Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

АЛГОРИТМ «ОЗНАКИ ВІДОКРЕМЛЕННЯ ПЛАЦЕНТИ ВІД

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

СТІНОК МАТКИ»

Зміст

1. Ознака Шредера – Зміна форми та висоти стояння дна матки. Після відшарування плаценти матка витягується за довжиною, дно її підіймається вище від пупка і відхиляється вправо від середньої лінії.

2. Ознака Альфельда – Лігатура, накладена на пуповину біля статевої щілини, при відшаруванні плаценти опускається на 10-12 см.

3. Ознака ЧукаловаКюстнера – При натисканні ребром руки над лобковим симфізом при відокремленні плаценти пуповина не втягується.

4. Ознака Довженка – Під час глибокого вдиху та видиху пуповина не втягується і не опускається.

5. Ознака Штрасмана – При легенькому ударі через черевну стінку по дну матки гідростатичні удари в пуповині не відчуваються.

6. Ознака Клейна – Якщо роділля натужилась і пуповина при цьому не опускається, а при вдохі не втягується, то плацента відшарувалась.

7. Ознака Мікуліча – Коли відокремлена плацента опускається в піхву, виникає позив до потуг.

 

 

№130 АЛГОРИТМ «ОГЛЯД ПОСЛІДУ»

Зміст і матеріальне забезпечення

Огляд проводять з метою для визначення цілісності посліду.

1. Плаценту розкладають на гладкому підносі, материнською поверхнею догори, і уважно оглядають одну дольку за другою. Особливо ретельно треба оглянути краї плаценти. Краї повинні плаценти повинні бути гладенькими і не мати обірваних судин, що відходять від неї.

2. Після огляду плаценти переходять до огляду оболонок. Для цього перевертають плаценту материнською частиною донизу, а дитячою – догори. Краї розриву оболонок беруть пальцями і оглядають оболонки, намагаючись відновити яйцеву камеру. При цьому звертають увагу на цілісність водної, ворсинчастої оболонок, з’ясовують, чи немає між оболонками обірваних судин, які відходять від краю плаценти.

 

№131 АЛГОРИТМ «КУРАЦІЯ ВАГІТНИХ»

1. Привітайтеся з вагітною шанобливо й доброзичливо

2. Назвіться

3. Поясніть вагітній мету обстеження

4. Зберіть анамнез:

а)паспортні дані;

б)скарги вагітної;

в)спадковість;

г)перенесені захворювання (у дитинстві, гінекологічні, хірургічні);ґ) функції статевої системи (менструальна, статева, репродуктивна, секретор­на; здоров'я чоловіка);

д)об'єктивне обстеження органів і систем;

е)дослідження таза, визначення обводу живота, висоти стояння дна матки:
є) піхвове обстеження за допомогою дзеркал;

ж)бімануальне обстеження;

з)акушерська пальпація (прийоми Леопольда);

и)аускультація плода

5. Додаткові методи дослідження

6. Установлення діагнозу

 

№132 АЛГОРИТМ «БІМАНУАЛЬНЕ ОБСТЕЖЕННЯ»

1.Положення жінки. Жінка лежить на гінекологічному кріслі таким чином, що її таз розміщується скраю. Ноги зігнуті в кульшових і колінних суглобах і розташовані на ноготримачах. Під таз жінки кладуть серветку.

2.Підготовка жінки:

а) зовнішні статеві органи, лобок, внутрішню поверхню стегон обробляють
стерильною ватяною кулькою на стерильному корнцангу, просякнутою
дезінфекційним розчином;

б) туалет зовнішніх статевих органів жінка може провести самостійно.

3.Підготовка медичного працівника до виконання обстеження. Руки обробля­ють за одним із методів миття рук, що застосовуються в хірургії, після чого одягають стерильні гумові рукавички.

