Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Відображення операцій викупу облігацій, раніше випущених з премією
Відображення операцій викупу облігацій, раніше випущених з дисконтом

Облік довгострокових зобов’язань.

1.Облік викупу облігацій і перетворення їх в акції.

2.Облік довгострокових векселів виданих.

3.Облік довгострокових орендних зобов’язань.

1. Облік викупу облігацій і перетворення їх в акції

1.1. Викуп облігацій

У процесі випуску облігацій зазвичай передбачають умови їх дострокового викупу, тобто вилучення з обігу. З якою метою це роблять?

Наприклад, за значного зниження відсоткових ставок на
ринку паперів компанія може викупити (вилучити з обігу)
свої облігації, а потім випустити їх за нижчою відсотковою ставкою.

Наводимо загальне правило дострокового викупу.

Передусім необхідно:

1) визначити поточну (балансову) вартість облігацій на дату дострокового викупу;

2) відобразити в обліку виплату грошей (викуп);

3) визначити та відобразити в обліку прибутки чи збитки від викупу облігацій.

Нагадаймо, що поточна (балансова) вартість — це номінальна вартість облігацій мінус недоамортизований дисконт або плюс недоамортизована премія на дату викупу облігацій.

У разі викупу облігацій можуть бути прибутки чи збитки, які переносяться до Звіту про фінансові результати як інші фінансові результати.

Приклад

Після шостого платіжного періоду компанія викупила всі довгострокові облігації з квотою 103 до номіналу.

Довідка: облігації випущено на 5 років, 1000 шт. номіналом 1000 дол. кожна, 12 % річних, квота до ціни 98, сплата відсотків
1 липня та 1 січня.

Д-т «Довгострокові облігації до сплати» 1 000 000

К-т «Дисконт за облігаціями» 8000

К-т «Грошові кошти» 1 030 000

Д-т «Збитки від викупу облігацій» 38 000

Приклад 1

Після восьмого платіжного періоду компанія викупила всі свої довгострокові облігації з квотою 104 до номіналу. Облігації були випущені у кількості 1000 шт. номіналом 1000 дол. кожна, на
5 років, 12 % річних, квота до ціни — 106, оплата відсотків 1 липня та 1 січня.

Д-т «Довгострокові облігації до сплати» 1 000 000

Д-т «Премія за облігаціями» 12 000

Д-т «Збитки від викупу облігацій» 28 000

К-т «Грошові кошти» 1 040 000

 

Приклад 2

Вихідні дані прикладу 1, проте компанія викупила на фондовій біржі довгострокові облігації за 900 000 дол.

Д-т «Довгострокові облігації до сплати» 1 000 000

Д-т «Премія за облігаціями» 12 000

К-т «Грошові кошти» 900 000

К-т «Прибутки від викупу облігацій» 112 000

5.2. Перетворення облігацій в акції

Облігації, що за умовами договору можуть обмінюватися на звичайні акції, називають конвертованими. Вони є привабливішими як для компанії, що їх випускає, так і для інвесторів.

Компанія, що випускає такі облігації, може продавати їх за вищою ціною за нижчих відсоткових ставок.

Інвестори (власники облігацій) мають вибір: отримувати відсотки за облігаціями або обміняти їх за бажанням на акції компанії й стати її власником. На останнє інвестори йдуть у разі зростання ринкової ціни акцій.

Під час відображення конвертації облігацій в акції поточну ринкову вартість як облігацій, так і акцій ігнорують. Не відображають також (і не визначають) прибутки чи збитки від цієї операції.

Наведемо приклади.

 

Приклад 1

Після сьомого платіжного періоду корпорація конвертувала довгострокові облігації в прості акції за умови, що одна облігація в 1000 дол. обмінюється на тридцять акцій номіналом 20 дол. кожна. Раніше було випущено 1000 облігацій номіналом 1000 дол. кожна, на 5 років, квота 100, 12 % річних. Відсотки сплачуються двічі на рік.

За цим прикладом корпорація випускала облігації за номіналь­ною вартістю. Конвертація їх в акції відображається таким за-
писом:

Д-т «Довгострокові облігації до сплати» 1 000 000

К-т «Статутний капітал (Прості акції)» 600 000

К-т «Додатковий капітал (Прості акції)» 400 000

 

Приклад 2

Після сьомого платіжного періоду корпорація конвертувала 1000 довгострокових облігацій у прості акції номіналом 20 дол. кожна. Умова конвертації: одна облігація в 1000 дол. обмінюється на тридцять простих акцій.

Довідка: випущено облігацій — 1000 номіналом 1000 дол. кож­на, на 5 років, квота 98, 12 % річних з оплатою відсотків щопівроку (облігації випущено з дисконтом).

Д-т «Довгострокові облігації до сплати» 1 000 000

К-т «Дисконт по облігаціях» 6000

К-т «Статутний капітал (Прості акції)» 600 000

К-т «Додатковий капітал (Прості акції)» 394 000

Приклад 3

Вихідні дані прикладу 2, проте облігації були випущені з квотою 106, тобто з премією.

Д-т «Довгострокові облігації до сплати» 1 000 000

Д-т «Премія по облігаціях» 18 000

К-т «Статутний капітал (Прості акції)» 600 000

К-т «Додатковий капітал (Прості акції)» 418 000

Зауважимо, що під час складання бухгалтерської проводки ринкову ціну облігацій і акцій до уваги не беруть. Цей метод відображення конверсії облігацій в акції називають методом балан­сової (поточної) вартості.

Тобто, коли облігації конвертуються в акції, то, згідно з правилом, акції відображаються в поточній (балансовій) вартості облігацій. Заборгованість за облігаціями, дисконт чи премію списують. Тому за такими операціями немає прибутку чи збитків.

Рахунок «Статутний капітал (Прості акції)» кредитують на
номінальну вартістю випущених акцій. Інший рахунок — «Додат­ковий капітал» кредитують на різницю між поточною (балансовою) вартістю облігацій і номіналом випущених акцій.

2. Облік довгострокових векселів виданих

Довгострокові векселі до оплати (видані) також використовують для фінансування проектів фірми, залучення фінансування.

Загалом довгострокові векселі мають ту саму природу, що й короткострокові. Але термін їх дії — більше року.

Довгострокові векселі можуть також забезпечуватись закладними активами (заставою). Заставні векселі широко використовують у разі купівлі будинків фізичними особами, а також основних засобів як малими, так і великими компаніями.

Заборгованість за довгостроковими векселями виплачується періодично (за періодами) упродовж дії векселя. Кожний платіж охоплює:

1) відсоток із залишку несплаченої суми заборгованості;

2) зменшення заборгованості за векселем (номінальної вартості).

Сума відсотків зменшується в кожному періоді.

Довгострокові заставні векселі відображають в обліку за їх номінальною вартістю.

Припустимо, що компанія «L» випустила довгостроковий заставний вексель номінальною вартістю 500 000 дол., на 20 років, за 12 % річних для фінансування будівництва. Дата випуску — 1 січ­ня 2004 р.

Піврічна сума виплат (сплати) становить у нашому прикладі 33 231 дол.

Наведемо графік сплати (для перших двох років).

 
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 590; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.007 сек.