Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Підтримка учителів, що працюють з обдарованими дітьми

У США існують спеціальні програми для вчителів. Суспільна організація обдарованих дітей (The Gifted Child Society) – це некомерційна група, яка надала допомогу більше ніж 60 000 обдарованим учням завдяки своїм позашкільним навчальним програмам для педагогів, які працюють з обдарованими учнями. Програми, які пропонувала Суспільна організація для обдарованих дітей, складалися з суботніх семінарів, шеститижневого літнього денного табору „Супер Зірки”, тренувальної програми для вчителів на рівні штату, конференцій для батьків та ін. У 1975 році Суспільну організацію для вчителів, які працюють з обдарованими дітьми, було названо Національною демонстраційною моделлю департаменту освіти США.

У США проблемою підготовки вчителів для обдарованих дітей займаються багато організацій, починаючи з урядових і закінчуючи приватними.

Прикладом може бути Національна урядова асоціація підготовки вчителів (The National Association of Government Communicators (NAGC)). Це професійна мережа федеральних, державних та місцевих державних службовців, які поширюють інформацію й усередині уряду, і за його межами. Членами цієї організації є редактори, письменники, митці, режисери, диктори, фотографи та викладачі.

 

4. Стандарти підготовки вчителів для роботи з обдарованими учнями.

Діяльність NAGC присвячена запровадженню можливостей для професійного вдосконалення, збільшення ефективності спілкування та розвитку професійних навичок. Ця асоціація розробила стандарти підготовки вчителів для роботи з обдарованими учнями. Існує два підручники, що містять зміст стандартів. Один з них розроблено для викладачів університетів, інший – для викладачів шкіл.

Нові стандарти, що використовуються університетами США, більш чітко фокусують суть, ніж попередні стандарти. Головні розбіжності між ними такі:

- нові стандарти підкреслюють сучасне становище, ґрунтуються на дослідженнях ефективного досвіду в галузі освіти для обдарованих дітей;

- нові стандарти більш ретельно розроблені, тоді як попередні були спрямовані тільки на досвід однієї національної організації;

- нові стандарті акцентують увагу на підборі відповідної практики для кожного окремого учня;

- нові стандарти побудовані на останніх дослідженнях стратегій навчання та підкреслюють високий рівень мислення, що не було висвітлено в попередніх стандартах.

Асоціацією для обдарованих (The Association for the Gifted (TAG)) було створено спільний трирічний проект розробки набору дослідницьких стандартів для педагогів: Знання вчителя та стандартні здібності для роботи з обдарованими та талановитими учнями (The Teacher Knowledge and Skill Standards for Gifted and Talented). Під час розробки стандартів організатори тісно співпрацювали з Міжнародним консорціумом молодих учителів, оцінювання та підтримки (the Interstate New Teacher and Assessment and Support Consortium (INTASC)), підрозділом Національної ради акредитації освіти вчителів (the National Council for Accreditation for Teacher Education (NCATE)), яка надає національному форуму можливість випробувати стандарти для ліцензування вчителів та професійного розвитку. Рада обдарованих дітей (the Council for Exceptional Children (CEC)) працює більше трьох років для розвитку перероблених стандартів для підготовки вчителів для обдарованих дітей.

Восени 2006 р. Національна рада акредитування освіти вчителів (The National Council of Accreditation of Teacher Education (NCATE)), яка займається професійною організацією акредитації педагогічних шкіл та коледжів, затвердила перероблені стандарти для освіти обдарованих дітей. Нові стандарти більш чітко фокусують освіту для обдарованих.

Існує також програма відділу освіти США, яка називається „Не залишити жодної дитини” (The No Child Left Behind (NCLB)). Ця програма містить акт, згідно з яким визначаються обов’язки вчителів і учнів. Учням гарантують отримання відповідної освіти згідно з їхніми здібностями. Учителям гарантується професійний розвиток.

Існує ще одна програма для вчителів обдарованих дітей. Це програма „Вчитель вчителю” (The Teacher-to-Teacher Program). Вона була розпочата у квітні 2003 року для посилення підтримки вчителів департаментом освіти. Сьогодні всі 50 штатів залучені до цієї програми.

Департамент Освіти США оголосив про формування тренувальних корпусів програми „Вчитель вчителю”. Корпуси будуть складатися з успішних учителів, які будуть забезпечені технічною допомогою та окружними семінарами для вчителів протягом року. Ця команда є розширенням робочої групи програми, до якої відбираються вчителі, які проводили наукові дослідження та мають довести результати своєї роботи. Мета цього проекту – підтримати на рівні округу професійний розвиток, проводячи заняття з експертами для покращення академічних показників завдяки поглибленню знань та покращенню педагогічної майстерності. Учасники завершать навчання зі стратегіями, готовими до використання, та розумінням, чому та коли їх використовувати.

Національна асоціація обдарованих дітей заснувала велику кількість фондів, які стимулюють викладачів отримувати подальшу освіту:

- стипендія Дж. Фрейзера – забезпечує стипендією для навчання вчителів роботі з обдарованими учнями;

- фонд винагороди керівників – кожного року винагороджує директорів, які зробили значний внесок у розвиток освіти для обдарованих дітей;

- фонд Г. Пассова – створено для винагороди вчителів, які показали найкращі результати в навчання обдарованих учнів;

- стипендія фонду Мері Тикер – винагороджує педагогів, які займаються наукою після захисту докторської дисертації;

- фундація П. Баклі Мос з освіти дітей, яка кожного року надає стипендію в 1000 доларів учням, які потребують фінансової допомоги для подальшого розвитку своїх здібностей. Мета гранта полягає в допомозі та підтримці вчителів, які хочуть створити ефективні засоби навчання мистецтва дітей з інвалідністю та іншими особливими потребами. Максимальний грант: $ 1.000;

- фонд для Вчителів надає гранти безпосередньо вчителям, для підтримки їхнього професійного навчання. Їхній досвід проявляється в багатьох формах, і вони діляться ним для покращення навичок викладання інших вчителів;

- Грант Ранглера – це список послуг, запропонованих безкоштовно Nimble Press. Це полегшує вчителям пошук грантів відповідно до рівня або назви. Мета гранту Ранглера – допомогти більшій кількості шкіл знайти фінансування для всіх сфер навчання.

