Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Адаптація 6-річної дитини до нової соціальної ситуації розвитку. Криза 6-7 років

Читайте также:
 1. АДАПТАЦІЯ
 2. Адаптація в трудовій діяльності поділяється на фізіологічну, психічну, соціальну та професійну.
 3. Адаптація клеток-мишеней
 4. Адміністративний та навчальний методи супервізії в менеджменті соціальної роботи.
 5. АНАТОМО-ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НОВОНАРОДЖЕНОІ ДИТИНИ.
 6. Архів Коша Нової Запорозької Січі
 7. Біологія шкіряної, вовнової та медової продуктивності
 8. Введення в поняття та обробку критичних ситуації
 9. Взаємозв'язки соціальної роботи із психологією
 10. Вивчення дитини з проблемами в розвитку в умовах освітньої установи
 11. ВИДИ СОЦІАЛЬНОЇ МОБІЛЬНОСТІ

Психологічна готовність дитини 6-річного віку до навчання у школі.

Загальна характеристика вікового періоду

ЛЕКЦІЯ №6

ТЕМА: ПСИХОЛОГІЯ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА

ПЛАН

1. Загальна характеристика вікового періоду.

2. Психологічна готовність дитини 6-річного віку до навчання у школі.

3. Адаптація 6-річної дитини до нової соціальної ситуації розвитку. Криза 6-7 років.

4. Розвиток когнітивної сфери.

5. Становлення особистості молодшого школяра.

6. Розвиток самосвідомості та “Я-концепції” особистості.

7. Вплив навчальної діяльності на розвиток дитини.

 

Література

1. Вікова та педагогічна психологічна: Навч.посіб. / О.В.Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін. - К.: Просвіта, 2001. - 416с.

2. Мухина В.С. Детская психология / Под ред. Л.А.Венгера. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Просвещение, 1985. - 272с.

Додаткова:3; 6; 11-17; 21; 22; 26-28; 32-35; 39; 40; 46; 47; 53; 57-59; 62; 63; 67; 71; 75; 77; 80-83.

Розвиток дитини від 6 до 10-11 років триває під впливом навчальної діяльності, що є провідною для даного періоду. Завдяки участі дитини в навчальній діяльності період молодшого шкільного віку є сенситивним періодом для розвитку мислення, під впливом якого триває формування інших психічних функцій. Розвиток конкретних операцій сприяє розвитку словесно-логічної форми мислення. Пам’ять також поступово переходить до словесно-логічної форми. Важливим новоутворенням стає довільність психіки, зокрема пізнавальних процесів.

Завдяки участі у навчальній діяльності в молодшого школяра формуються такі важливі новоутворення в його особистісній сфері та складові “Я-концепції”, як самооцінка, рефлексія та потреба у самоствердженні. У дітей даного віку крізь призму успіхів чи неуспіхів в навчальній діяльності, яка є провідною, під впливом значущих інших триває формування таких аспектів “Я-концепції”, як соціальне “Я”, емоційне “Я”, інтелектуальне “Я” та фізичне “Я”.

 

Майже усі шестирічні діти та третина семирічних дітей є психологічно неготовими до навчання у школі. Психологічна готовність передбачає достатньо високий рівень розвитку інтелекту та сфери довільності, наявність позитивних мотивів учіння.

Формуванню психологічної готовності впродовж першого року навчання дитини у школі сприяють такі чинники, як наявність ігрових мотивів у навчанні, відсутність ситуацій оцінювання, збереження режиму дня дошкільного навчального закладу, часті фізкультхвилинки, відпочинок.

Дитина в даному віці відкриває, але не обов’язково одразу усвідомлює, нову соціальну позицію - школяра, що пов’язана з виконанням навчальної роботи, яка високо оцінюється з боку дорослих. Формування внутрішньої позиції школяра суттєво змінює зміст самосвідомості дитини, що в свою чергу призводить до переоцінки цінностей. З’являються нові інтереси, мотиви які пов’язані з навчальною діяльністю, а все, що було пов’язано з грою, виявляється менш цінним.Криза 7 років пов’язана з усвідомленням власного місця в системі суспільних стосунків. Внаслідок зміни соціальної ситуації розвитку дитина стає об’єктом постійних оцінок з боку вчителів та однокласників, які не завжди співпадають з її власними уявленнями про себе, що й призводить до кризи. У зовнішніх проявах кризу 7 років можна побачити через кривляння, манерність, штучна натягнутість поведінки, схильність до капризування, афективних реакцій, конфліктів.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Мистецтво ефективно слухати | Розвиток самосвідомості та “Я-концепції” особистості

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 409; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.001 сек.