Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Визначення запасів лікарської рослинної сировини

Читайте также:
 1. IV. ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА ОЦІНКИ
 2. Визначення допустимих рівнів звукового тиску для розрахункових точок
 3. Визначення кількості повітря, необхідної для видалення надлишків вологи
 4. Визначення кількості повітря, необхідної для видалення надлишків теплоти
 5. Визначення кількості повітря, необхідної для видалення пилу, пари, газів
 6. Визначення необхідного зниження рівнів звукового тиску у розрахункових точках.
 7. Визначення необхідного повітрообміну при загальнообмінній вентиляції.
 8. Визначення шляхів розповсюдження шуму від джерела до розрахункової точки та очікуваного рівня звукового тиску
 9. Виробничі фонди підприємства: визначення, склад, поняття.
 10. Відмінні ознаки алтеї лікарської та схожих видів
 11. Етап - Визначення структури каналів розподілу.

Визначення запасів проводиться для рідкісних видів сировини на конкретних заростях методами: облікової ділянки, проекційного покриття, модельних екземплярів (гілки).

Метод облікової ділянки використовується для трав’янистих рослин, півкущів та невеличких кущів, у яких сировиною є надземні та підземні органи. Для визначення запасу необхідно знати дві величини – площу зарості та врожайність (запас сировини на одиницю площі). Облікові ділянки закладають, охоплюючи по можливості всю зарость, на певній відстані одна від одної. Їх розміщують на паралельних або перпендикулярних маршрутних ходах, по діагоналі або „конвертом”, незалежно від наявності, або відсутності екземплярів вивчаємого виду у даному місці. Кількість облікових ділянок повинна бути достатньою для статистичної обробки матеріалу. Необхідна кількість ділянок залежить від рівномірності розподілу вивчаємого виду в межах зарості, чим рівномірніший розподіл, тим менше потрібно ділянок. В оптимальних випадках достатньо закладання 15 ділянок, при нерівномірному розподілі кількість ділянок досягає 50. В більшості випадків для визначення врожайності достатньо закладання 30 ділянок розміром 1 м2. Розмір ділянок залежить від величини дорослих екземплярів вивчаємого виду (1-10 м2). Розмір ділянки вважається достатнім, коли на ній розміщується не менш ніж 5 дорослих екземплярів вивчаємого виду. З кожної облікової ділянки збирають всю сировинну масу рослини, відповідно до вимог інструкції по збиранню та сушінню даного виду.Зібрану сировину зважують і підраховують масу сировини зі всієї площі, враховуючи процент покриття зарості.

Метод проекційного покриття. При визначенні врожайності по проекційному покриттю встановлюють дві величини: середнє проекційне покриття виду в межах зарості і вихід маси сировини з 1% проекційного покриття – так звану цену. Проекційне покриття – проекція надземних частин вивчаємого виду рослин на поверхню грунту. Визначають його різними способами: сіточкою Раменського, квадратом – сіткою. Для визначення „цени” 1 % покриття на кожній ділянці зрізають та зважують сировину з 1 дм2. Врожайність підраховують як призведение середнього проекційного покриття на „цену” 1 %.

Цей метод використовується при роботі з невисокими або сланкими рослинами (брусниця, мучниця, чебрець).

Метод модельних екземплярів (гілки). Використовується для визначення запасів сировини з великих кущів та дерев.

При оцінці врожайності всановлюють два показники – кількість екземплярів (гілок) на одиницю площі та середню масу сировини, яку отримують з одного екземпляру (гілки). Рахунковою одиницею може бути екземпляр або гілка (використовують, коли збирання сировини з цілого екземпляру трудоемко).Підрахунок кількості екземплярів (гілок) проводять на облікових ділянках розміром від 0,25 до 10 м2, які закладають рівномірно в межах зарості.

Врожайність розраховують, перемножуючи середню кількість екземплярів на середню масу свіжозібраної сировини одного модельного екземпляру.

На першому етапі визначають біологічний запас конкретної зарості ЛР. На другому етапі визначають об’єм щорічної заготівлі.

Щорічна заготівля на одному місці можлива тільки для плодів та насіння. Інші види потребують строку відновлення.

Суцвіття та підземні органи однорічних рослин – один раз на два роки;

надземні органи багаторічних рослин – 1 раз на 4-6 років;

підземні органи – 1 раз на 15-20 років.

Об’єм можливої щорічної заготівлі розраховують як частку від ділення експлуатаційних (біологічних) запасів на строк відновлення (оборот заготівлі) плюс рік заготівлі.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Розділ 1. Загальні поняття і відомості про лікарські рослини, лікарську рослинну сировину | Загальні правила заготівлі лікарської рослинної сировини

Дата добавления: 2014-01-06; Просмотров: 7375; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.