Отже, у США існує значна кількість програм, які підтримують та стимулюють до розвитку викладачів, які працюють з обдарованими учнями.

Виховати творчу дитину може тільки творчий учитель. На думку М. Карне, учителі, які працюють з обдарованими дітьми, мають бути чутливими й доброзичливими, мати високий рівень інтелектуального розвитку, динамічний характер, почуття гумору, бути особистісно зрілими, емоційно стабільними й мати позитивну Я-концепцію.

 

5. Система підготовки вчителів до роботи з обдарованими учнями в Україні.

В Україні зростання професійної активності педагогів відбувається через участь у фахових конкурсах, одним з найпрестижніших серед яких є конкурс „Учитель року”, що проводиться з метою стимулювання активної участі вчителів у становленні та розвитку національної системи освіти, популяризації кращих педагогічних здобутків і професійної майстерності.

Для розвитку та поглиблення знань учителів в Україні існують Інститути післядипломної педагогічної освіти.

Інститут післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Б. Грінченка було створено у вересні 2007 р. на базі факультету підвищення кваліфікації Київського міського педагогічного університету імені Б. Грінченка.

Місія ІППО – забезпечення готовності педагогічних працівників столиці до повної професійної самореалізації через досягнення ними високого науково-методичного рівня. Мета ІППО – організація неперервного фахового розвитку педагогів на основі сучасних професійних стандартів і вимог, а також індивідуальних потреб кожного.

Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти як вищий навчальний заклад ІІІ рівня акредитації є правонаступником Донецького обласного інституту післядипломної освіти, який було створено 07.02.1994 року на основі розпорядження представника Президента України в Донецькій області за № 703 від 03.12.1993 року. У свою чергу Донецький обласний інститут післядипломної освіти був правонаступником Донецького обласного інституту вдосконалення вчителів, що працював з 1937 року.

Завдання інституту: методологічне, науково-методичне, організаційне забезпечення процесу інноваційного розвитку та функціонування цілісної, мобільної динамічної системи неперервної освіти керівних і педагогічних кадрів у регіоні.

У регіоні розгорнуто дослідження зі стратегії проектування інноваційного розвитку освіти на засадах компетентнісно орієнтованого підходу; упровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу в систему післядипломної освіти.

Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Луганський обласний інститут удосконалення вчителів (ЛОІУВ) було створено в 1939 році згідно з Постановою Ради Міністрів УРСР. Структуру і функції інституту визначено „Положенням про обласний інститут удосконалення вчителів”, яке затверджено Міністерством освіти України 10.02.1971 р. У цей період закладалися основи системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників області. Її складниками були курси підвищення кваліфікації (144 години і 72 години навчальних планів) за денною, а з 90-х років і заочною формою навчання, а також тижневі та триденні навчальні семінари з найактуальніших проблем теорії та практики навчально-виховного процесу для всіх категорій освітян.

Діяльність інституту вдосконалення вчителів, а потім – інституту післядипломної освіти на всіх етапах біографії була пов’язана з управлінськими структурами, методичними кабінетами, педагогічними колективами шкіл, іншими вищими навчальними закладами.

За багаторічну інноваційну діяльність у галузі післядипломної освіти на Міжнародних виставках „Сучасна освіта в Україні” та „Інноваційні технології навчання” інститут нагороджено десятьма дипломами, трьома медалями, двічі присвоєно Почесне звання „Лідер сучасної освіти” та звання лауреата в номінаціях „Інновації у вихованні молоді” та „Інновації у післядипломній освіті дорослих”. Розвиток системи післядипломної освіти є результатом значної уваги Луганської обласної Ради, Луганської обласної державної адміністрації до проблем учительства Луганщини, до виконання державного завдання модернізації освіти.

В Україні активно поширеними є такі колективні форми методичної роботи, як: семінари, психологічні практикуми, консультації, семінари-практикуми, засідання творчих груп, педагогічні виставки, конкурси, науково-практичні конференції, зміст і форми проведення яких визначаються шляхом анкетувань, тестувань, співбесід і будуються на діагностико-прогнозуючій основі з урахуванням потреб і побажань різних категорій освітян.

Робота з обдарованими дітьми може бути плідною лише за умови повного контакту педагога з дітьми, знання дорослими індивідуальних особливостей, для чого проводиться психологічна просвіта, консультації.

Отже, освіта та заохочення до освіти викладачів в США та в Україні розвивається кожного року. Це надає можливість кожному педагогу, який займається навчанням обдарованих дітей, отримати відповідну освіту. З боку держави та суспільних організацій відбувається контроль якості знань викладачів, що ліквідує проблему невідповідності викладачів, які працюють з обдарованими дітьми, обсягу певної навчальної програми для обдарованих учнів.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
З обдарованими учнями | Податок з доходів фізичних осіб, його правове регулювання
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 292; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.022 сек.