4.Введення руки в піхву. І і II пальцями лівої руки розводять великі й малі сороміт­ні губи, II і III пальці правої руки вводять у піхву. І палець відведений догори, IV і V притиснуті до долоні, а тильна поверхня впирається в промежину.

5.Піхвове обстеження. Уведеними в піхву пальцями обстежують стан м'язів тазового дна, стінок піхви (складчастість, розтяжність), склепінь, шийку матки (консистенцію, форму) і зовнішнє вічко шийки матки. Розпочина­ють бімануальне обстеження.

6.Розташування рук при бімануальному обстеженні. Пальці, уведені в піхву, розміщують у задньому склепінні, шийку матки дещо відтискають допере-ду. Пальцями лівої руки натискають на передню черевну стінку в напрямку до порожнини малого таза, назустріч пальцям правої руки, що перебувають в задньому склепінні.

7.Обстеження матки. Зближуючи пальці рук, знаходять тіло матки й визначають її положення, форму, величину, консистенцію, рухомість, наявність болю.

8.Обстеження маткових труб і яєчників. Пальці внутрішньої (правої) руки пе­реводять в одне із бічних склепінь, а пальці зовнішньої руки відповідно — в одну з клубових ділянок. Зближуючи пальці, пальпують придатки (маткові труби і яєчники). Так само обстежують придатки з іншого боку.

9.Завершення обстеження. Руку виводять із піхви.

 

№133 АЛГОРИТМ «НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА ПІД ЧАС НАПАДУ ЕКЛАМПСІЇ»

1.Застосування наркотичних засобів (закис азоту з киснем, гексенал, натрію тіопентал) для проведення усіх маніпуляцій, обстежень.

2.Розміщення пацієнтки у затемненій кімнаті або у відділенні інтенсивної терапії.

3.Застосовування маскового наркозу із появою перших фібрилярних посми­кувань м'язів лиця.

4.Невідкладна допомога під час нападу:

— укласти на лівий бік;

— повернути голову набік;

— увести роторозширювач;

— захопити язик язикотримачем;

— інгаляція кисню;

— ШВЛ.

5.Мобілізація магістральних вен.

6.Лікувально-охоронний режим: 2 мл/10 мг діазепаму внутрішньовенно протягом 2 хв у 10 мл ізотонічного розчину натрію хлориду; протисудомні засоби: магнію сульфат 25 % розчин 16 мл внутрішньовенно протягом 5 хв, контроль АТ.

7.Катетеризація сечового міхура для обліку погодинного діурезу.

8.Моніторинг стану плода.

9.Транспортування після надання невідкладної допомоги на ношах з підня­тою головою в спеціальному реанімобілі; ШВЛ.

10. Моніторинг життєво важливих функцій організму пацієнтки.
11.Дбайливе розродження:

— кесарів розтин;

— акушерські щипці.

 

№134 АЛГОРИТМ «ПРОБА МАК-КЛЮРА-ОЛДРІЧА»

1. Привітайтеся з вагітною шанобливо й доброзичливо

2. Назвіться

3. Поясніть вагітній мету обстеження

4. Підготуйте стерильні шприц із голкою, ізотонічний розчин натрію хлориду стерильний, ватяну кульку, спирт, годинник

5. Наберіть у шприц 0,9 мл ізотонічного розчину натрію хлориду

6. Запропонуйте вагітній сісти, оголити передпліччя7. Обробіть ділянку передпліччя ватяною кулькою, просякнутою спиртом Уведіть внутрішньошкірно 0,1 мл ізотонічного розчину натрію хлориду

8. Зазначте час

9. Зазначте час розсмоктування пухиря

10. На аркуші вкажіть час утворення і час розсмоктування пухиря

11. Направте вагітну до дільничного акушера-гінеколога з аркушем, де зазна­чено час

 

№135 АЛГОРИТМ «МЕТОДИКА АНАЛЬГЕЗІЇ ЗАКИСОМ АЗОТУ»

1.Наркоз проводять за допомогою апарата для подання наркозу.

