Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Будова і функції надниркових залоз

Надниркові залози розміщені над нирками, з якими вони зв'язані лише прошарком пухкої сполучної тканини. У новонародженої дитини вага обох залоз 6—8 г, у 1—2-річної — 5г, 3—5-річної — 5,5 г, 6— 10-річної -8,5 г, у 16—20-річної людини — 10 г, у дорослої людини - 14—15г.

Кожна надниркова залоза складається з двох шарів: зовнішнього — кіркового і внутрішнього — мозкового. Із кіркового шару надниркових залоз виділено понад 40 стероїдних гормонів. Це кортикостероїди. Виділяють три основних групи гормонів кіркового шару надниркових залоз: 1 — глюкортикоїди — гормони, які діють на обмін речовин, особливо на обмін вуглеводів, контролюють використання організмом жирів, білків, вуглеводів і мінералів, допомагають послабити запальні пронеси. До них належать гідрокортизон, кортизон і кортикостерон, 2мінералокортикоїди — гормони, які ре­гулюють переважно мінеральний і водний обмін. Гормон цієї групи альдостерон гальмує секрецію натрію в сечі, бере участь у підтриманні об'єму крові та артеріального тиску; 3 — андрогени і естрогени — аналоги чоловічих і жіночих статевих гормонів, які впливають на продукцію сперми в чоловіків і розподіл волосяного покриву та менструацію в жінок. Андрогени гальмують відкладення жиру в організмі і при цьому викликають посилене утворення білка у м'язах та інших органах. Естрогени впливають на обмін білків, кальцію, фосфору, на підкладання жиру, а також викликають затримку натрію і води в організмі, посилюють процеси розмноження клітин. Введенням великих доз естрогенів можна викли­кати розвиток пухлин гіпофіза.

Глюкокортикостероїди впливають на кровотворні органи, на обмін білків, жирів, вуглеводів, солей. Вони сприяють мобілізації енергетичних ресурсів організму і зміцнюють його захисні сили. Глюкокортикостероїди стимулюються утворення вуглеводів з білків, яке відбувається в печінці. Білки м'язової тканин й розщеп­люються на амінокислоти, останні втрачають свої амі­ногрупи, що містять азот, і перетворюються у вуглеводи. Завдяки цьому збільшуються запаси глікогену в печінці і підвищується рівень глюкози в крові. Крім того, глюкокортикостероїди не тільки сприяють розпаду білкових речовин, вони перерозподіляють їх між органами.

Коли утворення глюкокортикостероїдів недостатнє, відбувається зсування гормонального балансу в бік мінералокортикостероїдів (альдостерону, дезоксикортикостерону), яким властива протизапальна функція. Це сприяє розвитку ревматичного запалення в серці та суг­лобах, а також розвитку бронхіальної астми. Надлишок глюкокортикостероїдів пригнічує запальний процес, який за певних умов затримує поширення інфекції, сприяє генералізації інфекційного процесу. Підвищу­ються кров'яний тиск, вміст цукру в крові, може ви­никнути гіпертонічна хвороби або так званий стероїд­ний діабет. Під впливом глюкокортикостероїдів відбу­вається посилений розпад білка, що може призвести до руйнування, омертвіння тканини серцевого м'яза, ви­никнення виразок на слизовій оболонці шлунка та ки­шечнику.

Альдостерон регулює співвідношення іонів натрію і калію в організмі, а відтак, і водний обмін, який невідривне пов'язаний з обміном натрію. Відхилення при зниженні секреції альдостерону призводить до втрати організмом натрію та великої кількості води (зневоднення) з одночасним нагромадженням калію.

Надлишок мінералокортикоїдів сприяє затримці натрію і води, при цьому спостерігається втрата калію із сечею, потом, слиною.

Обмін води між клітинами зумовлюється і регулюєть­ся різницею осмотичного тиску в середовищах, що їх розділяє клітинна оболонка. Мінеральний склад внутрішньоклітинного і позаклітинного простору різний, але осмотичний тиск залишається однаковим. У позаклітинній рідині міститься багато калію. Функція альдостерону якраз і полягає у стимуляції переходу натрію з клітин у тканинну рідину, внаслідок чого її об'єм збільшується.

Альдостерон змінює функцію нирок таким чином, що кількість виділеної сечі зменшується. Одночасно збільшується об'єм крові в організмі за рахунок затриманої води. Унаслідок втрати іонів натрію осмотичний тиск тканинної рідини сильно падає. Праг­нучи зберегти осмотичну рівновагу з обох боків клітинної оболонки, вода з тканинної рідини проникає всередину клітини. Одночасно велика кількість рідини виводиться із сечею і настає значне зневоднення організму. Зменшується кількість циркулюючої крові, падає кров'яний тиск. А нагромадження іонів калію, яке супроводжує виведення натрію, досягає такої концентрації, що викликає порушення життєвих функцій.

Гіперфункція кори надниркових залоз супрово­джується передчасним, утворенням статевих гормонів, що викликає ранню статеву зрілість.

Кортикостероїди регулюють білковий, вуглеводний і водно-сольовий обмін, беруть участь у рості організму, в обміні речовин під час м'язової діяльності, у регуляції
вмісту лейкоцитів у крові.

Мозкова частина надниркових залоз виробляє гормони, дія яких має багато спільного з дією симпа­тичної нервової системи. Клітини, які утворюють мозкову речовину надниркових залоз, мають здатність до забарв­лення в жовтий колір хромовими солями. Такі хромофінні клітини виділяють адреналін і його похідні (норадреналін). Адреналін прискорює кругообіг крові, посилює серцеві скорочення, поліпшує легеневе дихання, розширює бронхи, збільшує розпад глікогену в крові, посилює скорочення м'язів, знижує їх втому тощо. Адреналін при­гнічує перистальтику кишечнику, а діючи на попереч­носмугасті м'язи, підвищує їх працездатність. На вуглеводний обмін адреналін справляє дію, протилежну інсуліну — гормону підшлункової залози. Норадреналін пришвидшує серцебиття і підвищує кров'яний тиск.

При гіпофункції надниркових залоз у дитини виникають загальна слабкість, пригнічений стан, нерухомість, блювання, холонуть кінцівки. У дорослої людини гіпофункція спричиняє захворювання - аддісонову (бронзову) хворобу. При цьому захворюванні різко знижується кров'яний тиск, дуже ослаблюються м'язи, шкіра набуває бронзового забарвлення, хворий худне, втрачає апетит. Основною причиною цих розладів

є розлади вуглеводного та сольового обміну, а також по­рушення співвідношення між кількістю калію і натрію в організмі.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Будова і функції гіпофіза | Будова і функції епіфіза
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 4479; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.014 сек.