Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Розрахунок виплат за середнім заробітком


 

Оплата праці за середнім заробітком визначається Порядком нарахування середньої заробітної плати, затвердженим постановою КМУ від 8 л.02.1995 р. № 100 з наступними змінами.

Середній заробіток визначається для оплати праці у випадках:

чергових і додаткових відпусток або компенсацій за невикористані відпустки;

виконання державних і громадських обов’язків;

пільгових годин підлітків;

перерви у роботі матерів, які годують немовлят;

переміщення працівників на нижчеоплачувану роботу через хворобу чи виробничу необхідність;

перебування у відрядженнях;

вимушених простоїв;

вихідної доплати при звільненні;

тимчасової непрацездатності;

відпустки з вагітності та пологів;

інших передбачених законодавством випадках.

 

Оплата відпусток працівників. На підставі наказу керівника підприємства складається записка о представленні відпустки, на зворотній стороні якої здійснюється розрахунок відпускних, виходячи із загальної суми заробітної плати за останні повністю відпрацьовані 12 місяців, яка ділиться на кількість календарних днів за рік за винятком святкових днів:

Сума заробітної плати за 12 місяців

365 – 10

Таким чином визначається середньоденна заробітна плата, яка помножається на кількість днів відпустки, цей буде сума відпускних.

Виплата по лікарняному листу, тобто допомога по тимчасовій непрацездатності відноситься до фонду додаткової заробітної плати але тільки за перший п’ять днів лікарняного. Тобто оплата перший п’яти днів здійснюється за рахунок коштів підприємства, а за останні дні за рахунок коштів Фонду соціального страхування. Підставою для нарахування виплат по тимчасовій непрацездатності є відповідно оформлений лікарняний лист.

При нарахуванні лікарняних здійснюється відповідний розрахунок на підставі заробітної плати за попередні шість місяців за формулою:

Сума заробітної плати за 6 місяців

кількість відпрацьованих днів за 6 місяців

 

За допомогою цього розрахунку визначається середньоденна заробітна плата за попередні повністю відпрацьовані місяці. Потім ця сума помножається на кількість днів лікарняного. Крім цього сума виплат по лікарняному залежить від стажу роботи працівника. Якщо загальний стаж роботи менше ніж 5 років від нарахованої суми одержаної при розрахунку працівнику нараховується тільки 60%, при загальному стажі роботи від 5 до 8 років – 80% і більше 8 років 100 %.

Згідно листа Міністерства фінансів України від 06.09.2011 р. N 31-08410-07-25/21750 нарахування виплат по лікарняному листу за перші п’ять днів хвороби відображається за кредитом рахунку 66 «Розрахунки за виплатами працівникам»:Дт

Кт

Лікарняні за останні дні, що перевищують перші п’ять відносяться на рахунок 378 «Розрахунки з державними цільовими фондами»:

Дт

Кт

Надходження грошових коштів для виплати допомоги по лікарняному листу на рахунок в банку:

Дт

Кт

Виплата допомоги по лікарняному працівникам:

Дт

Кт

Інші види оплати праці, що використовують розрахунок середнього заробітку розраховуються виходячи з заробітної плати за два попередніх повністю відпрацьованих місяців, ця сума ділиться на кількість відпрацьованих за цей час днів і множиться на кількість днів, що підлягають оплаті за даним розрахунком:

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Поняття заробітної плати: її види та форми | Облік утримань з заробітної плати

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 230; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. III. Попередній розрахунок центрально навантаженого фундаменту.
 2. Акустичний розрахунок
 3. Відпусткою визнається вільний від роботи час протягом вста­новленої законом або угодою сторін кількості днів з виплатою за­робітної плати або без її збереження.
 4. Гарантійні виплати за трудовим правом
 5. Для призначення страхових виплат при нещасному випадку на виробництві працівнику необхідно пройти обстеження в МСЕК, яка має право встановити ступінь втрати працездат­ності.
 6. Допомога у зв’язку з безробіттям: умови, розмір і тривалість виплати
 7. Допомога у зв’язку з частковим безробіттям надається з першого дня простою, тривалість її виплати не може перевищувати 180 ка­лендарних днів протягом року.
 8. Класифікація відхилень. Розрахунок відхилень.
 9. Класифікація цін та їх розрахунок
 10. Компенсаційні виплати за трудовим правом
 11. Лекція 2 . Облік розрахунків за виплатами працівникам та соціального страхування
 12. Лічильники з безпосередніми зв'язками із послідовним переносом.

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.