2.Газонаркотична суміш надходить лише на вдиху.

3.На початку подають 40—50 % закису азоту протягом 10—15 хв. Далі підби­рають необхідну концентрацію 65—75 % закису азоту і підтримують аналь­гезію.

 

 

№136 АЛГОРИТМ «ВИЗНАЧЕННЯ ЧЛЕНОРОЗТАШУВАННЯ ПЛОДА»

1. Вагітна лежить на твердій кушетці на спині, ноги зігнуті в колінних і куль­шових суглобах, п'яти разом, коліна розведені

2. Стають праворуч від вагітної, обличчям до неї

3. Долоні обох рук розміщують на дні матки, пальці рук зближують, обереж­ним натисканням донизу визначають рівень стояння дна матки і частину плода, що перебуває біля дна (І прийом Леопольда)

4. Обидві руки з дна матки переміщують донизу до рівня пупка й розміщують на бічних поверхнях матки. Пальпацію частин плода виконують почергово правою і лівою рукою, іншою притискаючи протилежну бічну стінку матки. Визначають позицію плода (II прийом Леопольда)

5. Ліву руку кладуть на дно матки, а праву — трохи вище від лобкового симфізу, щоб І палець розташовувася на одному боці, а чотири — на іншому боці ниж­нього сегмента матки. Повільними й обережними рухами пальці занурюють усередину й обхоплюють передлеглу частину. Визначають її форму, консистен­цію. Потім короткими легкими поштовхами намагаються зрушити передлеглу частину справа наліво для визначення балотування (III прийом Леопольда)

6. Стають праворуч від вагітної обличчям до її ніг. Витягнутими пальцями обережно занурюються вглиб, у напрямку до порожнини таза й кінчиками пальців визначають передлеглу частину і ступінь входження в порожнину малого таза (IV прийом Леопольда)

 

 

№137 АЛГОРИТМ «ЗАПОВНЕННЯ НАПРАВЛЕНЬ ДО ЛАБОРАТОРІЇ»

1. Готують аркуш паперу або бланк направлення.

2. На аркуші паперу в куточку вказують номер дільниці й номер картки.

3. Зазначають прізвище, ім'я, по батькові вагітної, адресу.

4. Зазначають діагноз, яке дослідження треба провести. Нижче ставлять дату і підпис.

 

 

№138 АЛГОРИТМ «УЗЯТТЯ КРОВІ НА ВІЛ-ІНФЕКЦІЮ»

1. У стерильну суху пробірку набирають 5 мл крові з вени вагітної.

2. Пробірку герметизують корком.

3. Пробірку паспортизують.

4. Пробірку поміщають у холодильник.

5. Відсмоктують 2—3 мл сироватки в стерильних умовах (на день узяття крові).

6. Сироватку для дослідження на антитіла до ВІЛ можна зберігати не більше ніж 7 діб. Транспортування зразків сироватки крові здійснюють в ізотерміч­них контейнерах із застосуванням хладагента.

 

№139 АЛГОРИТМ «ОБСТЕЖЕННЯ ВАГІТНОЇ ПРИ НАПРАВЛЕННІ НА ШТУЧНЕ ПЕРЕРИВАННЯ ВАГІТНОСТІ»

1. Бесіда про виношування вагітності

2. Аналізи: група крові й Rh-фактор, ВІЛ-інфекція, австралійський анти­ген, мазок на визначення ступеня чистоти піхви й гонококи, флюорографія

 

 

№140 АЛГОРИТМ «УЗЯТТЯ МАЗКА НА НАЯВНІСТЬ ГОНОКОКА»

1. Готують двостулкове дзеркало, ложечку Фолькмана або платинову петлю

2. Узяття матеріалу із сечівника: вказівним пальцем лівої руки злегка масажу­ють сечівник, після чого ложечкою Фолькмана роблять зіскрібок із слизової оболонки сечівника, що наносять на предметне скло у вигляді кружечка

3. Узяття матеріалу із каналу шийки матки: уводять у піхву двостулкове дзер­кало й петлею беруть уміст із каналу шийки матки і наносять на предметне скло у вигляді горизонтального штриха

 

№141 АЛГОРИТМ «НАБІР ІНСТРУМЕНТІВ ДЛЯ ШТУЧНОГО ПЕРЕРИВАННЯ ВАГІТНОСТІ»

1.Корнцанг — 2 шт.

