Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Водний і мінеральний обмін


Усі перетворення речовин в організмі здійснюються у водному середовищі. Разом з мінеральними речовинами вода бере участь у побудові клітин і в багатьох реакціях обміну.

Вода бере участь у регулюванні температури тіла. Ви­паровуючись, вона охолоджує тіло, охороняючи його від перегрівання, транспортує розчинені речовини. Вода і мінеральні солі створюють в основному внутрішнє середовище організму, будучи основною складовою частиною плазми крові, лімфи і тканинної рідини. Деякі солі, розчинені в рідкій частині крові, беруть участь у перенесенні газів кров'ю. Вода і мінеральні солі входять до складу травних соків, що значною мірою визначає їх значення для процесів травлення.

Людині потрібно на добу 2—2,5 л води за нормального харчового режиму та нормальної температури навколишнього середовища. Ця кількість води складається :І таких джерел: питної води (близько 1 л), води, яка містить­ся в їжі (близько 1 л), води яка утворюється в організмі під час обміну биків, жирів, вуглеводів (300—350 см3).

Основні органи, які виділяють воду з організму, — нирки, потові залози, легені, кишки. Нирки за добу виділяють з організму 1,2—1,5 л води у складі сечі. Потові залози через шкіру у вигляді поту виділяють 500—700 см3 води за добу. За нормальної температури і вологості повітря на 1 см3 шкірного покриву кожні 10 хвилин виділяється близько 1 мг води. Легенями у вигляді водяної пари виводиться 350 см5 води. Ця кількість різко зростає під час поглибленого і прискоре­ного дихання, за добу тоді може виділитися 700—800 см3 води. Через кишки з калом виводиться за добу 100— 150 см3 води. При розладі діяльності кишок може ви­ділитися більша кількість води (при проносі), що при­зводить до зневоднення організму.

З наявністю мінеральних речовин пов'язане явище збудливості — одна з основних властивостей живого (натрій, калій, хлор). Ріст і розвиток кісток, нервових елементів, м'язів залежать від вмісту мінеральних речовин. Вони визначають реакцію крові (рН), сприяють нормальній діяльності серця і нервової системі., ви­користовуються для утворення гемоглобіну, соляної кислоти, шлункового соку. Мінеральні солі створюють необхідний для життєдіяльності клітин певний осмотичний тиск.У ростучому дитячому організмі переважно затриму­ються іони натрію, калію, кальцію, фосфору, хлору, сірки. Кальцій потрібний для побудови і росту кісткової та зубної тканин, підтримання тонусу нервової системи, іони кальцію необхідні для зсідання крові. Фосфор, який входить до складу кісток, бере участь у ферментативних процесах, секреції залоз, діяльності нервової системи, за­безпеченні сталості активної реакції крові. Залізо потрібне для кровотворення, оскільки воно входить до складу ге­моглобіну і бере участь в процесах окислення. Натрій необхідний для вдихання (газообміну), травлення, діяльності нервової системи.

Крім макроелементів, необхідні мікроелементи — марганець (для росту кісток), кобальт (для кровотво­рення), мідь (для кровотворення і внутрішньотканинного дихання), цинк, сірка (для синтезу гормону підшлункової залози), бром (для синтезу гормону гіпофіза), йод (для синтезу гормону щитоподібної за­лози).

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Обмін вуглеводів | Вітаміни та їх значення

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 3109; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.