Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Pib — одиничний показник якості базової моделі


Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

П - кількість показників якості, взятих для оцінювання.

Відносний показник якості товару обчислюється за формулами:

Q = Pi / Pib (1)

 

або

Q = Pib / Pi (2)

де Pi. - одиничний показник якості, що оцінюється;

Формула (І) застосовується для оцінювання тих показників, збільшення яких свідчить про підвищення якості продукції (потужність, продуктивність, ресурс, довговічність). Формула (2) використовується для оцінювання співвідношення показників (матеріаломісткість, витрати пального, енергія, похибки вимірювань тощо), зменшення яких забезпечує підвищення якості. Отже, для визначення рейтингу товару потрібно знайти диференційовану оцінку окремих показників, добуток яких дозволить дати загальну кількісну характеристику перевагам одного виробу над іншими .

2. Велику увагу належить приділити економічному змісту розрахунків з визначення конкурентоспроможності товару. У найширшому розумінні конкурентоспроможність товару — це можливість його успішного продажу на конкретному ринку і в певний проміжок часу. Водночас конкурентоспроможною можна вважати лише однорідну продукцію з технічними параметрами та техніко-економічними показниками, що ідентичні аналогічним показникам уже проданого товару. Для того щоб високоякісний товар був одночасно і конкурентоспроможним, він має відповідати критеріям оцінювання споживачів конкретного ринку в конкретний час. Зрозуміло, що чинник часу тут має досить вагоме значення. Те, що потрібне споживачеві сьогодні, може стати абсолютно непотрібним уже завтра через зміну моди або внаслідок виникнення нового технічного рішення. Найвірогідніші дані для оцінювання конкурентоспроможності дають дослідження потреб покупців, та вимог ринку.

Купуючи щось, споживач знаходить необхідний товар серед аналогічних, тобто вибирає такий, який найбільше задовольняє його потреби.

Однією з умов вибору товару споживачем є збіг основних ринкових характеристик виробу з умовнимихарактеристиками конкретної потреби покупця. Такими характеристиками найчастіше вважаються нормативні та технічні параметри, а також ціна придбання і вартість споживання товару.Нормативні параметри характеризують властивості товару, регламентовані обов'язковими нормами, стандартами і законодавст­вом ринків майбутнього продажу.

Це, наприклад, екологічні показники, показники безпеки. Так, для легкового автомобіля екологічними показниками є вміст шкідливих речовин у вихлопних газах бензинових та дизельних двигунів, рівень зовнішнього шуму. Показники безпеки цього виробу регламентуються законодавчими вимогами щодо безпеки конструкції (Правила ЄЕК ООН).

До групи технічних параметрів, використовуваних для оцінювання конкурентоспроможності, відносять показники призначення, надійності, а також ергономічні та естетичні показники.

Інколи ці параметри умовно визначають як «жорсткі» та «м'які». Найбільші докладно вони регламентуються стандартами систем показників якості окремих видів товарів. Розглянемо, наприклад, систему технічних параметрів такого відомого й популярного (особливо серед молоді) виробу, як гральний автомат. Показниками призначення цього виробу вважають кількість ігрових програм; рівень автоматизації; рівень цікавості ігрової програми; показник рівня виконання ігрових ефектів; міру придатності автомата для розвитку корисних навичок у людини; час підготовки до роботи; час безперервної роботи; стійкість до кліматичного впливу; стійкість до механічного впливу; кількість людей, які одночасно можуть брати участь у грі; наявність призів; габаритні розміри. До показників надійності грального автомата належать час роботи до першого відказу, середній строк служби, максимальний строк служби, середній час відновлення роботи після поломки, Ергономічними показниками цього виробу вважають показник рівня шуму; показник відповідності автомата та його елементів розмірам тіла людини; зусилля натиску на органи керування; показник відповідності можливостям людини щодо сприйняття (зорового та слухового), запам'ятовування й обробки інформації. Зовнішній вигляд грального автомата характеризується естетичними показниками стильової відповідності, функціонально-конструктивної пристосованості, цілісності композиції, досконалості виробничого виконання.

Задовольняючи потреби, покупець витрачає свої гроші як на придбання товару, так і на його використання. Розмір цих витрат формує ціну споживання — витрати, пов'язані з власністю на товар, що обчислюється за формулою:

 

 


Де Цt — ціна товару,

Qі — витрати на споживання і-го виду товару;

п — кількість видів затрат за час використання товару,

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Лекція 4. Тема :. Якість продукції та методи її оцінювання | К=Е/Ві-тaх

Дата добавления: 2013-12-14; Просмотров: 468; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.019 сек.