2.Дзеркало з підіймачем.

3.Кульові щипці — 2 шт.

4.Матковий зонд.

5.Розширювачі Ге rapa (від № 3 до № 12).

6.Кюретки № 6, 4, 2.

7.Абортцанг.

8.70 % розчин спирту, 10 % розчин бетадину, стерильний матеріал

 

№142 АЛГОРИТМ «АМНІОТОМІЯ»

Операцію проводять після ретельної обробки рук акушерки одним зі спосо­бів. Одягають стерильні рукавички. Зовнішні статеві органи роділлі обробля­ють 10 % розчином бетадину.

У піхву вводять II і III пальці правої руки, заводять їх за внутрішнє вічко, знаходять плодовий міхур.

Лівою рукою вводять по пальцях правої руки бранш від кульових щипців гач­ком донизу й під час переймів розкривають у центрі плодовий міхур. При багатоводді міхур розкривають збоку, щоб води виливалися повільно. Води виливаються під контролем уведеної в піхву руки.

 

№143 АЛГОРИТМ «БІМАНУАЛЬНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ПРИ ПОЛОГАХ»

Акушерка одягає стерильні рукавички й проводить піхвове обстеження: пальпує м'язи тазового дна, склепіння, шийку (шийка вкорочена, згладжена, краї можуть бути товсті або тонкі, розтяжні або ригідні), плодовий міхур (добре налитий, млявий; натягнутий на голівку плода — це плоский плодовий міхур); якщо вили­лися води, пальпується передлегла частина плода (шви й тім'ячка, за якими ви­значають позицію, вид і передлежання плода). Якщо необхідно, плодовий міхур розкривають за допомогою браншів від кульових щипців, корнцанга або пальця.

 

№144 АЛГОРИТМ «ВИЗНАЧЕННЯ ОЗНАКИ ВАСТЕНА»

1. Роділля лежить на спині з випрямленими ногами. Живіт і лобковий симфіз оголені, сечовий міхур спорожнений

2. Стають праворуч від вагітної обличчям до неї. Долоня розмішується на поверхні лобкового симфізу і ковзає вгору до ділянки передлеглої голівки, визначаючи співвідношення рівня розміщення голівки

3. Якщо передня поверхня голівки перебуває вище від площини лобкового симфізу, існує невідповідність між розмірами таза й голівки — ознака Васте-на позитивна. Пологи не можуть закінчитися самостійно

4. При незначній невідповідності передня поверхня голівки перебуває на одно­му рівні з лобковим симфізом — ознака Вастена врівень. Пологи можливі при належній конфігурації голівки і активній пологовій діяльності

5. За відповідності розмірів таза й голівки плода передня поверхня голівки роз­міщується нижче площини лобкового симфізу — ознака Вастена негативна. Пологи закінчуються через природні пологові шляхи

 

 

№145 АЛГОРИТМ «ВИЗНАЧЕННЯ ОЗАКИ ЦАНГЕМЕЙСТЕРА»

1. Вагітна лежить на боці з витягнутою верхньою ногою й зігнутою нижньою

2. Вимірюють зовнішню кон'югату

3. Після вимірювання зовнішньої кон'югати ґудзичок тазоміра з лобкового сим­фізу переносять на передлеглу голівку. Задній ґудзичок залишається на місці. Визначають співвідношення цього розміру і величини зовнішньої кон'югати. За відповідності голівки й таза зовнішня кон'югата на 3 - 4 см довша від дру­гого розміру (пологи можливі через природні пологові шляхи). Якщо розмір від голівки до надкрижової ямки більший від зовнішньої кон'югати, пологи через природні пологові шляхи неможливі. Однакова величина обох розмірів свідчить про сумнівний прогноз пологів через природні пологові шляхи.

