Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Коваріаційна та кореляційна матриці
Читайте также:
  1. Алгоритм перетворення матриці до зведеного східчастого вигляду (метод Гауса – Жордано).
  2. Другий варіант платіжної матриці
  3. Знаходження оберненої матриці за допомогою визначників
  4. Матриці
  5. Модель ключової матриці аналізу дії екстенсивних і інтенсивних факторів виробництва
  6. Перший варіант платіжної матриці
  7. Приклад заповнення матриці конкурентного профілю
  8. Розв’язання матричних рівнянь за допомогою оберненої матриці
  9. Умови застосування методу Гауса і його зв'язок з розкладом матриці на множники.

Коваріаційна матриця має вигляд:

(7.10)

де , , , . (7.11)

Вона має такі властивості:

- коваріаційна матриця симетрична відносно головної діагоналі

;

- на головній діагоналі стоїть дисперсія ознак

.

Розмірність коваріації дорівнює добутку розмінностей випадкових величин xi та xj. Коваріація характеризує щільність зв’язку факторів і розкид. Щоб отримати характеристику, яка описує лише залежність між ознаками без розкиду, коваріацію ділять на добуток середніх квадратичних відхилень , тобто

. (7.12)

Величина - це коефіцієнт кореляції ознак xi та xj, вона характеризує ступінь лінійної залежності цих ознак, причому, якщо > 0, то випадкові величини xi та xj зв’язані достатньою кореляцією (при зростанні однієї випадкової величини друга також має тенденцію до зростання); якщо <0, то випадкові величини пов’язані від’ємною кореляцією (при зростанні однієї випадкової величини друга має тенденцію до спадання).

Для будь-яких двох факторів xi та xj коефіцієнт кореляції має властивість

Парні вибіркові коефіцієнти кореляції визначаються за формулою

(7.13)

Матриця, складена з парних коефіцієнтів кореляції , називається кореляційною матрицею.

(7.14)

Кореляційна матриця має такі властивості:

- вона симетрична відносно головної діагоналі, тобто

- елементи головної діагоналі дорівнюють 1, тобто

Для досліджень розглядають також кореляційну матрицю Ry

(7.15)

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 4072; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.001 сек.