Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

 

 

 

 

Визначення початків та кінців обмотки електродвигуна

Зазвичай кінці обмоток асинхронного трифазного електродвигуна виведені на три-або шестіклеммную колодку. Якщо колодка трехклеммная, значить, фазні статорні обмотки з'єднані зіркою або трикутником. Якщо ж вона шестіклеммная, фазні обмотки не підключені один до одного.

В останньому випадку важливо правильно їх поєднати. При включенні зіркою однойменні висновки обмоток (початок або кінець) слід об'єднати в нульову точку. Для того щоб з'єднати обмотки трикутником, необхідно кінець першої обмотки з'єднати з початком другої, кінець другої – з початком третьої, а кінець третьої – з початком першої.

Обмотки фаз статора асинхронного електродвигуна з'єднують зіркою або трикутником залежно від напруги мережі та номінальної напруги двигуна.

Початок та кінець виводів обмоток статора трифазного асинхронного електродвигуна згідно з ГОСТ 183— 74 мають такі позначення:

перша фаза — СІ, С4; друга — С2, С5; третя — СЗ, С6.

При з'єднанні обмоток, двигуна зіркою всі кінці обмоток С4, С5 і С6 з'єднують в одну точку, а початки обмоток СІ, С2 і СЗ вмикають в мережу. Для з'єднання обмоток трикутником кінець першої фази С4 з'єднують з початком другої С2, кінець другої С5 — з початком третьої СЗ, кінець третьої С6 — з початком першої СІ

З'єднання зіркою або трикутником використовується відповідно при вмиканні на більшу або меншу напругу електромережі Δ/У 220/380 В.

Якщо заводські позначення виводів обмоток не збереглися, то їх визначають так. Спочатку за допомогою контрольної лампи, вольтметра або мегомметра знаходять попарно кінці обмоток і позначають виводи обмоток першої, другої і третьої фаз. Для цього один фазний провід мережі з послідовно ввімкненим вольтметром або лампою приєднують до одного з виводів обмотки, а нульовим проводом мережі по черзі доторкуються до вільних кінців обмоток статора доти, поки вольтметр не покаже напруги (або не загориться лампа). Це означає, що обидва виводи обмотки належать одній фазі. При визначенні обмоток омметром (мегомметром) один затискач приєднують до одного з виводів обмотки, а проводом від другого затискача по черзі доторкуються до всіх вільних виводів двигуна та обертають ручку приладу. Якщо стрілка мегомметра стане на нульову поділку шкали,, отже, обидва виводи належать одній фазі.

Щоб відшукати початок і кінець обмотки кожної фази, до виводів однієї фази приєднують вольтметр змінного струму на 5—10 В, а дві інші обмотки з'єднують між собою послідовно і вмикають на фазну напругу мережі на 2—3 с. Якщо при цьому вольтметр (або лампа) покажуть відсутність напруги, то між собою з'єднані однойменні виводи обмоток. Виводи обмоток, з'єднаних між собою, приймають умовно за кінці, а виводи, приєднані до мережі, відповідно за початки. Якщо з'єднані між собою різнойменні виводи (кінець однієї і початок іншої) обмоток, то вольтметр (лампа) покаже напругу.

Після визначення однойменних виводів другої та третьої обмоток вольтметр (або лампу) приєднують до однієї з цих обмоток і подібним способом визначають виводи першої обмотки.

При відсутності чутливого вольтметра і відповідної лампи початок і кінець обмотки визначають за наявністю іскри, при розмиканні кола, у яке підмикається вольтметр чи лампа. Наявність іскри свідчить про те, що з'єднані між собою різнойменні виводи двох обмоток. Пуск асинхронних двигунів здійснюють: безпосереднім вмиканням у мережу (прямий пуск); перемиканням обмоток статора із зірки на трикутник; вмиканням симетричних або несиметричних активних і реактивних опорів у коло статора; за допомогою автотрансформатора (автотрансформа-торний пуск); вмиканням симетричних або несиметричних активних і реактивних опорів у коло ротора.

Омметром визначають три обмотки, умовно позначивши їх I, II і III. Щоб знайти початок і кінець кожної з них, дві будь-які з'єднують послідовно і подають на них змінну напругу 6 – 36 В. До третьої обмотці підключають вольтметр змінного струму (Рис.1). Наявність змінної напруги свідчить про те, що обмотки I і II включені згідно, а відсутність напруги – зустрічно. В останньому випадку висновки однієї з обмоток слід поміняти місцями. Після цього відзначають початок і кінець обмоток I і II (однойменні висновки обмоток I і II на рис 1 відзначені крапками). Щоб визначити початок і кінець обмотки III, міняють місцями обмотки, наприклад, II і III, та за описаною вище методикою повторюють вимірювання.

Трифазний асинхронний електродвигун може працювати від однофазної мережі з фазосдвігающім конденсатором. Його ємність (у мкФ) можна оцінити за формулою С = k * Iф / Uсеті, де k – коефіцієнт, залежний від з'єднання обмоток, Iф – номінальний струм електродвигуна фазний, A, Uсеті – напруга однофазної мережі, В. Якщо обмотки електродвигуна з'єднані зіркою (Рис. 2), K = 2800, а якщо трикутником (рис. 3) – k = 4800.

Тут можна застосовувати паперові конденсатори МБГЧ, К42-19 на номінальну напругу не менше напруги мережі. Слід пам'ятати, що навіть при правильно підібраній ємності конденсатора електродвигун розвиває потужність не більше 50-60% від номінальної.

Для асинхронних короткозамкнутих двигунів малої та середньої потужності найчастіше застосовується прямий пуск. При цьому пусковий струм двигуна перевищує номінальний у 5—7 разів. Для самого двигуна великий пусковий струм нешкідливий, оскільки він протікає декілька секунд і двигун за цей час не встигає нагрітись, але великий струм викликає значний спад напруги в мережі, що негативно впливає на роботу споживачів. Недоліком прямого пуску є також великі поштовхи моменту, що призводять до швидкого спрацювання приводних механізмів або їх-поломок.

Одним із способів зменшення пускових струмів є пуск електродвигунів з перемиканням обмоток статора із зірки на трикутник. На початку пуску двигуна обмотки статора з'єднують на зірку, а після того як двигун почне працювати з номінальною частотою обертання, їх перемикають на трикутник. При такому перемиканні обмоток пусковий струм і обертаючий момент двигуна зменшуються в три рази, тому цей спосіб пуску застосовують при невеликому моменті зрушення робочої машини.

Електродвигуни нової серії 4А потужністю більше 15 кВт виготовляють на напругу 380/660 В і при лінійній напрузі мережі 380 В можливий пуск з перемиканням обмоток статора із зірки на трикутник.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Передавальні пристрої | Пуск електродвигуна. Заземлення та занулення
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 9955; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.013 сек.