 

 

№146 АЛГОРИТМ «НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА ПОЗА АКУШЕРСЬКИМ СТАЦІОНАРОМ ПРИ ПЕРЕДЛЕЖАННІ ПЛАЦЕНТИ»

Вену мобілізують.

Розпочинають внутрішньовенне введення плазмозамінників: — поліглюкін 400 мл;

—або ізотонічний розчин натрію хлориду 400 мл;

—або 5 % розчин глюкози 400 мл + інсулін.

Негайно транспортують хвору в найближчий акушерський стаціонар. Перед транспортуванням сповіщають акушерський стаціонар про факт кро­вотечі.

Після поступлення в стаціонар хвору передають безпосередньо черговому лі­карю.

 

№147 АЛГОРИТМ «НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА В УМОВАХ АКУШЕРСЬКОГО СТАЦІОНАРУ ПРИ ПЕРЕДЛЕЖАННІ ПЛАЦЕНТИ»

Вену мобілізують.

Розпочинають внутрішньовенне введення плазмозамінників:

—поліглюкін 400 мл;

—або ізотонічний розчин натрію хлориду 400 мл;

—або 5 % розчин глюкози 400 мл + інсулін.

Під час зовнішнього обстеження визначають високе стояння над входом у малий таз передлеглої частини плода, наявність косого або поперечного по­ложення плода.

Проводять огляд пологових шляхів за допомогою дзеркал — за наявності структурних змін шийки матки візуалізується плацентарна тканина, що част­ково або повністю перекриває ділянку вічка. В умовах розгорнутої операційної виконують піхвове обстеження:

—при закритій шийці матки визначають тістуватість, пастозність склепінь;

—у разі структурних змін шийки матки виявляють м'яку губчасту тканину плаценту, що повністю (повне передлежання) або частково (бічне або крайове передлежання) перекриває вічко.

За відсутності структурних змін шийки матки в разі тривалої кровотечі не­гайно проводять кесарів розтин.

Незалежно від стану шийки матки в разі тривалої кровотечі, тазового перед­лежання, косого або поперечного положення плода негайно проводять кеса­рів розтин.

При виявленні неповного передлежання плаценти здійснюють амніотомію:

—після спинення кровотечі за рахунок тампонади передлеглою голівкою плацентарної площадки ділянки, що кровоточить, пологи проводять через природні пологові шляхи за ретельного контролю характеру виділень, показ­ників гемодинаміки в роділлі, контролю серцевої діяльності плода;

—у разі неефективності виконаної амніотомії, тривалої кровотечі негайно проводять кесарів розтин.

У разі тривалої кровотечі або одноразової масивної крововтрати проводять інфузійно-трансфузійну терапію з метою поповнити дефіцит ОЦК.

 

№148 АЛГОРИТМ «НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА ПОЗА АКУШЕРСЬКИМ СТАЦІОНАРОМ У РАЗІ ПЕРЕДЧАСНОГО ВІДШАРУВАННЯ НОРМАЛЬНО РОЗТАШОВАНОЇ ПЛАЦЕНТИ»

Вену мобілізують.

Розпочинають внутрішньовенне введення плазмозамінників:

—поліглюкін 400 мл;

—або ізотонічний розчин натрію хлориду 400 мл;

—або 5 % розчин глюкози 400 мл + інсулін.

Негайно транспортують хвору в найближчий акушерський стаціонар. Перед транспортуванням сповіщають акушерський стаціонар про факт кро­вотечі.

Після поступлення в стаціонар хвору передають безпосередньо черговому лі­карю.

