Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Історія агроекології. Предмет і завдання агроекології

Читайте также:
 1. IV. МІЖПРЕДМЕТНИЙ ЗВ`ЯЗОК .
 2. IV. МІЖПРЕДМЕТНИЙ ЗВ`ЯЗОК .
 3. IV. МІЖПРЕДМЕТНИЙ ЗВ`ЯЗОК .
 4. IV. По степени воздействия на предмет труда
 5. V. Історія.
 6. А.О.Смірнов: історія психології як рушійна сила цієї науки
 7. Адвокатура в Україні: основні завдання і функції
 8. Актуальні завдання розвитку транспортних систем
 9. Аналіз і синтез. Їх суть. Питання і завдання , які стоять перед аналізом виробничо-господарської діяльності підприємства .
 10. Банківське право України: поняття , предмет регулювання, джерела і система
 11. Безлімітна історія
 12. Безпредметні суперечки й суперечки про маловідомі речі

План

Вступ до агроекології

Лекція 1

Література:

1. Агроекологія: Навч. посібник / О.Ф. Смаглій, А.Т. Кардашов, П.В. Литвин та ін. – К.: Вища освіта., 2006. – 671 с.

2. Агроекологія: Навч. посібник / М.М.Городній, М.К.Шикула, І.М.Гудков та ін.; За ред.. М.М.Городнього. – К.: Вища шк., 1993. – 416 с.

3. Агроекологія: теорія та практикум. Навч. посібник / В.М.Писаренко, П.В.Писаренко, В.І.Перебійник та ін.; За ред. М.М.Чекаліна та О.М.Байрак. – Видавництво «ІнтерГрафіка», 2003. – 320 с.

4. Гончар М.Т. Экологические проблемы сельскохозяйственного производства. – Львов: Вища шк., 1986. – 144 с.

5. Жарінов В.І., Довгань С.В. Словник-довідник по агроекології. – К., 2001 р. – 376 с.

6. Куценко О.М., Писаренко В.М. Агроекологія. – К.: Урожай, 1995. – 256 с.

7. Лимарь А.О. Экологические основы систем орошаемого земледелия. – К.: Аграрная наука, 1997. – 400 с.

8. Мануш С.Г. Сельское хозяйство и охрана фауны. – М.: Агропромиздат, 1990. – 112 с.

 

1. Історія агроекології. Предмет і завдання агроекології.

2. Основні екологічні терміни, поняття та закони.

3. Методи досліджень агроекології.

4. Екологічна ситуація в агросфері України.

5. Стратегія сталого розвитку агропромислового комплексу/

 

Перший етап накопичення знань екологічного характеру пов’язаний ще із стародавніми працями Геракліта (530-470 рр. до н.е.), Гіппократа (460-356 рр. до н.е.), Аристотеля (384-322 рр. до н.е.), Теофраста Ерезійського (372-287 рр. до н.е.) та ін., які описували різні види біологічних організмів, способи їх існування, та вплив на природу в цілому. У добу Відродження питаннями екологічного характеру займалися перші систематики Цезалпін (1519-1603), Рей (1627-1705), Турнефор (1656-1708), що описували залежності поширення організмів від умов їх існування.

Другий етап розвитку екологічної науки пов’язаний з великими ботаніко-географічними дослідженнями Ліннея (1707-1778), Лепьохіна (1740-1802), Рульє (1814-1858), Сєвєрцова (1827-1885) і, звичайно ж, Дарвіна (1809-1882).

Третій етапсистемних екологічних досліджень охоплює кінець ХІХ-першу половину ХХ ст. і пов'язаний з іменами Докучаєва (1846-1903), Морозова (1867-1920), Висоцького (1865 - 1940), Вернадського (1863 - 1945), Мітчерліха (1874 - 1956), Сукачова (1880 - 1967).

Що стосується практичної сторони предмету, то перші спроби природо-охорони на Україні відомі ще з часів Ярослава Мудрого, в «Руській правді» якого існувала чітка система правової оцінки використання ресурсів і передбачалася кара за шкоду довкіллю. Ці природоохоронні традиції стали фундаментом для подальшого регулювання природо-використання ресурсів.Сучасна екологія– одна з найголовніших фундаментальних наук, суспільно-біологічна система знань про взаємовідношення живих організмів між собою та середовищем їх існування. Аграрна екологія – у свою чергу є її галуззю і вивчає закономірності екологічних процесів і технологічних рішень у сфері сільськогосподарського виробництва.

Як окрема наука, агроекологія виникла внаслідок різкого загострення екологічних проблем в аграрному виробництві, завданнями якої є: розробка на екологічній основі прогнозів розвитку сільського господарства, альтернативних моделей землеробства, рослинництва та тваринництва, знаходження шляхів оптимального синтезу господарювання і охорони природи.

Предметомагроекології є любий елемент аграрного виробництва (посіви, насадження, тваринницькі господарства), а також аграрний ландшафт у взаємозв’язку із навколишнім середовищем. Вона розглядає системи землеробства і технології вирощування сільськогосподарських культур і тварин у світлі витрачання і відтворення природних ресурсів, оцінює екологічну обґрунтованість екологічних рішень, розробляє теоретичні основи для екологічно безвідходного і нешкідливого виробництва продуктів рослинництва та тваринництва, а також для збереження рівноваги агроландшафтів з біосферою.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Приведение уравнения кривой 2-го порядка к каноническому виду | Основні екологічні терміни, поняття та закони

Дата добавления: 2014-01-06; Просмотров: 1317; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.