Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Паралельно з рухом товарів відбувається міжнародна торгівля послугами

Товари

Рахунок поточних операцій.

Загальне сальдо

Чисті помилки та упущення

Фінансовий рахунок

Поточні трансферти

Доходи

Товари та послуги

Товари

Експорт

Імпорт

Послуги

Експорт

Імпорт

Оплата праці

Доходи від інвестицій

2. Рахунок операцій з капіталом і фінансових операцій

2.1. Рахунок операцій з капіталом (капітальні трансферти, купівля продаж нефінансових активів (ліцензій, патентів, торгових марок))

2.2.1. Прямі інвестиції

У вітчизняну економіку

За кордон

2.2.2. Портфельні інвестиції

Активи

Пасиви

2.2.3. Інші інвестиції (міжнародні кредити, міжнародні депозити)

Активи

Пасиви

2.2.4. Резервні активи

Кредит (+) Дебет (-)
I. Рахунок поточних операцій
1. Експорт товарів 2. Імпорт товарів
Сальдо балансу зовнішньої торгівлі (зовнішньоторговельне сальдо)
3. Експорт послуг 4. Імпорт послуг
5. Оплата праці, що надійшла від нерезидентів 6. Оплата праці нерезидентам
7. Чисті доходи від інвестицій  
8. Чисті поточні трансферти  
Сальдо балансу поточних операцій
II. Рахунок операцій з капіталом і фінансових операцій
9. Чисті капітальні трансферти  
10. Отримані іноземні інвестиції 11. Вітчизняні інвестиції за кордон
12. Отримані довгострокові і короткострокові кредити 13. Надані довгострокові і короткострокові кредити
14. Чисті помилки та упущення  
Сальдо балансу операцій з капіталом і фінансових операцій
Сальдо балансу офіційних розрахунків
  15. Чисте збільшення офіційних валютних резервів.

Сальдо по рахунку поточних операцій має дорівнювати за абсолютною величиною і бути протилежним за знаком сальдо рахунку операцій з капіталом та фінансовими активами і зобов’язаннями.

Ex товарів – Im товарів = сальдо товарного торгового балансу (позитивне (надлишок) – якщо Ex > Im, від’ємне (дефіцит) – якщо Ex < Im). Дефіцит торгового балансу оцінюється як ознака слабкості зовнішньоекономічних зв’язків даної країни, а надлишок свідчить про стійкі позиції на світовому ринку.Фактори, що впливають на товарний експорт:

1. Співвідношення цін у вітчизні і за кордоном. Більші темпи інфляції Þ менша конкурентоздатність Þ скорочення обсягів експорту.

2. Доходи за кордоном. Реальні доходи іноземних покупців ­ Þ попит на вітчизняний експорт ­ Þ вітчизняний експорт ­.

3. Імпортні квоти та мита за кордоном. Високі тарифи та малі квоти у торговельних партнерів скорочують вітчизняний експорт.

4. Валютний курс. Валютний курс національної валюти ­ Þ експортні ціни ­ Þ експорт ¯.

Імпорт товарів визначається цими ж факторами. За інших рівних умов обсяг імпорту даної країни зростає, якщо рівень цін на вітчизняні товари є відносно вищим, ніж на аналогічні іноземні товари. Зростанню вітчизняного імпорту сприяють низькі тарифи в цій країні, значні імпортні квоти, високе котирування вітчизняної валюти на іноземних валютних ринках.

Експорт та імпорт послуг знаходиться під впливом тих самих факторів, що і експорт та імпорт товарів.

Доходи в ПБ поділяються на:

1) оплату праці (з/п та інші виплати в грошовій або натуральній формі, отримані працівниками за межами своєї країни);

2) доходи від інвестицій (дивіденди з прямих та портфельних інвестицій, проценти по наданих кредитах).

Чому доходи відносяться до поточних операцій, а не до руху капіталу? – Доходи від зарубіжних інвестицій відносяться до поточних операцій, а не до руху капіталу, оскільки вважаються компенсацією за надані іноземними інвестиціями послуги.

Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 204; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.001 сек.