 

 

№149 АЛГОРИТМ «НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА В УМОВАХ АКУШЕРСЬКОГО СТАЦІОНАРУ У РАЗІ ПЕРЕДЧАСНОГО ВІДШАРУВАННЯ НОРМАЛЬНО РОЗТАШОВАНОЇ ПЛАЦЕНТИ»

Вену мобілізують

Розпочинають внутрішньовенне введення плазмозамінників:

—поліглюкін 400 мл;

—або ізотонічний розчин натрію хлориду 400 мл;

—або 5 % розчин глюкози 400 мл + інсулін.

У разі встановлення діагнозу передчасного відшарування нормально розта­шованої плаценти показане екстрене розродження:

• під час вагітності і в І період пологів показане абдомінальне розродження:

—за наявності живого плода виконують кесарів розтин з подальшим оціню­ванням стану стінок матки;

—у разі матково-плацентарної апоплексії — матки Кувелера (імбібіція стінок матки) — показані екстирпація матки з матковими трубами, дренування че­ревної порожнини;

—у разі загибелі плода, наявності матки Кувелера доцільно виконувати опе­рацію Порро (видалення матки разом із плодом) з метою профілактики роз­витку ДВЗ-синдрому, дренування черевної порожнини;

• у разі діагностування передчасного відшарування в II період пологів:

—негайна амніотомія, якщо плодовий міхур цілий;

—при головному передлежанні плода — накладення акушерських щипців;

—при тазовому передлежанні — екстракція плода за тазовий кінець.

 

 

№150 АЛГОРИТМ «ОГЛЯД ШИЙКИ МАТКИ В РАННІЙ ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПЕРІОД»

1. Готують дзеркало з підіймачем — 2; корнцанг — 2; вікончасті затискачі — 2—5; стерильні серветки, ватно-марлеві тампони.

2. Породілля лежить на спині із зігнутими в кульшових й колінних суглобах ногами, стопи — на ноготримачах.

3. Розводять стінки піхви за допомогою дзеркал і підіймачів. Краї шийки мат­ки захоплюють вікончастими затискачами, підтягують донизу — до отво­ру піхви. Оглядають, перекладаючи вікончасті затискачі за годинниковою

стрілкою.

 

 

№151 АЛГОРИТМ «НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ В РАЗІ ПАТОЛОГІЇ ПРИКРІПЛЕННЯ АБО ЗАЩЕМЛЕННЯ ПЛАЦЕНТИ»

1. Катетеризація периферичної або центральної вени

2. Спорожнення сечового міхура

3. Перевірка ознак відшаровування плаценти та виділення посліду ручними прийомами

4. У разі кровотечі — термінове ручне відділення плаценти та виділення послі­ду під внутрішньовенним наркозом

5. Уведення утеротонічних засобів —10—20 ОД окситоцину в 400 мл ізотоніч­ного розчину натрію хлориду внутрішньовенно краплинно

6. За умови справжнього прирощення або пророщення плаценти — лапарото­мія, екстирпація матки без придатків

 

 

№152 АЛГОРИТМ «ЗОВНІШНІЙ МАСАЖ МАТКИ»

1. Породілля лежить на спині на ліжку для прийняття пологів. Сечовий міхур спорожнюють катетером. Матку приводять у серединне положення

2. Масаж матки виконують через передню черевну стінку. Руку розміщують на дні матки і здійснюють легкі масажні рухи кінчиками пальців (грубі рухи не досягають мети). Під впливом масажу матка скорочується і її консистенція стає щільною

 

 

№153 АЛГОРИТМ «УВЕДЕННЯ ТАМПОНА З ЕФІРОМ У ЗАДНЄ СКЛЕПІННЯ ПІХВИ»

1. Породілля лежить на спині на ліжку для прийняття пологів. Сечовий міхур спорожнюють катетером

