Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Корекція недоліків особистісного розвитку учнів допоміжної школи
Педагогічному колективу допоміжної школи у виховній роботі часто доводиться протистояти негативному впливу, який здійснюється на розумово відсталих учнів з боку найближчого соціального оточення. На жаль, наявні соціальні установки щодо осіб з психофізичними вадами створюють атмосферу неприйняття, нерозуміння, насміхань і навіть ворожості. Усе це зумовлює формування комплексу неповноцінності та відповідних захисних механізмів. Дитина або навмисно починає демонструвати негативні якості, стверджуватися, удаючись до агресії, або взагалі відмовляється від усіляких спроб самоствердження, пригнічує свою природну потребу прийняття. З огляду на це у допоміжній школі особливо важливе і необхідне впровадження засад гуманістичної педагогіки, яка в центр навчально-виховного процесу ставить особистісні потреби дитини у повазі, розумінні, прийнятті, самоствердженні.

Конкретна реалізація особистісно орієнтованого виховання полягає у постійній позитивній стимуляції дитини до активності, у демонстрації віри в її можливості, постійному прояві інтересу до її потреб, переживань, думок, підкресленні її особистісної цінності та унікальності, ствердженні значної переваги її позитивів над негативами.

На етапі "пристосування до дефекту" у виховній роботі вчитель, використовуючи навіюваність дітей та їхнє прагнення виконувати вимоги авторитетного дорослого, роз'яснює основні моральні вимоги та правила поведінки, навчає дотримуватись цих правил і здійснює контроль.

Однією з природних потреб людини, розумово відсталої в тому числі, є так зване структурування часу. Йдеться про те, що людина не може постійно перебувати у стані спокою, вона має бути чимось зайнята, а вимушені ситуації бездіяльності їй витримати дуже важко. Активність може бути зовнішньою, практичною, і внутрішньою, психічною. У дітей раннього віку внутрішнє психічне життя виявляється ще не сформованим, тому в них переважає зовнішня активність. Доросла людина часто віддає перевагу психічній активності й у своїй поведінці виявляється більш гнучкою тому, що володіє великою кількістю прийомів, за допомогою яких можна структурувати час.

Зрозуміло, що діти з інтелектуальною недостатністю самостійно структурувати час не вміють. Тому за відсутності відповідної організації та контролю з боку дорослих поведінка учнів молодших класів допоміжної школи визначається випадковими зовнішніми стимулами та імпульсивними потребами, насичена безпідставними конфліктами, протистояннями та сутичками. Отже, під час дозвілля, на перервах учителю доводиться пропонувати своїм вихованцям різноманітні форми структурування часу, організовувати ігри, вирішувати конфлікти, що виникають, запобігати імпульсивним виявам поведінки дітей.

Етап "власне корекції" починається з розвитку самосвідомості. У процесі цієї роботи мають враховуватися закономірності розвитку "Я-образу" в онтогенезі. Як відомо, процес самоусвідомлення йде ззовні всередину: дитина спочатку відображає своє оточення, уміння, бажання, результати власної поведінки, фізичне "я", а згодом робить предметом вивчення власний внутрішній світ. При цьому, перш ніж приступити до самоаналізу, дитина повинна виробити його критерії шляхом аналізу поведінки інших і порівняння себе з ними. У такій роботі широко використовуються обговорення літературних, зокрема, казкових персонажів, збагачення лексичного запасу за рахунок слів, що позначають якості людини. Усі етичні поняття розглядаються парами (позитивна якість і протилежна їй негативна), наводяться життєві приклади вияву якостей у різних ситуаціях. З цього погляду аналізуються вчинки персонажів літературних творів та кінофільмів. Ефективними є також ігри та драматизації на відтворення тих чи інших людських рис, листування, ведення щоденників, а також тренінгові вправи, спрямовані на самопізнання та розуміння інших людей.

Психологи неабияку роль у цьому процесі відводять казці, в якій добро і зло є чітко розмежованими, усе, що є добрим, перемагає, викликає позитивні емоції, а все, що є зло, стає переможеним, викликає негативні емоції. Сприймаючи казку, діти ідентифікують себе з позитивним героєм, відповідно приписують собі його якості, прагнуть бути на нього схожим. Тому в ситуації вибору вчинку їм можна запропонувати поводитися спочатку так, як би це зробив негативний герой казки, потім — як позитивний, а після цього так, як він сам хоче чинити залежно від того, на кого прагне бути схожим.

Необхідно стимулювати учнів допоміжної школи до вибору ідеалу, який може бути у вигляді конкретного образу, а пізніше — як абстрактний набір позитивних якостей. До свідомості учня поступово доводиться, що образ "Я-реального" не збігається з "Я-ідеальним", а отже, необхідно прагнути до самовдосконалення. Створюються умови, за яких дитина одержує задоволення від того, що долає труднощі, змінюється на краще. Кожна така щонайменша зміна одержує позитивну оцінку. Педагог організовує життя учнів таким чином, щоб вони мали можливість виявити свої кращі якості та пережити в зв'язку з цим позитивні емоції.

Процес самоусвідомлення реалізується у формі інтимного спілкування з самим собою. Для розумово відсталих учнів потрібен реальний співрозмовник, який би скеровував бесіду в напрямі самоаналізу. Тут, на наш погляд, можна запозичити досвід педагогічної діяльності Ш. Амонашвілі, який проводив з дітьми "прийом з особистих питань", коли учень в інтимній обстановці міг поговорити з учителем про все, що його хвилює. Важливо, щоб такі розмови мали конфіденційний характер і приносили задоволення вихованцям.

