Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Вербальні методи

Групи валеологічних методів навчання

Поняття методу навчання основам здоров’я

МЕТОДИ НАВЧАННЯ ОСНОВАМ ЗДОРОВ'Я

Лекція 2,3

План

1. Поняття методу навчання основам здоров’я.

2. Групи валеологічних методів навчання:

1) Вербальні методи.

2) Методи регуляції життєдіяльності.

3) Практичні методи.

4) Активні методи.

5) Наочні методи.

6) Методи оздоровлення.

Термін "метод" (від грецького methodos) означає шлях, спосіб руху до істини. Метод навчання відображає:

1. Способи навчальної роботи вчителя та способи навчальної роботи учнів у їх взаємозв'язку.

2. Специфіку їхньої роботи по досягненню різних цілей навчання.

Методи навчання - це способи сумісної діяльності вчителя й учнів, спрямовані на вирішення завдань навчання.

Будь-який із методів здійснюється в практиці навчання через конкретні прийоми. Методичні прийоми - це елементи того чи іншого методу, виражають окремі дії вчителя та учнів у процесі навчання. Усі методи ґрунтуються на таких прийомах: виявлення ознак, порівняння об'єктів (схожість, відмінність), висновки, узагальнення.

Методи навчання валеології спрямовані на формування умінь визначати рівень здоров'я, прогнозувати і зберігати його, коригувати спосіб життя і таким чином попереджувати захворювання.

Методи навчання основам здоров’я засновані на розумінні людини та її здоров'я з позицій системного підходу. Людина розглядається як система з пірамідальним принципом побудови. Організація піраміди ієрархічна і містить три рівні: найнижчий - тілесний, або соматичний, середній - психічний і вершина - духовний елемент. Узаємодія між елементами в середині піраміди підпорядковується законам гармонії, що забезпечує її динамічну стійкість і можливість розвитку.

Валеологічні методи передбачають гармонійний розвиток людини на всіх указаних рівнях.

За допомогою вербальних методів навчання вивчаються теоретичні основи функціонування системи Людина - Природа - Суспільство з метою збереження здоров'я людини та створення оптимальних умов її раціональної життєдіяльності. Словесна мова, пов'язана з мисленням людини, передає зміст повідомлення притаманними йому вербальними засобами, які показують ставлення суб'єкта до того чи іншого факту.

Слово педагога є джерелом знань, виявляє систему понять і закономірностей, передає термінологію науки, зміст фактичного матеріалу. За допомогою слова регулюється діяльність учнів, формуються вміння та навички навчальної діяльності.

Методика викладання валеології

Слово педагога є потужним джерелом емоційного впливу на учнів, бо містить думки та почуття, які формують духовний світ. Слово сприяє доброзичливому протиставленню людина - світ, людина - людина, має конструктивний характер, відчуття необхідності своєї діяльності, позитивні емоції та душевний комфорт.

Володіння методичним інструментарієм використання слова дає можливість збагачення резервів людського духу, це потужний інтелектуальний потенціал, колосальний фактор здоров'я.

Розглянемо словесні методи навчання валеології.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Методи самовиховання військовослужбовців | Вербальні методи навчання
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 3902; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.014 сек.