Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Навчального року


РОЗКЛАД

Позик.

Скерування.

6. У чому полягає суть кредитного механізму і його елементів?

7. З яких етапів складається кредитний процес?

8. Як визначаються строки та порядок погашення позик?

9. Що таке плата за кредит і які фактори на неї впливають?

10. Який порядок визначення, нарахування та сплати відсотків, умови і порядок

відстрочення погашення позик?

11. Яких видів бувають кредитні ризики і які методи управління ними?

12. Які методи управління кредитним ризиком на мікрорівні та на макрорівні?

13. Охарактеризуйте форми забезпечення своєчасності й повноти повернення

14. Який порядок формування та використання резервів для покриття втрат від

кредитної діяльності банків?

15. У чому полягає економічна робота банків з “кредитним портфелем”?

16. Як класифікують позичальників щодо оцінювання їхнього фінансового стану?

17. Як кредитна політика впливає на банківське кредитування?

18. У чому полягають макроекономічний та мікроекономічний аспекти кредитної

політики?

19. У чому полягає кількісна та якісна характеристика позичальника при

оцінюванні його кредитоспроможності?

20. Охарактеризуйте традиційні й нетрадиційні форми забезпечення повноти та

своєчасності повернення позик.

21. Які вимоги до позичальників виставляє комерційний банк при розгляді

можливості надання позики?

 

занять (начитка лекцій) на парний семестр

Юридичний факультет денна форма навчання

День тижня розклад дзвінків І курс Аудиторія 330 ІІ курс Аудиторія 328 ІІІ курс Аудиторія 329 ІV курс Аудиторія 405 V курс Аудиторія 406 VІ курс Аудиторія 407  
Цивільно- правова спец., 406 ауд. Криміналь-но-правова спец., 412 ауд. Теоретико-правова спец.  
П О Н Е Д І Л О К 0900-1010 Історія політичної та правової думки в Україні д-р філософії, к.п.н., доц. у-ту Лукач У.Р. Цивільне право України д-р філософії, к.ю.н., проф. ун-ту Грицкевич С.Г. Адміністративний процес Засл. юрист України, д.ф., к.ю.н., проф.ун-ту Мацькевич М.М. Аграрне право д-р філософії, к.ю.н., доц. ун-ту Книш В.В. Методика розкриття окремих видів злочинів д-р філософії, к.ю.н., доц ун-ту Дудка А.В., ауд. 407 Методика розкриття окремих видів злочинів д-р філософії, к.ю.н., доц ун-ту Дудка А.В.  
1020-1130 Історія політичної та правової думки в Україні д-р філософії, к.п.н., доц. у-ту Лукач У.Р. Цивільне право України д-р філософії, к.ю.н., проф. ун-ту Грицкевич С.Г. Цивільне та сімейне право д-р філософії, к.ю.н., доц. ун-ту Турчак І.О. Аграрне право д-р філософії, к.ю.н., доц. ун-ту Книш В.В. Методика розкриття окремих видів злочинів д-р філософії, к.ю.н., доц ун-ту Дудка А.В., ауд. 407 Методика розкриття окремих видів злочинів д-р філософії, к.ю.н., доц ун-ту Дудка А.В.  
1220-1330 Іноземна мова за проф. спрямуван. доц. ун-ту Гасюк Н.В., к.філол.н., доц. ун-ту Місягіна І.М., ст. викл. Труш В.М., викл. Януш Х.М. Ауд.: 330, 413, ?, ? Проблеми застосування правових норм ст. викл. Онищук І.І. Кримінальне право д-р філософії, к.ю.н., доц. ун-ту Мельник П.В. Господарський процес викл. Громко В.Я. Іт. Порівняльне кримінальне право д-р філософії, к.ю.н., доц., проф. у-ту Соловій Я.І. Проблеми застосування правових норм д-р філософії, к.ю.н., доц. ун-ту Редько А.Г.  
ІІт. Теорія і практика складання процесуальних документів у цивільних справах д-р філософії, к.ю.н., доц., проф. ун-ту Грицкевич С.Г.  
1340-1450 Іт. Риторика д-р теології Гоголь В.В. Конституційне право України д-р філософії, к.ю.н., доц. ун-ту Глазунова С.М. Кримінальне право д-р філософії, к.ю.н., доц. ун-ту Мельник П.В. Господарський процес викл. Громко В.Я.   Порівняльне кримінальне право д-р філософії, к.ю.н., доц., проф. у-ту Соловій Я.І. Проблеми застосування правових норм д-р філософії, к.ю.н., доц. ун-ту Редько А.Г.  
ІІ. Релігієзнавство д-р теології Гоголь В.В.  
В І В Т О Р О К 0900-1010 Історія держави і права зарубіжних країн викл. Андрухів О.І. Кримінальне право д-р філософії, к.ю.н., проф. ун-ту Острогляд О.В. Політологія д-р філософії, к.п.н., доц. у-ту Лукач У.Р. Кримінально-виконавче право д-р філософії, к.ю.н., доц. ун-ту Федорак Л.М. Соціологія права ст. викл. Онищук І.І. ауд. 407 Соціологія права ст. викл. Онищук І.І.  
1020-1130 Історія держави і права України д-р філософії, к.і.н., доц. ун-ту Скоморовський В.Б. Кримінальне право д-р філософії, к.ю.н., проф. ун-ту Острогляд О.В. Політологія д-р філософії, к.п.н., доц. у-ту Лукач У.Р. Кримінально-виконавче право д-р філософії, к.ю.н., доц. ун-ту Федорак Л.М. Соціологія права ст. викл. Онищук І.І. ауд. 407 Соціологія права ст. викл. Онищук І.І.  
1220-1330 Безпека життєдіяльності доц. ун-ту Дзундза Л.П. Фізичне виховання викл. Білик Я.Я.   Іт. Кримінальний процес д-р філософії, к.ю.н., доц. ун-ту Федорак Л.М. Іт. Аграрне право д-р філософії, к.ю.н., доц. ун-ту Книш В.В. Іт. Соціологія права ст. викл. Онищук І.І. ауд. 407 Іт. Соціологія права ст. викл. Онищук І.І.  
ІІт. Цивільний процес член-кор. УАН, д-р філософії, к.ю.н., доц. ун-ту Жукевич І.В. ІІт. Кримінально-виконавче право д-р філософії, к.ю.н., доц. ун-ту Федорак Л.М.   ІІт.Порівняльне кримінальне право д-р філософії, к.ю.н., доц., проф. у-ту Соловій Я.І. ІІт. Теоретичні проблеми господарського процесуального права викл. Громко В.Я.  
1340-1450 Римське приватне право член-кор. УАН, доц. ун-ту Каленюк О.М.   Фізичне виховання викл. Білик Я.Я.   Житлове право викл. Кузенко У.І. Іт. Екологічне право д-р філософії, к.ю.н., доц. ун-ту Книш В.В.   Іт.  
ІІт. Теоретичні проблеми господарського процесуального права викл. Громко В.Я.  
   
