Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Спрямованість компетентність здібності техніка

Читайте также:
 1. В. Конкретно-наукова методологія. Методи і техніка дослідження
 2. Виділяють такі педагогічні здібності.
 3. Визначення місця складу у логістичній системі і загальна спрямованість його технічної оснащеності.
 4. Гуманістична спрямованість особистості вчителя.
 5. Дизайн. Гуманістична спрямованість в дизайні
 6. Здібності
 7. Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності.
 8. Культура та техніка в перспективі майбутнього людства.
 9. Максимальна спрямованість на запити та потреби виробників та сільського населення.
 10. Методика і техніка консолідованої звітності
 11. Методика й техніка редагування
 12. Методична компетентність

Гуманістична Професійна Педагогічні Педагогічна

Педагогічна майстерність

ІІ. Структурні компоненти пед.майстерності

Пед.майстерність – це комплекс властивостей особистості, що забезпечує самоорганізацію високого рівня професійної діяльності на рефлексивній основі.

До таких важливих властивостей належать:

- гуманістична спрямованість діяльності вчителя;

- його професійна компетентність;

- педагогічні здібності;

- педагогічна техніка.

В цьому визначенні слід наголосити на таких моментах:

? 1. Гуманістична спрямованість, педагогічна майстерність є тим фактором, що творить систему, здатну до самоорганізації у структурі особистості.

2. Підвалиною професійної майстерності є професійна компетентність( спрямованість і професійні знання становлять той кістяк високого професіоналізму в діяльності, який забезпечує цілісність системи, що самоорганізовується.)

3. Педагогічні здібності забезпечують швидкість самовдосконалення;

4. Техніка, що спирається на знання і здібності, дає змогу виявити внутрішній потенціал вчителя, гармонізуючи структуру педагогічної діяльності.

Усі складники педагогічної майстерності взаємопов’язані, їм властивий саморозвиток, а не лише зростання під впливом зовнішніх чинників.

Отже, щоб учитель діяв творчо, самостійно виважуючи результати своєї діяльності і коригуючи засоби з орієнтацією на мету, він повинен мати певне внутрішнє опертя, певні властивості, риси розвиток яких забезпечить професійний саморозвиток педагога, а через нього – і розвиток учня.

 

 

 

 

 

спрямо- ціннісні знання методика -комунікативність прийоми прийоми

ваність на орієнта- педагогіка -перцептивні володіння впливу

іншу осо- ції психологія здібності собою на

бистість предмет -динамізм інших

особистості

-емоційна

стабільність

-оптимістичне

прогнозування

-креативність

 

Гуманістична спрямованість – це найголовніша характеристика педагогічної майстерності.

Г.м. – це спрямованість на особистість іншої людини, утвердження словом і працею найвищих духовних цінностей, моральних норм поведінки й стосунків.

Це вияв професійної ідеології вчителя, його ціннісного ставлення до педагогічної дійсності, її мети, змісту, засобів, суб’єктів.

Спрямованість особистості кожного вчителя багатоаспектна. Ії становлять ціннісні орієнтації:

- на себе (самоутвердження – щоб бачили в мені кваліфікованого вимогливого, справжнього вчителя);

- на засоби педагогічного впливу (коли найважливіше для вчителя – програма, заходи, способи їх предявлення);

- на школяра (дитячий колектив в актуальних умовах –адаптація);

- на мету пед-ної діяльності (на допомогу школяреві в розвитку – гуманістичнга стратегія).

Для педагога провідною є орієнтація на головну мету за гармонійної узгодженості від від інших; гуманізація діяльності, гідного самоутвердження, доцільності засобів, врахування потреб вихованців.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
П л а н. Тема: Педагогічна майстерність вчителя та шляхи її формування | Лише за умови почуття відповідальності перед майбутнім, усвідомлення мети і великої любові до дітей починає формуватися професійна майстерність учителя

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 131; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.