Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Аналіз запасів і товарооборотності

Читайте также:
 1. IV. Методи аналізу травматизму
 2. STEEPLE-аналіз факторів впливу
 3. SWOT-аналіз сільського туризму
 4. Алгоритми розподілу запасів
 5. Аналіз беззбитковості підприємства
 6. Аналіз беззбитковості проекту і способи його зниження
 7. Аналіз валового прибутку підприємства
 8. Аналіз виконання договорів про поставку і реалізацію продукції.
 9. Аналіз виконання плану, динаміки, рівня фінансового результату від іншої діяльності підприємства
 10. Аналіз використання устаткування і виробничої потужності підприємства
 11. АНАЛІЗ ВИРОБНИЧИХ РЕСУРСІВ І ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНОГО РІВНЯ ПІДПРИЄМСТВА
 12. Аналіз виробничого левериджуРозрахунок рентабельності інвестицій, вкладених в запаси

Сутність і значення товарооборотності, методика її визначення

Товарооборотність є одним з найважливіших показників ефективності діяльності підприємства ресторанного господарства. Під товарооборотністю розумієть час обороту товарів з дня їх надходження до дня їх реалізації, а також швидкість обороту сировини і покупних товарів. Товарооборотність може бути виражена або числом оборотів товарів за певний період часу, або кількістю днів, необхідних для експортування одного обороту. Слід зазначити, що мова йде про оборотність грошових коштів, вкладених в запаси.

Час оборотності (товарооборотність у днях) визначають на основі даних про середні товарні запаси і товарообороті за формулою:

Вд= ( Зср ∙ Д ) / ТабоВд= Зср / Тодн,

 

де Вд - товарооборотність в днях.

Товарооборотність в кількості оборотів (швидкість обороту) розраховують таким чином:

Соб = Т : Зсрабо Соб = Д : Вд,

де Соб - швидкість обороту.

 

Важливе значення для підприємства харчування, підвищення його конкурентоспроможності має прискорення оборотності. При цьому вивільняються оборотні кошти, вкладені в сировину і товари, ефективно використовуються інвестиції, вкладені у запаси, скорочуються витрати з зберігання сировини і товарів, знижуються товарні втрати, що в кінцевому рахунку веде до збільшення прибутку. Важливість для підприємства збільшення швидкості обороту покажемо на умовному прикладі ( табл. 3.6).

Таблиця 3.6

 

Показник Підприємство
1-е 2-е
1. Товарооборот,грн. 1 000 000 1 000 000
2. Чиста рентабелість,%
3. Чистий прибуток,грн. (стр.1 ∙стр.2/100) 20 000 100 000
4. Швидкість обороту
5. Інвестиції, вкладені в запаси, грн. (стр.1/стр4) 28 571 142 857
6. Рентабельність інвестицій , вкладених в запаси, % (стр. 3/ стр.5 ∙ 100)

 

Значить, незважаючи на те, що друге підприємство мало більш високу чисту рентабельність, віддача від інвестицій, вкладених у запаси, у них однакова. Це пояснюється більш високою оборотністю запасів у першого підприємства .

Аналіз поточних товарних запасів починають з зіставлення їх фактичних розмірів з встановленими нормативами. Так як нормативи товарних запасів встановлюються поквартально, то і їх вивчення проводять насамперед по кожному кварталу окремо. Порівняння фактичних запасів з нормативом проводять як у сумі, так і в днях обороту.

У ході аналізу товарних запасів необхідно виявити причини, які впливають на відхилення від нормативу, з'ясувати, якою мірою товарні запаси задовольняють попит населення, забезпечують виконання виробничої програми підприємства та обсягу роздрібного товарообігу, перевірити правильність розміщення запасів по структурних підрозділах підприємства. Важливим моментом в аналізі товарних запасів є визначення ефективності використання грошових коштів, вкладених в запаси.У табл. 3.7 дано аналіз товарних запасів по підприємству ресторанного господарства.

Таблиця 3.7

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 1447; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.224.202.184
Генерация страницы за: 0.006 сек.