Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Класифікація витрат на виробництво продукції
Алгоритм розрахунку калькуційних статей собівартості.

 

Статті калькуляції Порядок розрахунку
     
  Витрати на основні матеріали та сировину Прямим рахунком
  Покупні напівфабрикати та компліктуючи вироби Прямим рахунком
  Зворотні відходи (-) Віднімається прямим рахунком
  Транспортно-заготівельні витрати Прямим рахунком або % від статі 1
  Усього матеріальних витрат Алгебраїчна сума наведених статей
  Всі види енергії на технлогічні цілі Прямим рахунком
  Основна зарплата основних рабочих Прямим рахунком
  Додаткова платня основних робочих % від статті 6(до 30%)
  Відрахування на соціальне страхування % від суми статей 6 та 7
  Витрати на спеціальний інструмент та оснащення Прямим рахунком
  Витрати на утримання та експлуатацію обладнання % від статті 6(100% та більше)
  Усього технологічна собівартість Сума наведених статей
  Загальновиробничі чи цехові витрати % від статті 6 (100% та більше)
  Усього виробнича собівартість Сума наведених статей
  Адмінистративні витрати % від статті 6
  Усього господарська чи заводська собівартість Сума наведених статей
  Витрати на збут % від суми всіх наведених статей
  Інші витрати Прямим рахунком
  Усього повна чи комерційна собівартість Сума наведених статей

 

Витрати виробництва – це сукупністьт витрат матеріальних коштів та необхідного труда, які показують скількі коштує виробництво продукції на даному підприємстві.

Від їх розміру залежить мінімальна ціна продукції у той час, як максимальна ціна визначається попитом. Структура розрізнюється за галузями промисловості та виробництва.

Усі витрати, пов’язані з виробництвом продукції поділяються на:

- загальні витрати;

- витрати на одиницю продукції.

Загальними називають витрати на виробництво всього обсягу продукції за певний період, їх сума залежить від тривалості періоду виготовлення продукції та її кількості.

Витрати на одиницю продукції обчислюються як середні за певний період, якщо продукція виготовляється постійно або серіями.

Витрати, пов’язані з ворибництвом продукції, можуть бути класифіковані за (Рисунок 6.2):

- місцем винекнення витрат;

- способами перенесення витрат на продукцію;

- однорідністю витрат;

- видами витрат;

- залежністю витрат від обсягу виробництва;

- економічним змістом.

1. Класифікація витрат за місцем винекнення витрат:

- витрати виробництва, цеху, дільниці, служби.

2. Класифікація витрат за способами перенесення витрат на продукцію:

- прямі витрати – безпосередньо пов’язані з виготовленням певного різновиду продукції, їх можна обчислити на одиницю продукції безпосередньо (сировина та матеріали, покупні напівфабрикати, основна зарплата та інше);

- непрямі витрати – величину яких не можна безпосередньо обчислити на одиницю продукції, бо вони пов’язані з визначенням різних витрат (адміністративні витрати, витрати на збут, утримання та експлуатація будівель, споруд тощо).

3. Класифікація витрат за ступенем однорідності витрат:

- прості витрати – однородні за складом, мають єдиний економічний зміст і є первинними. До них можна віднести витрати на сировину та матеріали або заробітну плату виробничих робітників;

- комплексні витрати – різноманітні за складом і охоплюють кілька елементів витрат. Наприклад, на утримання та експлуатацію машин і механізмів передбачаються такі витрати:

- заробітня плата обслуговуючого персоналу;

- амортизаційні відрахування на машини і механізми;

- витрати на ремонт та підтримку устаткування в робочому стані;

- витрати на придбання запасних частин до устаткування та ін.

4. Класифікація витрат за видами -витрати за економічними елементами і за статями калькуляції.

5. Класифікація витрат принципом залежністі витрат від обсягів виробництва:

- постійні витрати – є функцією часу, а не обсягу продукції, їх загальна сума не залежить від кількості виготовленної продукції в певних межах;

- змінні витрати – витрати загальна сума яких за певний час залежить від обсягу виготовленої продукції. Вони поділяються на пропорційні та непропорційні.

Пропорційні на відміну від непропорційних – це витрати, розмір яких перебуває в пропорційній залежності від обсягів виробництва (кількості виготовленої пробукції). До них можна віднести сировину, основні матеріали, витрати палива, енергії та ін..

Непропорційні витрати – при зміні обсягу виробництва суттево не змінюються (витрати на освітлення, опалення, амортизацію споруд і будівель та ін.).

6. Класифікація витрат за економічним змістом:

- основні витрати – витрати безпосередньо зв’язані з виготовленням продукції;

- накладні витрати – втрати на організацію, управління, технічну підготовку виробництва та ін.

 
 

 


Рисунок 6.2 – Класифікація виробничих витрат.
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 369; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.007 сек.