Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Види будівельних генеральних планів
Читайте также:
 1. Види планів з питань персоналу.
 2. Вимоги до створення (оновлення) топографічних планів та карт.
 3. Генеральних планів.
 4. Документація по організації будівельних робіт.
 5. Класифікація підприємств по видобутку мінеральних матеріалів та визначення запасів дорожньо-будівельних матеріалів
 6. Масштаби топографічних карт і планів
 7. Номенклатура карт та планів
 8. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ В БУДІВЕЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ.
 9. Основні види бізнес-планів
 10. ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРИАЛІВ
 11. Особливості будівельних генеральних планів для реконструкції об'єктів

Організація будівельного майданчика для будівництва об’єктів

Спорудження об'єкта в установлені строки, економно, якісно і з дотриманням усіх вимог багато в чому визначає якість організації будівельного майданчика.

Організацію будівельного майданчика в цілому визначають рішення багатьох технологічних, організаційних і соціологічних завдань щодо спорудження об'єкта на різних його стадіях.

До технологічних завдань відносять вирішення питань механізації основних будівельно-монтажних робіт і розміщення засобів механізації в різні періоди бу­дівництва об'єкта.

До організаційних завдань відносять питання добору й розміщення об'єктів будівельного господарства, включаючи організацію транспорту, складського го­сподарства, електро-і енергопостачання, водопостачання, зв'язку й сигналізації, адміністративно-побутового обслуговування, а також інших тимчасових об'єктів виробничого призначення.

До соціологічних завдань відносять вирішення питань побутового, культурного і медичного обслуговування будівельників.

Завершальним проектним документом організації будівельного майданчика для спорудження об'єкта є будівельний генеральний план (будгенплан, або БГП).

Будгенплани розробляють і в складі ПОБ, і в складі ПВР. Практично ці будгенплани відріз­няються тільки деталізацією рішень з організації будівельного майданчика.

У розробку будгенплану покладено такі основні принципи:

1) найменша розтягнутість, економічність будівництва й експлуатації тимчасових інженерних комунікацій;

2) мінімум витрат на будівельне господарство за рахунок використання наявних, а також споруджуваних (передбачених проектом об'єкта) будівель і комунікацій;

3) організація найраціональніших вантажопотоків на майданчику з мінімальним числом перевантажень, а також з комплексною механізацією вантажно-розвантажувальних, складських і транспортних робіт;

4) розміщення виробничих установок на найближчій відстані від місць потреби в їхній продукції у процесі спорудження об'єкта;

5) розміщення тимчасових будівель, споруд, мереж та установок на вільних майданчиках, щоб експлуатувати їх упродовж всього будівництва без перенесення;

6) забезпечення раціонального поєднання в часі будівельних процесів за потокового ведення робіт, завчасного укрупнювального збирання конструкцій, достатньої кількості й раціонального розміщення складів;

7) дотримання вимог безпечного ведення робіт, протипожежної безпеки та виробничої санітарії;

8) створення найсприятливіших умов побутового обслуговування персоналу будови;

9) забезпечення умов ефективної організації управління будівництвом на основі загальномайданчикових систем зв'язку й сигналізації.Проектування будгенплану – складне багатоваріантне завдання, розв'язуване на основі порівняльного техніко-економічного оцінювання показників варіантів будгенпланів на певний об'єкт. Проте у всіх випадках тільки дотримання принципів проектування будгенплану може забезпечити цільову ефективність прийнятих рішень з організації будівельного майданчика споруджуваного об'єкта.

Будгенплан як підсумковий проектний документ організації будівельного майданчика розробляють на певний період спорудження об'єкта.

У складі ПОБ будгенплани розробляють, як правило, для підготовчого й основного періодів будівництва.

У складі ПВР залежно від виду будівельного майданчика (освоєний, неосвоєний, розташований у межах діючого підприємства, в межах населеного пункту, поза ним тощо) розробляють будгенплани таких видів:

1) періоду вивільнення чи освоєння майданчика;

2) підготовчого періоду й нульового циклу;

3) розгорнутого будівництва;

4) завершального періоду будівництва.

Будгенплан вивільнення майданчика розробляють, коли він розташований у межах діючого підприємства великої щільності забудови, де потрібне переобладнання діючих споруд і комунікацій із значними обсягами робіт і тривалим періодом вивільнення (освоєння) території. Така ситуація виникає під час розширення і докорінної перебудови діючого підприємства.

Будгенплани на підготовчий період і нульовий цикл розробляють, як правило, для будівництва об'єктів із складними інженерними підземними комунікаціями та нульовим циклом робіт, що потребують особливих рішень з організації будівельного господарства на будівельному майданчику в цей період. При цьому такі рішення принципово відрізняються від необхідних для наступних періодів будівництва об'єкта. Як правило, ці будгенплани розробляють для житлових кварталів (мікрорайонів) на нових територіях і складних промислових об'єктів з великими і складними фундаментами й підземними інженерними комунікаціями, що потребують особливих способів їх влаштування та прокладання.

Будгенплани періоду розгорнутого будівництва, або, якїх частіше називають, основного періоду будівництва, найпоширеніші й відображають організацію будівельного майданчика для спорудження наземної частини об'єкта будівництва Вони, як правило, містять рішення з організації будівельного майданчика, що задовольняють усіх основних учасників будівництва (спеціалізовані будівельні організації) з усіх видів будівельно-монтажних робіт.

Будгенплан завершального періоду будівництва розробляють зрідка. Він, як правило, містить рішення з організації будівельного майданчика на період монтажу будівельного устаткування, а також з установки спеціальних машин та пристроїв для подачі й монтажу устаткування або на період зовнішнього опорядження об'єкта й упорядкування території будівництва, коли потрібні спеціальні машини, пристрої та перенесення об'єктів будівельного господарства на нові ділянки майданчика.

Основними вихідними даними для вирішення організації будмайданчика на різних етапах спорудження об'єкта є:

1) генеральний план об'єкта на початок планового періоду спорудження та інші частини проекту;

2) основні будівельні й технологічні рішення для робіт планового періоду спорудження об'єкта;

3) графік виконання робіт періоду будівництва;

4) дані про необхідні розрахункові об'єкти будівельного господарства на плановий період будівництва (площі й види складів, основні машини, адміністративно-побутові й соціальні об'єкти, види транспорту, комунікацій та влаштування енерго- й водопостачання, зв'язку, сигналізації тощо).

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 2806; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.