С Е Р Е Д А   0900-1010 Теорія держави і права член-кор. УАН, д-р філософії, к.ю.н., доц. ун-ту Зварич Р.В. Іноземна мова за проф. спрям доц. ун-ту Гасюк Н.В., д-р філософії, к.філол.н., доц. ун-ту Місягіна І.М., ст. викл. Труш В.М., член-кор. УАН,доц. ун-ту Каленюк О.М Ауд.: 328, 412, 413, 406 Цивільний процес член-кор. УАН, д-р філософії, к.ю.н., доц. ун-ту Жукевич І.В. Право соціального забезпечення член-кор. УАН, д-р філософії, к.ю.н., доц. ун-ту Луцький Р.П. Соціологія права ст. викл. Онищук І.І. ауд. 407 Соціологія права ст. викл. Онищук І.І.  
1020-1130 Теорія держави і права член-кор. УАН, д-р філософії, к.ю.н., доц. ун-ту Зварич Р.В. Сімейне право д-р філософії, к.ю.н., доц. ун-ту Турчак І.О. Міжнародне право викл. Кузенко У.І. Криміналістика доц. ун-ту Семенюк В.В. Соціологія права ст. викл. Онищук І.І. ауд. 407 Соціологія права ст. викл. Онищук І.І.  
1220-1330 Фізичне виховання викл. Білик Я.Я. Правове регулювання благод. та громад. орг. ст. викл. Онищук І.І. Цивільне та сімейне право д-р філософії, к.ю.н., доц. ун-ту Турчак І.О. Екологічне право д-р філософії, к.ю.н., доц. ун-ту Книш В.В. Теорія і практика складання процесуальних документів у цивільних справах д-р філософії, к.ю.н., доц., проф. ун-ту Грицкевич С.Г. Порівняльне кримінальне право д-р філософії, к.ю.н., доц., проф. у-ту Соловій Я.І. Теоретичні проблеми господарського процесуального права викл. Громко В.Я.  
1340-1450 Фізичне виховання викл. Білик Я.Я.   Правова статистика викл. Черничук Я.В. Податкове право викл. Кузенко У.І. Екологічне право д-р філософії, к.ю.н., доц. ун-ту Книш В.В. Теорія і практика складання процесуальних документів у цивільних справах д-р філософії, к.ю.н., доц., проф. ун-ту Грицкевич С.Г. Порівняльне кримінальне право д-р філософії, к.ю.н., доц., проф. у-ту Соловій Я.І. Теоретичні проблеми господарського процесуального права викл. Громко В.Я.  
Ч Е Т В Е Р 0900-1010   Інформатика ст. викл. Табачин В.І.   Політологія д-р філософії, к.п.н., доц. у-ту Лукач У.Р. Міжнародне право викл. Кузенко У.І. Судова медицина та психіатрія д-р філософії, к.мед.н., доц. ун-ту Клименко Ю.А.   Теоретичні проблеми кваліфікації злочину д-р філософії, к.ю.н., доц., проф. у-ту Соловій Я.І.  
1020-1130 Латинська мова член-кор. УАН, доц. у-ту Каленюк О.М. Муніципальне право д-р філософії, к.ю.н., доц. ун-ту Глазунова С.М. Цивільний процес член-кор. УАН, д-р філософії, к.ю.н., доц. ун-ту Жукевич І.В. Судова медицина та психіатрія д-р філософії, к.мед.н., доц. ун-ту Клименко Ю.А. Цивільний захист д-р філософії, к.т.н., доц. ун-ту Малишевська О.С. ауд. 407 Цивільний захист д-р філософії, к.т.н., доц. ун-ту Малишевська О.С.  
