Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Енергія Гіббса та напрямок перебігу хімічних процесів
На перебіг хімічного процесу можуть впливати два фактори: ентальпійний та ентропійний. Оскільки кожна система намагається перейти у стан із найменшим запасом енергії, самовільний перебіг будь-якого процесу має супроводжуватись зменшенням ентальпії системи. Однак кожна система намагається перейти з більш упо­рядкованого у менш упорядкований стан, що супроводжується збільшенням ентропії. Тобто ентальпійний та ентропійний фактори протилежні за характером. З огляду на це можливість перебігу хімічного процесу визначається енергією Гіббса (ΔG), яка враховує обидва фактори:

Ентальпія або теплоємність системи при ізобарному процесі відповідає тепловому ефекту (ΔН) хімічної реакції.

Задача 1.Чому дорівнює зміна внутрішньої енергії ΔU при випаровуванні 100 г води при 20° С, якщо не враховувати зміну об'єму рідини та вважати, що водяна пара є ідеальним газом? Пи­тома теплота пароутворення води q = 2445 Дж/г.

Розв'язання:

Для ізобарного процесу зміна внутрішньої енергії дорівнює:

де: U - зміна внутрішньої енергії; Q - теплота реакції; р - тиск водяної пари; ΔV— зміна об'єму водяної пари.

Теплоту реакції можна розрахувати за формулою:

Q = q*m = 2,445 кДж/г • 100 г = 244,5 кДж.

При сталій температурі рΔV = ΔU, тому, враховуючи рівнянняМенделєєва-Клапейрона

 

отримаємо

Відповідь: 230, 97 кДж.

Дата добавления: 2014-10-23; Просмотров: 197; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.001 сек.