Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

 

 

 

 

Оптимальний митний тариф. Оцінка оптимального тарифу
Велика країна, уводячи мито і роблячи вплив на рівень світової ціни, за рахунок поліпшення своїх умов торгівлі може одержати односторонні переваги і підвищити рівень суспільного добробуту. У зв'язку з цим виникає проблема так званного «оптимального рівня» імпортного мита.

Тільки велика країна введенням імпортного мита може вплинути на рівень світових цін і забезпечити собі позитивний економічний ефект за рахунок покращення своїх умов торгівлі. Але такий позитивний економічний ефект виникає лише в тому випадку, коли прибуток від отриманого фіскального та захисного ефекту більший, ніж від торговельного та ефекту зменшення споживання. Ставка мита може виявитися зависокою, що призупинить імпорт взагалі. Тому, виникає необхідність знаходження оптимального рівня митного навантаження.

Оптимальна ставка мита – це така ставка мита, що максимізує рівень економічного благоустрою країни. Визначення її є найбільш необхідним при невисокій номінальній ставці мита на імпортні товари.

Суть проблеми полягає в тому, що мито може бути установлено в достатньо широкому діапазоні: від нульового значення, що забезпечує повну свободу торгівлі, до такого рівня, коли вона починає носити заборонний характер і ввіз товарів у країну припиняється.

Оптимальною вважається така тарифна ставка to, при якій гранична вигода від поліпшення умов торгівлі точно дорівнює граничній ефективності втрат від уведення мита, що виникають у результаті скорочення внутрішнього споживання і нарощування малоефективного власного виробництва товарів.

Існує можливість знаходження оптимальної ставки (рис.6.)

За відсутності тарифу (Т=0) економічний добробут великої країни знаходиться на рівні D1. Максимальна позитивна дія мита на економічний добробут досягається при оптимальному рівні ставки мита Те, при якому за рахунок перевищення виграшу від поліпшення умов торгівлі над втратами від введення мита економічний добробут зростає до рівня D2. Потім, у міру збільшення ставки тарифу, економічні втрати починають все більш перекривати одержуваний виграш до тих пір, поки рівень ставки мит не стане настільки високим або заборонним (Тр), що імпорт товару в країну втратить економічний сенс. Через відсутність дешевшого імпорту економічний добробут країни впаде на рівень D3. Подальше збільшення ставки тарифу вже ніяк не зможе позначитися на економічний добробут оскільки імпорту просто не буде.

Слід зазначити, що ставка оптимального тарифу завжди позитивна і знаходиться в проміжку між 0 і заборонною ставкою тарифу. Оптимальний тариф веде до економічного виграшу однієї країни, але до втрат світової економіки в цілому, оскільки є лише перерозподілом доходів від однієї країни до іншої.

Максимальний позитивний вплив мита на благоустрій країни досягається при розмірі ставки мита, що знаходитися в межах 0-Т0. При ньому виграш від покращення умов торгівлі більший від втрат внаслідок введення мита. Тому, благоустрій країни зростає до рівня D2.

 
 

 


 

 

Рис. 6. Оптимальна ставка тарифу

По мірі збільшення розміру ставки мита, економічні втрати починають все більше перекривати отримані виграші до тих пір, поки рівень ставки мита не перетвориться із обмежувального в забороняючий (Тр). В такому випадку імпорт товару в країну не має змісту. Через відсутності більш дешевшого імпорту економічний благоустрій країни падає до рівня D3. Подальше збільшення ставки мита ніяк не буде відображатися на економічному благоустрої країни, оскільки імпорт буде просто відсутній.

Оптимальна ставка мита має наступні ознаки, які необхідно враховувати при здісненні державної зовнішньоекономічної політики:

ü оптимальна ставка мита завжди позитивна і знаходиться в межах між 0 та ставкою обмежувального мита;

ü оптимальна ставка мита завжди відносно невелика;

ü оптимальна ставка мита обернено пропорційна еластичності імпорту. Чим нижча еластичність імпорту по ціні, тим вищі ставки оптимального тарифу. Чим вища еластичність імпорту, тим нижчі ставки оптимального тарифу;

ü оптимальний тариф (оптимальна ставка мита) веде до економічного виграшу однієї країни, але до втрат міжнародної економіки в цілому, оскільки є лише інструментом перерозподілу доходів від однієї країни до іншої.

Концепція так званого оптимального тарифу досить часто використовується прихильниками політики протекціонізму. Проте варто мати на увазі, що мова йде про порівняно невеликі суми в масштабах великої країни, тому що на практиці ставка оптимального мита відносно невелика. Крім того, виграш великої країни виникає за рахунок її торгових партнерів, тобто в результаті перерозподільчих процесів. Виграш великої країни, отже, має місце на фоні втрат світового співтовариства, де нераціонально використовуються виробничі ресурси.

Економічний виграш великої країни від введення оптимального тарифу може швидко зникнути, якщо за кордоном будуть прийняті відповідні міри у виді підвищення тарифів у торгових партнерів. Подібні захисні міри, як показує досвід, звичайно приймаються негайно. Війна тарифів, у свою чергу, може викликати загальний спад виробництва, збільшення безробіття та інші небажані для світового співтовариства процеси. Тому існуюча нині міжнародна правова система виключає можливість прийняття односторонніх заходів для зміни існуючих тарифів. Для зміни ставки тарифу потрібно проведення тривалих консультацій на міжнародному рівні. Правда, деякі з країн, що розвиваються, досить успішно обходять ці перепони, вводячи специфічні засоби регулювання, які мало чим відрізняються від тарифу. У Нігерії, наприклад, це збір за розширення національного експорту, у Пакистані, Ірані і Туреччині - муніципальний збір, у Марокко і на Ямайці - гербовий збір
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 3536; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.01 сек.