Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

 

 

 

 

Професійні вимоги до секретаря-референта

Професійний секретар-референт повинен мати певні знання та навички, мати певні ділові та особисті якості. Професія секретаря-референта передбачає високий рівень базової освіти.

Які ж з них з погляду роботодавців є визначальними для успішної діяльності секретаря-референта? У численних оголошеннях, що запрошують на роботу референтів, до здобувачів цієї посади ставлять такі вимоги:

- знання діловодства;

- навички роботи із ПК;

- знання іноземної мови.

Насправді обсяг кваліфікаційних вимог, які ставлять до сучасних секретарів-референтів, набагато ширший. На жаль, приймаючи на роботу секретаря-референта, керівник не завжди може чітко ці вимоги сформулювати. І посадова інструкція не дає повного уявлення про обов’язки референта.

Перелік професійно-значущих й особистісних якостей людини, необхідних для ефективної роботи на відповідному робочому місці (посаді), формує професіограму секретаря-референта. Це портрет „ідеального” співробітника на посаду секретаря-референта конкретної організації.

У Росії наприкінці 80-х років ХХ століття була розроблена типова модель робочого місця секретаря-референта підприємств малого бізнесу. Модель включала 15 елементів якісних і кількісних характеристик робочого місця: кадрові дані, досвід, професійні знання, професійні вміння, особистісні якості, психологія особистості, здоров’я й працездатність, рівень кваліфікації, службова кар’єра, хобі, шкідливі звички, організація праці, оплата праці, соціальні блага й соціальні гарантії.

Відповідно до цієї моделі, секретар-референт – це жінка від 20 до 30 років „зі службовців”, „гарної” зовнішності, із досвідом роботи від 1 до 5 років, бажано з досвідом соціальної роботи в профкомі або комсомолі. Секретар-референт повинен мати гарні професійні знання із соціології, економіки, права, психології, дизайну, комерції, маркетингу, мати професійні вміння з машинопису, ведення особових справ, телефонних переговорів, архівної справи, комп’ютерів, презентаційної роботи, реклами, пошуку партнерів, експедиторської роботи. Необхідними особистісними якостями секретаря-референта повинні бути доброзичливість, чуйність, чесність, порядність, вихованість, скромність, життєрадісність, терпимість. До ділових якостей віднесені старанність, комунікабельність, організованість, працьовитість, хазяйновитість, дипломатичність, дисциплінованість, уміння доводити доручені справи до кінця й уміння слухати людей. Найкращий тип особистості – інтроверт (спрямований на внутрішній світ) із середнім рівнем інтелекту.

Зрозуміло, що деякі характеристики є спірними (наприклад, гарна зовнішність, досвід роботи в профкомі). Крім того, застосування типової моделі на практиці не завжди здійсненне.

По-перше, у сучасних комерційних структурах немає чіткого поділу секретарів за кваліфікацією, як це передбачено Кваліфікаційним довідником посад керівників, фахівців й інших службовців, а термін „референт” застосовують до секретарів різного рівня.

По-друге, секретар залежно від сфери діяльності організації, її корпоративної культури, організаційної структури, розміру, стилю управління, національних особливостей має різні функціональні обов’язки, ефективне виконання яких вимагає різних здібностей й особистісних якостей.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Сучасні вимоги до секретаря-референта | І. Професійні знання й навички секретаря-референта
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 1396; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.009 сек.