Наявність прагнення до вияву позитивних якостей у поведінці має велике значення, але зберігається проблема актуалізації цих прагнень. Шлях виховання рис характеру вкладається у загальновідому східну мудрість: "Посієш вчинок — пожнеш звичку, посієш звичку — пожнеш характер..." Це означає, що для формування певної риси необхідно створити умови для систематичного виконання відповідних дій, в яких ця риса актуалізується. Наприклад, щоб дитина була чуйною, вона повинна мати можливість виявляти цю якість у своїй поведінці. Умовою переростання вчинку в звичку і далі в рису характеру є переживання позитивних емоцій з приводу процесу і наслідків цього вчинку. Дитина має відчувати задоволення, наприклад, від того, що миє руки, і тоді вона прагнутиме робити це кожного разу без нагадувань. Чуйність з поодинокого вияву перетвориться в рису характеру, якщо супроводжуватиметься радістю.

Виховна робота у допоміжній школі передбачає не лише формування позитивних якостей, а й запобігання негативним. Механізм той самий: щоб у характері дитини не виникла негативна риса, відповідний її вчинок має бути пов'язаний з переживаннями негативних емоцій. При цьому слід пам'ятати, що у розумово відсталих дітей значно легше попередити, ніж зруйнувати, негативну звичку. Тому небажаним актам поведінки у житті дитини не повинно бути місця. Дозвілля вихованця має бути заповненим корисними і цікавими справами, які викликають у нього позитивні емоції.

У розвитку особистості велике значення має формування почуття власної унікальності, сприймання свого "Я" неповторним і цілісним у минулому, теперішньому і майбутньому. Відповідно учням допоміжної школи, які зазвичай живуть теперішнім, практично не пам'ятають свого минулого, не задумуються про майбутнє, слід розповідати про їхні дошкільні роки, пригадувати з ними події шкільного життя, що відбувались і декілька років, і тиждень тому, обговорювати перспективні плани, узгоджуючи їх з бажаннями та можливостями дитини, а також із суспільними цінностями, визначаючи, що насправді сприяє або перешкоджає здійсненню цих планів.

Як уже зазначалося, діти з розумовою відсталістю погано усвідомлюють свої потреби та мотиви поведінки, що зумовлює імпульсивність та залежність від безпосередніх ситуативних прагнень. Змінити цю обставину може обговорення бажань, причин та наслідків поведінки літературних героїв ("Чому герой вчинив так, а не інакше?", "Чого персонаж хотів домогтись і чи вдалось йому це?", "Що б сталось, якби він повівся інакше?", "Що б ти зробив на його місці?" тощо). Корисними є бесіди про власні потреби дітей, про те, що їм подобається, а що ні, про улюблену їжу, іграшки, заняття тощо.

На основі усвідомлених схильностей та потреб, які є у дитини, можна розвивати соціальні інтереси. При цьому слід пам'ятати, що жодна нова потреба не виникає на порожньому місці, вона народжується з трансформації якоїсь іншої потреби. Щоб інтереси, які з'явилися, розвивались, потрібні умови для реалізації відповідної діяльності. Сигналом того, що діяльність учня відповідає його потребам, є переживання позитивних емоцій, наявність прагнення знову і знову включатись у таку діяльність.

Істотну роль у формуванні соціально бажаних мотивів відіграє аналіз поведінки позитивних та негативних героїв оповідань, казок, кінофільмів; обговорення конкретних вчинків самих дітей; моделювання різних конфліктних ситуацій і залучення дітей до їх розв'язання. Дуже важливо у процесі виховної роботи спонукати дітей до аналізу власної поведінки, допомагати їм розібратися в її мотивах, вчити протистояти безпосереднім імпульсам, передбачати наслідки того чи іншого поведінкового акту.

Відомо, що соціальні потреби учнів з розумовою відсталістю не витримують конкуренції з органічними потребами через несформованість ієрархії мотивів.

У психічному розвиткові дітей з вадами інтелекту дошкільний період, сензитивний для формування ієрархії мотивів, випадає, сюжетно-рольова гра не стає для них провідною, а отже, і не створює умов для формування довільної регуляції поведінки, соціального досвіду конструктивного вирішення конфліктів. Тому дуже важливим засобом корекції особистісної незрілості при розумовій відсталості є організація сюжетно-рольових ігор. Дітей потрібно вчити визначати тему гри, добирати відповідні іграшки, розподіляти ролі, розвивати і змінювати сюжет, розв'язувати ігрові та позаігрові конфлікти. Тематика ігор має бути пов'язана з проблемами суспільного життя (родина, робота, професії, соціальні явища тощо). У підлітковому віці ігри можуть бути замінені театральною постановкою літературних творів та подій з життя самих учнів.

Взагалі корекційні можливості шкільного театрального гуртка є дуже великими, особливо, якщо в його організації буде брати участь психолог. По-перше, до його діяльності може бути залучена велика кількість школярів різного віку, кожен з яких може знайти собі справу до душі. Адже, крім виконання ролей, є ще виготовлення костюмів та декорацій, малювання афіші, поширення квитків тощо. По-друге, гра на сцені дає можливість відкоригувати негативні емоції, впоратися з тривожністю та страхами; сприяє розвитку емпатії, самоусвідомленню та саморегуляції; збагачує соціальний досвід. Функцією театрального гуртка може бути не лише підготовка вистав, а й трансформація особистості окремих учнів з допомогою такого методу психокорекції, як психодрама.

Важливою умовою ефективності корекційної роботи, спрямованої на виховання особистості, є системність й неперервність педагогічного впливу. Виховання дітей здійснюється не лише під час спеціально організованих для цього заходів, не тільки як реалізація виховної мети під час уроку. Кожен момент взаємодії вчителя з учнем має бути виховним та корекційним. Учитель допоміжної школи зобов'язаний бути взірцем для наслідування.

 
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 798; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.01 сек.