Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

РЕКОМЕНДОВАНА Л І Т Е Р А Т У Р А

ПИТАННЯ ДО тестового КОНТРОЛЮ.


Астенічний синдром характеризується всіма ознаками, крім:

- фізичної виснажливості,

- психічної виснажливості,

- фіксаційної амнезії,

- афективної лабільності,

- порушень сну.

Деліріозний синдром, як правило, зустрічається при:

- шизофренії,

- психопатії,

- маніакально-депресивному психозі,

- алкоголізмі,

- неврозах.

Кататонічний синдром, як правило, зустрічається при:

-шизофренії,

- епілепсії,

- маніакально-депресивному психозі,

- неврозах,

- психопатії.

Розірваність мислення зустрічається при таких синдромах:

-шизофренічному галюцинозі,

- депресивному,

- маніакальному,

- астенічному,

- Корсаковському.

Для якого захворювання характерна тріада Ясперса:

- шизофренії,

- реактивних психозів,

- маніакально-депресивного психозу,

- неврозів,

- психопатій.

Корсаковський синдром зустрічається при:

- шизофренії,

- епілепсії,

- черепно-мозкових травмах,

- неврозах,

- маніакально-депресивному психозі.

Для шизофренічного галюцинозу характерні:

- справжні нюхові галюцинації,

- нюхові псевдогалюцинації,

- справжні вербальні галюцинації,

- вербальні псевдогалюцинації,

- справжні зорові галюцинації.

Дементний синдром характерним для:

- неврозів,

- шизофренії,

- психопатій,

-старечих психозів,

- олігофреній.

Негативізм притаманний таким синдромам:

- судомному,

- маніакальному,

- церебрастенічному,

- кататонічному,

- депресивному.

Справжні зорові галюцинації найчастіше зустрічаються при таких синдромах:

- астенічному,

- Кандинського-Клерамбо,

- Корсаковському,

- шизофренічному галюцинозі,

- деліріозному.

Псевдодементний синдром характерний для:

- шизофренії,

- старечих психозів,

- інволюційних психозів,

- реактивних психозів,

- неврозів.

Сутінковий розлад свідомості зустрічається при:

- шизофренії,

- епілепсії,

- маніакально-депресивному психозі,

- інволюційних психозах,

- неврозах.

Апато-абулічний синдром спостерігається при:

- шизофренії,

- депресивній фазі маніакально-депресивного психозу,

- неврозі нав'язливих станів,

- епілепсії,

- психопатіях.

Психоорганічний синдром характерний для:

- шизофренії,

- епілепсії,

- маніакально-депресивного психозу,

- старечих психозів,

- органічних та судинних уражень головного мозку.


 

 

 

 

1.Гавенко В.Л., Самардакова Г.О., Коростій В.І, Пропедевтика психіатрії. - Харків: Регіон-інформ, 2003.

2.Гавенко В.Л., О.К.Напреєнко,Самардакова Г.О., и др... Психіатрія і наркологія. - К.: М, 2009.

3.Гавенко В.Л.,. Самардакова Г.О, Григорова І.А., Наркологія. - Харків: Регіон-інформ, 2003.4.Психіатрія. Г.Т.Сонник, О.К.Напреєнко, А.М.Скрипніков. Психіатрія. -К.:Здоров

5.Вітенко І.С., Спіріна І.Д.. Психіатричні та психічні аспекти судово-медичної експертизи. -Дніпропетровськ.: АРТ-ПРЕС, 2002.

6.Спіріна І.Д., Леонов С.Ф. Медико-соціальні аспекти залежності від психоактивних речовин. -Дніпропетровськ, 2005.

7.Личко А.Е., БитенскийВ.С. Подростковая наркология. — М.: Медицина, 1991. -302 с.

8.Каштан Г., Сздок Б.Дж. Клиническая психиатрия. - М.: Медицина, 2002.

9.Бухановский А.О., Кутявин Ю.А., Литвак М.Е. Общая психопатология. - Ростов-на-Дону: Феникс, 1998.

10.Ю.Александровский Ю.А. Пограничньїе психические расстройства. - Ростов-на-Дону:Феникс, 1997.

11..Попов Ю.В., Вид В.Д. Современная клиническая психиатрия. - М., 1997.

12..Менделевич В.Д. Психиатрическая пропедевтика. - М.: Медицина, 1997.

13..КоркинаМ.В., ЛакосинаН.Д., Личко А.Е. Психиатрия. -М.:Медицина, 1995.

14..Н.Ковалев В.В. Психиатрия детского возраста. - М.: Медицина, 1995

15..Морозов Т.В., Шумский Н.Г. Введение в клиническую психиатршо. - Н.Новгород: Издво НГМА, 1998.

16..Кузнєцов В.М., Чернявський В.М. Психіатрія. - К.: Здоров'я, 1993.

17.Клиническая психиатрия / Под ред. Н.Е.Бачерикова. -К.: Здоров'я, 1989.

 

Дата добавления: 2014-11-25; Просмотров: 251; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.