Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Стадійність проектування

Читайте также:
 1. Етапи проектування
 2. Завдання на проектування
 3. Загальні принципи організації проектування
 4. Креслярський метод проектування
 5. Курсове та дипломне проектування.
 6. Нормативно-правові основи проектування
 7. Основи проектування систем водопостачання
 8. Основні принципи проектування потоків
 9. Основні творчі методи проектування
 10. Паралельне проектування
 11. Питання 3. Способи департаменталізації і методи проектування організаційних структур
 12. ПОРЯДОК ПРОЕКТУВАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ генеральНИХ ПЛАНІВ

 

Більш детально розглянемо стадійність проектування про яку вже не раз згадувалось. В ДБН А.2.2-3 - 2004. « Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва» прописано як визначається стадійність проектування.

Стадійність проектування, що рекомендується, визначається залежно від категорії складності об'єкту, яка визначається «Додатком П» даного документу. Кількість стадій проектування визначає замовник та проектувальник з урахуванням положень даного нормативного документу.

Стадії проектування :

• Одностадійне (робочий проект РП, що включає затверджувану частину і робочу документацію) – для узгодження і затвердження технічно нескладних об'єктів з використанням проектів масового і повторного застосування І і ІІ категорій складності.

• Двохстадійне (проект П, робоча документація Р) - для технічно нескладних об'єктів цивільного призначення додатково розробляється ескізний проект (ЕП), для об'єктів промислового призначення - техніко-економічне обґрунтування інвестицій (ТЕО) або техніко-економічний розрахунок (ТЕР

Для об'єктів ІІІ категорії складності проектування здійснюється в дві стадії:

- проект (П)

- робоча документація (РД)

• Трьохстадійне (ЕП або ТЕО, проект П, робоча документація РД) - для об'єктів V, IV категорій складності, технічно складних щодо містобудівних, архітектурних, художніх і екологічних умов, інженерного забезпечення, впровадження нових будівельних технологій конструкцій і матеріалів, проектування виконується в три стадії.

- для об'єктів цивільного призначення – ЕП, а для об'єктів виробничого призначення – техніко-економічного обґрунтування ТЕО;

- проект (П);

- робоча документація (Р).

Крім того замовник може доручити проектувальникам виконати при необхідності перед проектні роботи, обсяг і вартість яких визначається відповідним договором. Такі перед проектні роботи не можуть бути стадією проектування і підлягають тільки розгляду та схваленню замовником і органами містобудування та архітектури.

Керівник проектної організації назначає відповідними наказами головних архітекторів і головних інженерів проектів на розробку всіх стадій проектування.

Відповідальними особами за технічні, економічні, естетичні і екологічні якості проекту є головний архітектор проекту (ГАП) або головний інженер проекту (ГИП). Вони готують договори, координують дії виконавців, ведуть переговори із замовниками, субпідрядниками і підрядчиками. Відповідальними особами за якість певного розділу проекту є керівник і головний фахівець відповідного проектного підрозділу.

Ескізний проект, ТЕО інвестицій, проект і робочий проект підписуються керівництвом і основними виконавцями проектної організації. Титульний лист записки пояснення підписують керівник організації (директор, головний інженер, головний архітектор), керівник майстерні (відділу), головний архітектор (інженер) проекту, автори проекту (якщо такі є, окрім ГаПа, ГіПа). Розділи записки пояснення підписують головні фахівці відділів, автори розділів (якщо вони є), виконавці. Креслення підписують керівник майстерні (відділу), головний архітектор (інженер) проекту, автори проекту (якщо такі є, окрім ГаПа і ГіПа), головні фахівці, виконавці. У записці пояснення указуються прізвища учасників проектування по кожному розділу проекту а у разі наявності субпідрядників - назви фірм або фізичних облич субпідрядників.Проектувальники при розробці проектної документації несуть відповідальність і

забезпечують :

· відповідність архітектурним і містобудівним вимогам і високу архітектурно-художню якість;

· відповідність вимогам нормативних документів, що діють;

· захист навколишнього природного середовища, екологічну безпеку і раціональне використання природних ресурсів згідно ДБН А.2.2-1;

· відповідність вимогам з енергозбереження ;

· експлуатаційну надійність;

· ефективність інвестицій;

· патентну чистоту ухвалених технічних рішень і використовуваного устаткування;

· відповідність проектних рішень початковим даним і дозвільним документам.

