Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Оцінки якості гривні та євро


Тема 4. Сутність, функції, види та ціна грошей.

 

Питання:

 1. Поняття та функції грошей.
 2. Види грошей та їх характеристика.
 3. Поняття «вершість» та «ціна» грошей.
 4. Види цін грошей та їх характеристика.
 5. Механізм ціноутворення та формула розрахунку ціни грошей.
 6. Стан та тенденції зміни ціни грошей в економіці України.

 

Законодавчі акти:

1.Закон України «Про Національний банк України», від 20.05.1999р.

2. Закон України «Про банки та банківську діяльність», від 07.12.2000р.

 

Огляд преси за темою лекції.

 

Гроші – це цінні папери на матеріальних носіях чи інформаційному виді, які підтверджують право власності їх утримувача на безособові цінності.

Ці цінні папери введені в обіг державою і є обов’язковими для прийома на території держави усіма суб’єктами господарювання.

Гроші – загальний еквівалент вартості.

Держава повинна забезпечувати стабільність купівельної спроможності грошових одиниць.

Функції грошей :

 1. Гроші як засіб обігу – посередницька роль грошей у обміні результатами праці, майном та іншими цінностями з одночасним переходом прав власності.
 2. Гроші як засіб платежу - використання грошей для купівлі цінностей з розривом у часі між моментом переходу прав власності на товари і моментом надходження грошей ; попередня оплата, розстрочка платежів.
 3. Гроші як засіб міжнародних розрахунків – виконання національною одиницею функції міжнародного платіжного засобу.
 4. Гроші як міра вартості – використання грошової одиниці для вимірювання цінностей товарів, робіт, послуг тощо.
 5. Гроші як засіб накопичення – гроші повинні зберігати власну купівельну спроможність увесь період обігу, встановлений еквівалентом. У даному випадку вони можуть бути відкладені і забезпечать їх власницьку купівельну спроможність у майбутньому.

 

Розклад функцій грошей в динамічному циклі :

№ п/п Функції грошей Економічний цикл
Виробництво Рзподіл Обмін Споживання
1. Засіб обігу     +  
2. Засіб платежу     +  
3. Засіб міри та різних розрахунків     +  
4. Міра вартості + +    
5. Засіб накопичення       +

 



 

Якість грошей – повнота виконання функції грошей національною грошовою одиницею.

 

Функції грошей % виконання функцій
Гривня євро
Min max середнє min max середнє
Засіб обігу 94,5 97,5
Засіб платежу 97.5
Засіб міжнар. Розрахунків
Засіб міри вартості
Засіб накописення
        90.4

 

Висновок : гривня виконує функції грошей на 51%. Цей показник вказує на низьку якість національної грошової одиниці нашої країни.

Види грошей:

 1. Готівкові гроші – металеві монети та банкноти.
 2. Безготівкові гроші – гроші в інформаційному вигляді, у вигляді записів на рахунках і вкладах фізичних та юридичних осіб в установах фінансових організацій.
 3. Електронній гроші – вид безготівкових грошей в інформаційному вигляді в системі Internet.
 4. Замінники грошей – пластикові картки.
 5. Ліквідні цінні папери – цінні папери, що вільно продаються та купуються емітентом чи мають обіг на вторинному фондовому ринку.
 6. Дебіторська заборгованість – боргові забов’язання, які одержувач має підстави отримати у визначений час. Ці забов’язання одержувач може передати третьому лицю у якості платежу за отримані від нього товари, роботи, послуги.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Тема 3. Грошові системи та їх елементи | Механізм ціноутворення

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 533; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



ПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.