Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

 

 

 

 

Разом сума: 13 800
Облік заборгованості за векселями виданими

Розрахунки з постачальниками, а також з банками підприємства можуть здійснювати за допомогою векселів. Вексель виступає як засіб платежу й засіб кредитування.

Для обліку розрахунків з кредиторами на вексельній основі застосовують рахунок «Векселі видані». Він пасивний, розрахунковий.

Зазвичай підприємства-боржники платять за векселями крім номінальної вартості ще й відсотки за відстрочення платежів. Для підприємства-боржника відсотки за векселям становлять фінансові витрати.

Приклад

Фірма «К» має борг перед постачальником за придбані матеріали — 60 000 дол. 1 червня фірма акцептувала переказний вексель на 60 000 дол. на три місяці за 12 % річних.

Бухгалтерський запис:

1.06. Д-т рах. «Рахунки до сплати» 60 000

К-т рах. «Векселі видані» 60 000

31.08. Підприємство сплатило вексель і суму відсотків

Відсотки 60 000 × 12 % × 3 міс. / 100 × 12 міс. = 1800 дол.

Д-т рах. «Векселі видані» 60 000

Д-т рах. «Фінансові витрати»

(витрати за відсотками) 1800

К-т рах. «Грошові кошти» 61 800

Векселі, видані терміном оплати до одного року, вважають короткостроковою заборгованістю.

3. Облік інших короткострокових зобов’язань

Крім розрахунків з постачальниками, на підприємствах виникає багато інших короткострокових або поточних зобов’язань. Нижче наведено найважливіші з них.

· Заборгованість державі за розрахунками податку з продажу та акцизного збору.

 

Приклад

Дані касового апарата за місяць, дол.:

Продаж товарів 12 000

Податок з продажу 5 % 600

Акцизний збір 10 % 1 200

Одночасно з надходженням грошей відображають в обліку
заборгованість бюджету:

Д-т рах. «Грошові кошти» 13 800

К-т рах. «Доходи від реалізації» 12 000

К-т рах. «Розрахунки з бюджетом (Податок
з продажу)» 600

К-т рах. «Розрахунки з бюджетом (Акцизний збір)» 1200

· Аванси від клієнтів. Це грошові кошти, що надходять від покупців до відвантаження їм продукції чи надання послуг.

Одержання авансів від клієнтів відображають в обліку таким записом:

Д-т рах. «Грошові кошти» 15 000

К-т рах. «Аванси від клієнтів (Заборгованість клієнтам)» 15 000

У подальшому підприємство відправляє продукцію клієнтові в рахунок авансу чи надає послуги:

Д-т рах. «Аванси від клієнтів» 15 000

К-т рах. «Доходи від реалізації» 15 000

Можлива й інша методика відображення операцій після одержання авансу від клієнтів, а саме:

· відправка продукції в рахунок авансу чи надання послуг:

Д-т рах. «Розрахунки з клієнтами» 15 000

К-т рах. «Доходи від реалізації» 15 000

· перезалік авансу в рахунок оплати заборгованості клієнтів:

Д-т рах. «Аванси від клієнтів» 15 000

К-т рах. «Розрахунки з клієнтами» 15 000

· Заборгованість за дивідендами. Дивіденди — це частина чис­того прибутку, що розподіляється між акціонерами за рішенням ради директорів. Від моменту оголошення дивідендів до їх сплати оголошені дивіденди є короткостроковою заборгованістю.

Оголошення дивідендів відображають в обліку таким записом:

Д-т рах. «Нерозподілений прибуток» (або «Фінансові результати») 40 000

К-т рах. «Дивіденди до сплати» 40 000

Виплата дивідендів грошима:

Д-т рах. «Дивіденди до сплати» 40 000

К-т рах. «Грошові кошти» 40 000

· Заборгованість бюджету з податку на прибуток. Це оцінна
заборгованість. Точна сума податку буде відома наприкінці року, а впродовж року підприємства здійснюють авансові платежі.

Нарахування податку на прибуток:

Д-т рах. «Витрати з податку на прибуток»

К-т рах. «Розрахунки з бюджетом (Податок на прибуток)»

· Заборгованість бюджету з податку на майно.

Нарахування податку відображають в обліку таким записом:

Д-т рах. «Витрати з податку на майно»

К-т рах. «Розрахунки з бюджетом (Податок на майно)»

· Частина довгострокових зобов’язань, яка має бути сплачена наступного року. Згідно з міжнародною практикою, частина довгострокового боргу, яка належить до сплати наступного року, відноситься до короткострокових зобов’язань і відображається в балансі серед поточної заборгованості. Ця операція відображається в обліку за дебетом рахунків довгострокових зобов’язань і за кредитом відповідних рахунків короткострокових зобов’язань.

4. Облік заробітної плати та зобов’язань із заробітної плати

Заборгованість із заробітної плати та пов’язаних з нею додаткових пільг робітникам і службовцям є значною частиною короткострокової заборгованості (зобов’язань).

У зарубіжних країнах застосовують (практикують) почасову й відрядну оплату праці.

Із заробітною платою пов’язані три види зобов’язань (заборгованості):

¾ заборгованість із виплати заробітної плати;

¾ заборгованість із податків, що утримуються із заробітної плати;

¾ заборгованість з інших утримань із заробітної плати.

Нараховану персоналу підприємства заробітну плату включають у витрати підприємства. Її обліковують на рахунку елементів витрат «Витрати з оплати праці». Цей рахунок поділяють на субрахунки за видами витрат (заробітна плата базова, оплачувана відпустка, премії, додаткові винагороди, витрати на соціальне страхування тощо). У США виділяють такожвитрати на зарплату адміністративно-управлінського персоналу й витрати на оплату праці робітників і службовців.

Для обліку заборгованості та розрахунків з робітниками й службовцями використовують рахунок «Розрахунки з персоналом» або «Персонал». У США цей рахунок називають «Заробітна плата до сплати».

Розрізняють валову заробітну плату, тобто всю нараховану й чисту заробітну плату — суми, які необхідно сплатити персоналу після всіх можливих утримань із заробітної плати.

Утримання із заробітної плати регулюються законодавством кож­ної країни. Наприклад, у США із заробітної плати утримують:

1) федеральні внески на соціальне страхування, які використовують на пенсійне забезпечення, допомогу в разі непрацездатності та медичне обслуговування;

2) федеральний прибутковий податок;

3) прибутковий податок штату.

Можливі також добровільні відрахування частини заробітної плати — на додаткове пенсійне забезпечення в разі старості або до різних благодійних фондів.
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 260; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.012 сек.