2. Шийку матки оголюють за допомогою дзеркал, задню губу шийки матки захоплюють кульовими щипцями та відводять догори. Стерильний ватно-марлевий тампон беруть корнцангом, змочують ефіром та вводять у заднє склепіння піхви й залишають його на 10—15 хв

 

№154 АЛГОРИТМ «ПРИТИСКАННЯ НИХНЬОГО СЕГМЕНТА МАТКИ ДО ХРЕБТА»

Лівою рукою захоплюють і стискають нижній сегмент матки (великий палець з одного боку, чотири пальці — з іншого), при цьому стискають просвіт маткових артерій і вен. Одночасно правою рукою масажують дно матки

 

№155 АЛГОРИТМ «НАКЛАДАННЯ КЛЕМ НА ПАРАМЕРРІЙ»

1. Породілля лежить на спині на ліжку для прийняття пологів. Сечовий міхур спорожнюють катетером.

2. Шийку матки оголюють за допомогою дзеркал, накладають шийкові за­тискачі на бічні поверхні стінки матки вздовж шийки. З обох боків можна накласти по 2—3 затискачі.

 

 

№156 АЛГОРИТМ «ТАМПОНАДА МАТКИ»

1. Породілля лежить на спині на ліжку для прийняття пологів. Сечовий міхур спорожнюють катетером.

2. Шийку матки оголюють за допомогою дзеркал. Фіксують кульовими щип­цями Мюзо окремо за передню та задню її губи й підтягують їх до отвору піхви. Ліву руку кладуть на дно матки, а правою за допомогою довгого корнцанга захоплюють край стерильного бинта, змоченого ізотонічним розчином натрію хлориду, і вводять його в порожнину матки до дна, щоб порожнину матки й піхви було щільно затампоновано. Тампон у матці в разі спинення кровотечі може залишатися до 4—5 год.

 

№157 АЛГОРИТМ «НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА ТА ЛІКУВАННЯ В РАЗІ ЕМБОЛІЇ НАВКОЛОПЛІДНИМИ ВОДАМИ»

1. Боротьба з гіпоксією — інгаляція закисно-кисневої суміші, ШВЛ

2. Щадне швидке розродження через природні пологові шляхи (акушерські щипці, екстракція плода за тазовий кінець) або кесарів розтин

3. Еуфілін — 10 мл 2,4 % розчину, атропіну сульфат — 1 мл 0,1 % розчину, ди­медрол — 1 мл 1,0 % розчину на 20 мл 5 % розчину глюкози, усі препарати

4. ввести внутрішньовенно

5. Строфантин — 1 мл 0,05 % розчину на глюкозі внутрішньовенно Гідрокортизон — 150 мл внутрішньовенно

6. Реополіглюкін — 400 ОД за 1 год внутрішньовенно краплинно

7. Трасилол, контрикал

8. Гепарин — 500 ОД за 1 год внутрішньовенно краплинно

9. Антигістамінні препарати

10. Спазмолітичні препарати

11. У разі виникнення геморагічних ускладнень — видалення матки, одночасне переливання свіжої донорської крові, кріо преципітату.

 

 

№158 АЛГОРИТМ «НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА ТА ЛІКУВАННЯ В РАЗІ ВИНИКНЕННЯ СИНДРОМУ ДИСЕМІНОВАНОГО ВНУТРІШНЬОСУДИННОГО ЗГОРТАННЯ КРОВІ (ДВЗ-СИНДРОМУ)»

1. Лікування основного захворювання, що спричинило розвиток ДВЗ-синдрому (хірургічне втручання, медикаментозна та інфузійна терапія)

2. Лабораторна діагностика стадії ДВЗ-синдрому

3. Внутрішньовенне струминне введення 700—1000 мл підігрітої до 37 °С свіжозамороженої плазми

4. Починаючи зі стадії гіпокоагуляції (II стадія) показано внутрішньовенне краплинне введення інгібіторів протеолізу — контрикал