1220-1330 Судові та правоохоронні органи України д-р філософії, к.ю.н., доц. ун-ту Лотоцький М.В. Історія вчень про державу і право викл. Андрухів О.І. Трудове право д-р філософії, к.ю.н., доц., проф. ун-ту Грицкевич С.Г. Медичне право д-р філософії, к.мед.н., доц. ун-ту Клименко Ю.А. Цивільний захист д-р філософії, к.т.н., доц. ун-ту Малишевська О.С. ауд. 407 Цивільний захист д-р філософії, к.т.н., доц. ун-ту Малишевська О.С.    
1340-1450 Судові та правоохоронні органи України д-р філософії, к.ю.н., доц. ун-ту Лотоцький М.В. Іт. Трудове право д-р філософії, к.ю.н., доц., проф. ун-ту Грицкевич С.Г. Медичне право д-р філософії, к.мед.н., доц. ун-ту Клименко Ю.А. Цивільний захист д-р філософії, к.т.н., доц. ун-ту Малишевська О.С. ауд. 407 Цивільний захист д-р філософії, к.т.н., доц. ун-ту Малишевська О.С.    
ІІт.Кримінальне право д-р філософії, к.ю.н., проф. ун-ту Острогляд О.В.  
П 'Я Т Н И Ц Я 0900-1010 Іт. Логіка д-р філософії, к.філос.н., доц. ун-ту Романишин Д.В. Іт. Цивільне право України д-р філософії, к.ю.н., проф. ун-ту Грицкевич С.Г. Кримінальний процес д-р філософії, к.ю.н., доц. ун-ту Федорак Л.М. Право соціального забезпечення член-кор. УАН, д-р філософії, к.ю.н., доц. ун-ту Луцький Р.П.   Теоретичні проблеми кваліфікації злочину д-р філософії, к.ю.н., доц., проф. у-ту Соловій Я.І.    
ІІт. Історія держави і права України д-р філософії, к.і.н., доц. ун-ту Скоморовський В.Б.  
ІІт. Історія філософії д-р філософії, к.ф.н., доц. ун-ту Яцук Н.Є.  
1020-1130 Історія держави і права України д-р філософії, к.і.н., доц. ун-ту Скоморовський В.Б. Адміністративне право Засл. юрист України, д.ф., к.ю.н., проф.ун-ту Мацькевич М.М. Кримінальний процес д-р філософії, к.ю.н., доц. ун-ту Федорак Л.М. Криміналістика доц. ун-ту Семенюк В.В. Теорія і практика складання процесуальних документів у цивільних справах д-р філософії, к.ю.н., доц., проф. ун-ту Грицкевич С.Г.   Теоретичні проблеми кваліфікації злочину д-р філософії, к.ю.н., доц., проф. у-ту Соловій Я.І.    
1220-1330 Історія держави і права зарубіжних країн викл. Андрухів О.І. Конституційне право д-р філософії, к.ю.н., доц. ун-ту Глазунова С.М. Конституційне право д-р філософії, к.ю.н., доц. ун-ту Глазунова С.М. ауд. 328   Теорія і практика складання процесуальних документів у цивільних справах д-р філософії, к.ю.н., доц., проф. ун-ту Грицкевич С.Г.   Проблеми застосування правових норм д-р філософії, к.ю.н., доц. ун-ту Редько А.Г.  
І тиждень 04.02.2013 - 08.02.2013
ІІ тиждень 11.02.2013 - 15.02.2013

Начальник навчально-методичного відділення Януш Г.В.Декан юридичного факультету к.ю.н., доц. ун-ту Луцький Р.П.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Контроль за виконанням вимог цього документа | Управленческие революции

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 110; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.