брокерської контори виступає делькреде, що являє собою оплату її послуг за гарантування платоспроможності покупця, у випадку нестачі коштів на рахунку клієнта для оплати операції.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 1551; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.017 сек.