 

Передпроектна пропозиція.

 

Після рішення про доцільність того або іншого будівництва (виникнення так званих "інвестиційних намірів") не можна відразу ж приступати до проектуванню і тим більше будівництву намічених об'єктів. Необхідно вирішити безліч питань загального характеру, пов'язаних з уточненням доцільності будівництва, що планується, вибором його місця, визначенням джерел фінансування і так далі. Вирішення таких питань зазвичай об'єднується в самостійний етап, що іменується "передпроектною стадією" або "інвестиційною підготовкою".

Передпроектна пропозиція - це первинний комплект документів, необхідний для проходження регламенту у відповідному регіоні і отримання початкової дозвільної документації або архітектурного планувального завдання. Окрім того, це матеріали, що дозволяють оцінити проект і сформувати точні вимоги до подальшого проектування.

Розробка - мабуть, кращий, якщо не єдиний спосіб заздалегідь оцінити і отримати уявлення про проектований об'єкт. Цей етап особливо важливий для крупних об'єктів, оскільки дозволяє уникнути багатьох складнощів в ході подальшого проектування. На цій стадії принципово визначається конструкція, планування, поверховість, матеріал, технічне устаткування архітектурне рішення; все це повинно давати ясне уявлення про організацію плану, об'ємну структуру і зовнішній вигляд споруди. Передпроектна стадія є вирішальною, визначаючи подальший шлях розробки проекту. На наступному етапі на основі проектного завдання, розробляються проект і робочий проект, які розробляється по кожному виду робіт, і в ході будівництва є основними технічними документами.

Ухвалюванні на цій стадії рішення повинні узгоджуватися з довгостроковими планами - генеральним планом розвитку міста або сільського району, цільовими програмами. Питання, що вирішуються на передпроектній стадії, можуть розрізнятися у різних видів будівництва, проте частина їх характерна для будь-яких об'єктів і для будь-яких умов. До них відносяться:

- обґрунтування необхідності, технічної можливості, економічної і соціальної доцільності будівництва, що планується і отримання дозволу на будівництво

- вибір земельної ділянки для будівництва зі всіма узгодженнями

- відведення земельної ділянки і оформлення акту на його орендне використання

- отримання від управління архітектури "архітектурно-планувального завдання"

В основному все це сфера діяльності замовника, проте для обґрунтування необхідності будівництва часто залучаються я і проектні організації. Таке обґрунтування раніше робилося у вигляді документа, що іменувався "техніко-економічним розрахунком" (ТЕР) або докладнішим "техніко-економічним обґрунтуванням" (ТЕО).

У нині чинних нормах (Сніп 11-01-95) робота по обґрунтуванню необхідності будівництва і шляхів його реалізації істотно розширена і частково захоплює подальшу "проектну" стадію (по новій термінології "техніко-економічне обґрунтування" стало синонімом поняття "проект"). Само ж передпроектне обґрунтування доцільності будівництва розбите на два етапи. На першому етапі питання вирішується у загальних рисах: готується так зване "клопотання (або декларація) про наміри" будувати той або інший об'єкт. У клопотанні вказується що це за об'єкт, його наближене місцеположення, очікувана ефективність і так далі Клопотання розглядається місцевою виконавчою владою, схвалюється або відхиляється. При позитивному рішенні переходять до II етапу - складають більш докладний документ "Обґрунтування інвестицій в будівництво". У ньому всі питання про доцільність майбутнього об'єкту розглядаються значно докладнішим: уточнюються особливості його функціонування, принципові планувальні і конструктивні рішення, потреба в різних ресурсах і так далі

Обґрунтування піддається експертизі (для крупного об'єкту або природоохоронного споруди додатково проводиться екологічна експертиза), після чого воно остаточно затверджується (або відхиляється) місцевими органами влади.

