Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Аналіз результатів. Відбувається шляхом підрахунку балів за кожним твердженням

Читайте также:
 1. IV. Методи аналізу травматизму
 2. STEEPLE-аналіз факторів впливу
 3. SWOT-аналіз сільського туризму
 4. Аналіз беззбитковості підприємства
 5. Аналіз беззбитковості проекту і способи його зниження
 6. Аналіз валового прибутку підприємства
 7. Аналіз виконання договорів про поставку і реалізацію продукції.
 8. Аналіз виконання плану, динаміки, рівня фінансового результату від іншої діяльності підприємства
 9. Аналіз використання устаткування і виробничої потужності підприємства
 10. АНАЛІЗ ВИРОБНИЧИХ РЕСУРСІВ І ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНОГО РІВНЯ ПІДПРИЄМСТВА
 11. Аналіз виробничого левериджу
 12. Аналіз витрат за економічними елементами

Обробка результатів

Відбувається шляхом підрахунку балів за кожним твердженням. Обраний варіант відповіді свідчить про типову поведінку в ситуації спілкування. Відповідно їй відповідає бальна оцінка за п’ятирозрядною шкалою.

25 балів і менше.Відповідає ригідному стилю спілкування. Свідчить про неадекватне розуміння ситуації та реагування на неї. Людина з ригідним стилем не дуже добре орієнтується в ситуації спілкування, необ’єктивно оцінює себе та інших, не схильна аналізувати власну і чужу поведінку, не відчуває емоційного стану іншої людини, не розуміє підтекст спілкування (їй про все потрібно говорити прямо). Така людина схильна піддаватися впливам настрою, не бере до уваги індивідуальних, статево-вікових, освітньо-культурних особливостей партнера по спілкуванню.

25-50 балів.Відповідає перехідному стилю спілкування. Вказує на наявність прорахунків у спілкуванні. Це стосується сприйняття, розуміння ситуації або здійснення впливу на партнера. Дуже часто, виявляючи ознаки гнучкості і розуміння ситуації, людина з таким стилем спілкування не здатна використовувати ефективні засоби і стратегію комунікативної поведінки. Як наслідок, можлива невідповідність стилю спілкування ситуації. Для цього стилю властива значна варіативність засобів і способів спіл­кування, суперечливість, нестабільність і непослідовність їх використання.

50-75 балів.Характеризує індивіда, якому властивий гнучкий стиль спілкування. Свідчить про високий ступінь адекватності залучених засобів і способів спілкування у ситуації. Це досягається за рахунок доброї орієнтації в ситуації, вміння враховувати і власний емоційний стан, і психологічний настрій партнера, а також умови міжособистісної взаємодії загалом. Цьому сприяють вибір доступних форм висловлювань; звертання уваги на міміку, жести, інтонацію в голосі співрозмовника; вміння скласти відповідне враження (сподобатися, викликати страх, співчуття, бажання допомогти і т. ін.); знаходження відповідних засобів впливу (товариська порада, прохання, жорсткий наказ, обґрунтована вимога і т. ін.); пошук компромісних рішень, а також оптимальних шляхів розв’язання конфліктних ситуацій.

Заняття 6. Функціонування підприємницької
організації

6.1. Характеристика підприємницьких організацій.

6.2. Проблеми функціонування підприємницької організації.

Рекомендована література

1. Власов П. К. Психология замысла организации. — Х.: Гуманитарный центр, 2003. — 284 с.

2. Красовский Ю. Д. Организационное поведение. — М.: ЮНИТИ, 1999. — 355 с.

3. Огаренко В. М., Малахова Ж. Д. Соціологія малих груп. — К.: Центр навчальної літератури, 2005. — 292 с.

4. Цандлер Е. Менеджмент малих і середніх підприємств. — К.: Основи, 1997. — 317 с.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
| Аналіз результатів. Відбувається шляхом підрахунку балів за кожним твердженням

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 143; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление ip: 54.198.55.167
Генерация страницы за: 0.002 сек.