Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Загальна характеристика кримінального кодексу України
Кримінальне законодавство – галузь права, яка визначає основи і принципи кримінальної відповідальності, встановлює, які суспільно небезпечні дії є злочином і яке покарання може бути застосоване до особи, як а його вчинила.

Кримінальний кодекс України – правовий акт, де систематизовано визначені суспільно небезпечні діяння, що визнаються злочинами, і встановлюються конкретні міри покарання за їх вчинення. КК України прийнятий Верховною Радою України 5 квітня 2001 p., а вступив у дію з 1 вересня 2001 р.

Кримінальний кодекс складається з двох частин – Загальної і Особливої.

Загальна частина охоплює 15 розділів (усього 108 статей).

Тут представлені найпринциповіші норми загального значення, що визначають основи кримінальної відповідальності, подається поняття злочину, називаються види покарань за злочини та інше.

В Особливій частині розкриваються характерні ознаки всіх видів злочинів, які також; згруповані в окремі розділи (усього 20 розділів, 3 29 статей).

Загальна і Особлива частини КК України – дві взаємопов’язані, взаємообумовлені і взаємодіючі підсистеми. Статті Загальної частинне нормативними приписами, що визначають загальні положення та категорії кримінального злочину. Кримінальний закон діє щодо певних осіб, у певних просторових і часових межах.

Основними завданнями КК України є правове забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина, власності, громадського порядку і громадської безпеки, правове забезпечення охорони довкілля, конституційного устрою України від злочинних посягань, забезпечення миру і безпеки людства, а також запобігання злочинам. Для здійснення цих завдань кодекс визначає, які суспільне небезпечні діяння є злочинами та які покарання застосовуються до осіб, які їх вчинили.

КК України ґрунтується на Конституції України та загальновизнаних принципах і нормах міжнародного права.

Застосування КК України за аналогією заборонено. Його норми повинні відповідати положенням міжнародних договорів, які ратифіковані (схвалені) Верховною Радою України (ст. З КК України).

Так, ст. 4 і 5 кодексу регулюють відповідно питання чинності та зворотної дії закону про кримінальну відповідальність у часі. У ст. 6–8 закріплені положення чинності закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених:

а) на території України;

б) громадянами України або особами без громадянства за межами України;

в) іноземцями або особами без громадянства за межами України.

Ст. 9 розглядає правові наслідки засудження особи за межами України. Ст. 10 регулює положення видачі особи, яка звинувачується у вчиненні злочину, та особи, яка засуджена за вчинення злочину.

Дата добавления: 2014-10-15; Просмотров: 285; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.158.241.146
Генерация страницы за: 0.001 сек.