В випадку коли ідея майбутнього проекту є прийнятною (соціально, функціонально, технічно, естетично, екологічно, економічно, технологічно і організаційно), проводиться далша проробка підготовчих, передінвестиційних матеріалів.

Вибір і відведення земельної ділянки проводиться відповідно до правил землекористування і містобудування.

Отримання архітектурно-планувального завдання в міському або районному управлінні архітектури має на меті впорядкування забудови території з архітектурної точки зору. Цей документ встановлює вимоги до зовнішнього виду об'єкту, до деяких його містобудівним функціям (наприклад, вимоги до проїзду через греблю або дамбу, поверховість і характер обробки будівлі в населеному пункті, наявність в нім прибудованих або вбудованих магазинів або інших підприємств сфери послуг і так далі).

Згадана документація, що включає "Обґрунтування інвестицій", вибір майданчика архітектурно-планувальне завдання служать початковими даними для проектування

Кінцевим підсумком передінвестиційних досліджень є завдання на розробку Техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) будівництва. Це завдання включає в себе ряд вихідних даних, на основі яких в подальшому складається ТЕО будівництва.

 

Робочий проект. (одностадійне проектування)

 

Робочий проект (РП) є інтегруючою стадією проектування, призначеною для узгодження і затвердження проектної документації, а також для будівництва об'єкту. Він виконується на підставі узгодженої планувальної документації державних програм розвитку галузі або узгоджених передпроектних опрацьовувань, завдання на проектування, архітектурно-планувального завдання, вихідних даних і технічних умов на підключення до джерел інженерного забезпечення.

Робочий проект складається з двох частин – затверджу вальної та робочих креслень. Затверджувальна частина підлягає погодженню, експертизі та затвердженню, а робочі креслення розробляються для будівництва об’єкту. До затверджу вальної частини входить пояснювальна записка з техніко-економічними показниками, основних архітектурних креслень, розділ організації будівництва та кошторисна документація.

Для будівництва видаються робочі креслення в повному об’ємі згідно з договором.

 

Ескізний проект і ТЕО інвестиції.

 

Ескізний проект (ЕП) містить принципові вирішення містобудівних архітектурних, художніх, функціональних, екологічних вимог по завданню на проектування, підтверджує принципову можливість створення об'єкту, визначає його вартість. Для обґрунтування ухвалення архітектурних рішень у складі графічної частини і записки пояснення ескізного проекту можуть додатково виконуватися інженерно-технічні і конструктивні розробки, схеми інженерного забезпечення об'єкту і обґрунтування ефективності інвестицій. ЕП розробляється на підставі завдання на проектування та вихідних даних із дотриманням існуючої містобудівної документації архітектурно-планувального завдання, вимог охорони навколишньої природної середовища.

Після схвалення або затвердження органами містобудування і архітектури ЕП є підставою для подальшої розробки проектної документації.

 

Техніко-економічне обґрунтування інвестицій (ТЕО), (ТЕР)

 

ТЕО (ТЕР) розробляється для технічно складних об'єктів промислового призначення, в т.ч. транспортного, енергетичного, гідротехнічного, меліоративного і інших спеціальних видів будівництва ТЕО інвестицій обґрунтовує необхідність і доцільність будівництва або реконструкції промислових об'єктів, в т.ч. їх технічну здійсненність і ефективність інвестицій. У ТЕО інвестицій повинні розглядатися рішення в частині розміщення, потужності об'єкту, оцінки дії проектованої діяльності на навколишнє середовище, відповідність архітектурним і іншим вимогам згідно завданню на проектування ТЕО інвестицій після його узгодження або твердження є підставою для подальшої розробки проектної документації.

