Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Зразок заяви про прийняття на роботу
Зразки заяв

Директорові Вознесенського

районного будинку культури

Петриненку Г.Т. Солов’яненко Л.Д.

(проживаю за адресою:

вул. Миколаївська, 56, кв.32,

м. Вознесенськ, 05647 ;

тел. 066 78 456)

 

Заява

Прошу прийняти мене на посаду художнього керівника

 

До заяви додаю:

1) трудову книжку;

2) копію диплома;

3) автобіографію.

 

 

24 лютого 2010р. (підпис Л.Д.Солов’яненко)

 

Зразок заяви про прийняття на роботу, оформленої на трафаретному бланку (формат А4)

Генеральному директорові

АТ « Веснянка»

Кравченку В.С. Іванової Ольги Миколаївни

(проживаю за адресою:

вул..Миру, 35, кВ.17

м.Миколаїв, 56789

тел..765 89 45)

З А Я В А

 

Прошу прийняти на роботу до відділу концертної діяльності на посаду концертмейстера.

 

До заяви додаю:

1) трудову книжку;

2) копію диплома;

3) особовий листок з обліку кадрів;

4) автобіографію

 

 

15 січня 2010 р. (підпис О.М.Іванової)

 

Зразок умотивованої заяви про надання чергової відпустки

Директорові

Палацу творчості учнів

м. Миколаєва

Коваленку В.А.,

Сергієнко Л.Д., керівника хореографічного гуртка

 

Заява

Прошу надати чергову відпустку за період з 28.07.2009 по 28.08.2009 у зв’язку з виїздом на лікування в санаторій у період з 04 по 28.09.2009

 

 

26.07.2009 (підпис Л.Д. Сергієнко )

 

Зразок заяви про звільнення, оформленої від руки на чистому аркуші паперу формату А4

 

 

Директорові Баштанського

районного будинку культури

Кудряшову М.В. Тимошенко Л.З.,

бібліотекаря

 

Заява

Прошу звільнити мене з посади за власним бажанням з 25.07.2009р.

 

 

14.07.2009р. (підпис Л.З.Тимошенко)

 

 

Зразок заяви про надання навчальної відпустки, оформленої від руки на чистому аркуші паперу формату А4

 

Директорові Новоодеського

районного будинку культури

Криворучко А.П. Чижової Л.Д., секретаря

 

Заява

Прошу надати навчальну відпустку на період з 14.06 по 03.07.2009р. для складання екзаменаційної сесії в Миколаївській філії Київського національного університету культури і мистецтв .

 

До заяви додаю довідку виклик № 45 від 20.05.2009р.

 

10.06.2009р. (підпис Л.Д.Чижової)

 

Накази по особовому складу регламентують прийняття громадян на роботу, переміщення працівників на інші посади , звільнення, надання різних відпусток, заохочення, накладання стягнень.

 

Заголовки до тексту наказу можуть бути такі:

Про прийняття на роботу

Про переведення на іншу посадуПро звільнення

Про надання відпустки

Про заохочення

Про порушення

Про накладання дисциплінарного стягнення.

 

Накази щодо особового складу укладаються на підставі доповідних записок керівників структурних підрозділів, заяв громадян, протоколів колегіальних органів тощо.

 

У текстах наказів по особовому складу констатуючої частини може не бути. Розпорядчу частину поділяють на пункти. Кожен пункт починають дієсловом: «ПРИЗНАЧИТИ», «ПЕРВЕСТИ», «ЗВІЛЬНИТИ», «НАДАТИ» «ОГОЛОСИТИ ПОДЯКУ», «ОГОЛОСИТИ ДОГАНУ».

Ці слова друкують великими літерами. Після них ставлять двокрапку.

В наступному рядку з абзацу оформляють текст розпорядчої частини. Прізвище друкують великими літерами, ім’я й по батькові – звичайним шрифтом.

Окрім обов’язкових реквізитів, накази щодо особового складу залежно від їх змісту укладаються за певними вимогами.

У наказах про призначення, прийняття на роботу вказують:

- на яку посаду;

- до якого структурного підрозділу (відділу);

- вид прийняття (переведенням, відповідно до контракту, на постійну, тимчасову роботу або роботу за сумісництвом);

- особливі умови (із прийняттям матеріальної відповідальності, зі скороченим робочим днем);

- умови платні (відповідно до штатного розпису).

У наказах про переведення на іншу посаду зазначають:

- з якої посади на яку;

- вид, термін (постійно, тимчасово);

- мотивування ( реорганізація, скорочення, ліквідація підрозділу, філії тощо);

У наказах про надання відпустки вказують:

1) вид відпустки:

- основна; додаткова; а тривалий стаж роботи на одному підприємстві; у зв’язку із зупиненням виробництва чи реорганізацією підприємств; як винагорода чи заохочення;

- навчальна, академічна;

- у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю; хворобою; лікуванням; післяопераційною реабілітацією; пологами;

- без збереження заробітної плати, за сімейними обставинами;

2) загальна кількість робочих днів;

3) дата (з якого числа, місяця, року до якого числа, місяця, року включно);

4) період, за який надається відпустка (для основної, тарифної та додаткової).

 

У наказах про звільнення зазначають:

- дату звільнення;

- мотивування (вихід на пенсію; власне бажання; порушення закону; статуту організації; ліквідація організації) із зазначенням відповідної статті КЗпП чи інших кодексів, законів, статутів..

 

Начальник чи інспектор відділу кадрів або посадова особа зобов’язані ознайомити зі змістом наказу осіб, прізвища яких фігурували в документі, а ті повинні розписатися в оригіналі, зазначивши дату ознайомлення.

Наказ набуває чинності з моменту його підписання керівником установи, закладу, підприємства.

 

 

Зразок наказу по особовому складу, оформленого на аркуші формату А4

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ КОЛЕДЖ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

 

Н А К А З

 

28 лютого 2010р. Миколаїв № 57-ВК

 

Про заохочення

 

 

НАКАЗУЮ:

ОГОЛОСИТИ ПОДЯКУ

ТИМОШИНІЙ Ганні Василівні, викладачеві циклової комісії музично-теоретичних дисциплін , за багаторічну сумлінну працю, активну участь у громадському житті коледжу та у зв’язку з 50-річчям від дня народження.

 

 

Підстава: подання голови циклової комісії музично-теоретичних дисциплін

 

 

Директор (підпис) А.Н.Смійленко

Дата добавления: 2014-10-31; Просмотров: 8624; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.006 сек.