Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Групова соціальна пам'ять

Структура та зміст групової пам'яті залежить від суб'єкта-носія, тобто соціальної групи, якій приналежить ця пам'ять. У соціології розрізняють малі соціальні групи, великі соціальні групи і масові сукупності (випадковий натовп, масова аудиторія і т.п.). Малими групами є сім'я, первинна вікова група («хлопці нашого двору»), виробничий осередок (бригада, команда, екіпаж, відділ), компанія (клуб за інтересами). Для малих груп характерна безпосередня міжособистісна мікрокомунікація в формах І н І, І д І, І в І (див.табл. 2.1). Великі соціальні групи – це сукупність людей, що володіють загальними соціальними ознаками: а) соціально-демографічні групи формують такі ознаки, як вік, стать, освіта, національність ;б) виробнично-економічні групи утворюються за майновомим рівнем, станово-класовою приналежністю, професією; в) громадські об'єднання: політичні партії релігіозні концесії, профспілки, молодіжні спілки, спілки ветеранів і т.д. Масові сукупності діляться на епізодичні, існуючі короткочасно, наприклад натвоп на вулиці, і стабільні типу населення або суспільства.

Очевидно, що ці епізодичні масові сукупності ніякоюгруповою пам'яттю не володіють і володіти не можуть, на відміну від стабільних спільнот, що мають соціальну пам'ять (див. розділ 3.4). Малі групи з розвинутою діалоговою комунікацією мають неречеву пам'ять у вигляді загальних спогадів (пам'ятні події, зустрічі, пригоди, смішні історії і т. д.) і речеві реліквії (фотографії, символи, мисливські трофеї, листи, звукозаписи тощо). По суті справи групова пам'ять малих груп – це сума індивідуальних памятей їх членів і значима тільки в межах групи.

У великих соціальних групах, та й то не у всіх, виявляється потреба в спеціальній груповій пам'яті і можливості для її формування. Багаточисленні і розосереджені соціально-демографічні групи не потребують спеціальної пам'яті; групи із загальним майновим цензом і станово-класової приналежністю також не створюють особливих мнемічних утворень.Справа в тому, що ці групи не мають спільних соціальних смислів (знань, умінь, емоцій, стимулів), які вимагали б передачі в часі.

Цільові соціальні групи беруть на себе виконання певних суспільних функцій, що вимагає консолідації групи, фіксації позитивного досвіду, збереження і передачі його між членами групи .Заради цього цільовими і соціальними групами сторюється система соціальної комунікації, що включає особливу групову пам'ять. Особливо розвинену групову пам'ять з давніх часів створювало жрецтво, приховуючи в ній езотеричне (таємне) знання, в середні віки – лікарі і юристи, в новий час – вчені та політики.

Групова пам'ять цільових соціальних груп включає такі розділи:- спеціальна мова, багата поняттями і термінами;

- масив недокументованих знань, які усно передаються сучасниками, а також чітко усвідомлювана самосвідомість;

- професійні норми, що включають кодекс честі, клятви і присяги, наприклад, «клятва Гіппократа», а також звичаї спілкування всередині групи і поза нею; ці норми підтримують відособленість групи та її закритість для іншої маси населення;

- технологічні вміння, пов'язані з виконанням професійних чи спеціальних громадських функцій (особливо характерно для лікарів, священнослужителей, юристів, політичних лідерів);

- документальні фонди спеціальних творів писемності і друку – основне джерело і носій групового знання, у цих фондах зберігаються також символи, емблеми, групові реліквії, що підлягають довготривалогому зберіганню;

- матеріальні вироби, наприклад: медичний інструментарій і фармакологічні речовини, спеціальні споруди і приміщення (храми, лабораторії, лекторії), техніка зв'язку тощо

Завдяки груповій пам'яті цільові соціальні групи утворюють свою субкультуру, яка протистоїть панівній масової культурі, що базується на природно-історичній пам'яті суспільства. Пам'ять національних діаспор, що існують в іншомовному середовищі, за своєю структурою наближається до пам'яті цільових груп.

Отже, з точки зору мнемічної діяльності соціальні групи діляться на три класи:

- «безпам'ятні» – епізодичні масові сукупності і великі статистичні групи;

- групова пам'ять – сума індивідуальних пам’ятів – малі групи, включаючи сім'ю і дружні компанії;

- групова пам'ять з розвиненою структурою, що має неречеву і речову частини, властивина цільовим соціальним групам. Забігаючи вперед, зазначимо, що структурована групова пам'ять подібна (ізоморфна) культурній спадщині суспільства, але є істотна різниця між груповою та суспільною пам'яттю: групова пам'ять не має несвідомої психічної основи, а у суспільства,яке склалося історично, вона є.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Інформаційна модель індивідуальної пам'яті | Структура соціальної пам'яті суспільства

Дата добавления: 2014-01-05; Просмотров: 1502; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.