 

Проект (П).

 

Проект (П) на будівництво об'єкту цивільного призначення розробляється на підставі початкових даних, завдання на проектування, узгодженого ескізного проекту (при його наявності). Він складається з наступних основних розділів:

- записка пояснення з початковими даними

- архітектурно-будівельне рішення, генплан, впорядкування територій, схема транспорту (при необхідності)

- технологічна частина (при необхідності)

- рішення по інженерному устаткуванню і зовнішнім інженерним мережам

- оцінка дій на навколишнє середовище (ОВОС) Необхідність розробки ОВОС визначається за участю державних органів охорони навколишньої природної середовища

- організація будівництва

- кошторисна документація

- відомість об'ємів робіт.

Проект на будівництво, розширення і реконструкцію об'єкту промислового призначення розробляється на підставі початкових даних, завдання на проектування узгодженого ТЕО інвестицій (при необхідності). Він винен складатися з наступних основних розділів:

- записка пояснення з початковими даними

- генеральний план і транспорт

- технологічна частина

- рішення по інженерному устаткуванню і зовнішнім інженерним мережам

- архітектурно-будівельні рішення

- організація будівництва

- оцінка дії на навколишнє середовище (ОВОС) відповідно до вимог ДБН А.2.2-1-95

- кошторисна документація

- збірки специфікацій на устаткування, матеріали, конструкції і вироби

- відомості об'ємів робіт

- техніко-економічна частина, економічні показники

Склад і зміст розділів проекту на будівництво об'єктів цивільного і промислового призначення можуть уточнюватися і доповнюватися замовником в завданні на проектування залежно від призначення і складності проектованих об'єктів.

Після погодження та затвердження П є підставою до розробки наступної стадії проетування

 

Робоча документація.

 

Робоча документація (Р) призначена для виконання монтажно - будівельних робіт і розробляється на підставі затвердженої попередньої стадії.. .

Вона включає:

- робочі креслення, які розробляються відповідно до вимог стандартів (СПДБ « Система проектної документації для будівництва»)

- паспорт опоряджувальних робіт

- кошторисну документацію

- відомість об'ємів будівельних і монтажних робіт

- специфікація обладнання, виробів і матеріалів по ДСТУ Б А.2.4-10-95 (ГОСТ 21.110-95),

- опитувальні листи і габаритні креслення на відповідні види устаткування і виробів

- вихідні дані на розробку конструкторської документації на устаткування індивідуального виготовлення (включаючи нетипове і не стандартизоване устаткування)

До проекту додається остаточний кошторис, який включає підготовчу роботу на будівельній дільниці, підготовку об’єкту до здавання, а також спеціальні роботи, в тому числі ті, що виконує субпідрядник. Точність та достовірність кошторису витрат замовник розглядає як один з найважливіших критеріїв ефективності проекту. В США існує практика сплати проектними фірмами до 25% збитків в разі перевищення фактичних витрат більше ніж на 1,5% від контрактної вартості, а в разі отримання економії більше ніж на 1,5% замовник сплачує проектній фірмі до 25% цієї економії

Після затвердження проекту (ескізного проекту, ТЕО) по рішенню замовника робочі креслення можуть розроблятися підрядчиком або іншим проектувальником (за наявності ліцензії), в т.ч. із залученням авторів.

Робочі креслення, як правило, підписують керівник майстерні (відділу) головний архітектор (інженер) проекту, головний фахівець відповідного розділу, виконавець і особа, відповідальна за нормоконтроль.

Вартість проектних робіт визначається відповідно до порядку і правил визначення вартості проектно-пошукових робіт для нового будівництва реконструкції і технічного переоснащення підприємств, будівель і споруд всіх галузей народного господарства України.

 

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
| Стадійність проектування

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 1453; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.224.49.217
Генерация страницы за: 0.011 сек.