Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Контрольна робота


19.

17.

14.

12.

11.

10.

Приклади.

1. . Підінтегральна функція непарна відносноsinx: , тому

 

 

1.

3.Підінтегральна функція непарна відносноcos x, =

 

4.

 

 

5. =

6.

(Підінтегральна функція парна відносноsin x і cos x, t = tg x)

 

6. =

 

7. .
8.

 

9.


,

 

 

 

 

 

.
13.

 

.

 

 

15. .

 

16.=

 

 

18.

 

 

Тригонометричні підстановки
для раціоналізації ірраціональних виразів

Інтегруючи вирази виду або , найчастіше користуються такими підстановками:

для виразів, що містять підстановкою або

для виразів, що містятьпідстановкоюабо

для виразів, що містятьпідстановкоюабо

Приклади

1.

2.

 

 

1. ; 2. ; 3. ;
4. ; 5. .  

Визначений інтеграл

ЛЕЙБНІЦ Готфрід Вільгельм (01.07.1646 - 14.11.1716) – німецький математик, фізик філософ, організатор і перший президент Берлінської АН(1700р.),член Лондонського королівського товариства(1673р.), член Паризької АН(1700р.). Народився у Лейпцигу. У 1661 Лейбніц поступив на юридичний факультет Лейпцігського університету, де вивчав також філософію і математику. Щоб поглибити свої математичних знання, перейшов до Ієнського університету, але побувши там близько року, повернувся до Лейпцигу для продовження занять юридичними науками. У 1663 році захистив дисертацію на ступінь бакалавра, в 1664 – на ступінь магістра філософії, а в 1666 – ступінь доктора права. Наукова діяльність Лейбніца була надзвичайно продуктивною і її діапазон був дуже широкий. У 1666 вчений опублікував свою першу математичну працю „Міркування про комбінаторне мистецтво”. Сконструйована ним лічильна машина виконувала не тільки операції додавання і віднімання, як це було у Паскаля, а й множення, ділення, піднесення до степеня і добування квадратного та кубічного коренів.Лейбніц певною мірою проклав шлях таким новим дисциплінам, як політична економія і порівняльне мовознавство.

 
У
Х
О
 
 
 
 
 
 
 

 

ВЛАСТИВОСТІ

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Общие понятия основных норм взаимозаменяемости | Финансовый менеджмент в условиях инфляции

Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 310; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.019 сек.