5. Відновлення факторів згортання крові введенням кріопреципітату плазми (200 ОД — II стадія, 400 ОД — III стадія, 600 ОД-ІУ стадія)

6. Місцеве спинення кровотечі

7. Лікування синдрому поліорганної недостатності

8. У крайніх невідкладних випадках введення теплої донорської крові

 

 

№159 АЛГОРИТМ «ЗНЯТТЯ ШВІВ ІЗ ПРОМЕЖИНИ»

1. Породілля лежить на спині на ліжку для прийняття пологів

2. Готують хірургічні пінцети — 2 шт.; стерильні марлеві кульки; ниркоподібні лотки — 2 шт.; ножиці; 3 % розчин йодонату (10 % розчин бетадину); корнцанг

3. Шви та ділянку навколо них змастити розчином йодонату. Лігатурні кінці швів захопити пінцетом і потягнути нитку на протилежний бік шва. При цьому з-під шкіри з'явиться частина шва білого кольору. Ножицями перерізати лігатуру в ділянці білої нитки. Пінцетом витягнути лігатуру. Таким чином знімають усі заплановані шви. Місце післяопераційного рубця змастити розчином йодонату

 

 

№160 АЛГОРИТМ «ВПРАВЛЕННЯ МАТКИ В РАЗІ ЇЇ ПІСЛЯПОЛОГОВОГО ВИВОРОТУ»

1. Породілля лежить на спині на ліжку для прийняття пологів

2. Під наркозом обережно вправляють матку через широко розкрите вічко рукою, починаючи з її дна. Пальці руки розташовують на ділянці дна матки й обережно вправляють її під контролем зовнішньої руки, яка підтримує крізь передню стінку край лійки вивороту. Рукою, введеною при вправлянні матки в піхву, просовують матку через вузьку частину лійки

 

№161 АЛГОРИТМ «ДОГЛЯД ЗА ШВАМИ НА ПРОМЕЖИНІ»

1. Готують корнцанг, ватні кульки, розчин фурациліну 1:5000, 96 % спирт,10 % розчин бета дину.

2. Проводять туалет статевих органів розчином фурациліну 1:5000. Осушують за допомогою ватних стерильних кульок шви на промежині. Обробляють ді­лянку швів 96 % спиртом. Обробляють шви 10 % розчином бетадину.

 

 

№162 АЛГОРИТМ «ТУАЛЕТ ПОРОДІЛЛІ»

1. Готують стерильні корнцанг, довгий пінцет, кружку Есмарха з наконечни­ком, заповнену розчином фурациліну 1:5000 температурою 28—30 °С, сте­рильну клейонку, стерильний матеріал, стерильний лоток.

2. Породілля лежить на спині із зігнутими в колінних і кульшових суглобах і розведеними ногами. На стерильну клейонку під таз жінки підкладають індивідуальне судно.

3. Одягають стерильні рукавички. Ватяною кулькою на корнцангу під струме­нем розчину оброблюють лобок, зовнішні статеві органи, внутрішню по­верхню стегон, промежину, ділянку відхідника. Просушують ватним тампо­ном у тому самому порядку Використані інструменти і матеріал замочують у різному маркованому по­суді в 3 % розчині хлораміну Б.

 

№163 АЛГОРИТМ «ПРОВЕДЕННЯ ПОСІВІВ НА ГОНОРЕЮ»

1. Жінка лягає на гінекологічне крісло; під таз підкладена стерильна клейонка

2. Миють руки з милом і витирають рушником. Уводять дзеркало Куско в піхву. Витягують стерильний ватяний тампон із пробірки з живильним середовищем. Мікробіологічною петлею беруть матеріал із каналу шийки матки (заднього склепіння) і легко розтирають штрихами по поверхні живильного середовища. Закривають пробірку стерильним тампоном, не торкаючись пальцями тієї частини тампона, що входить у пробірку. Дзеркало виводять із піхви. Оформлюють направлення і відправляють пробірку в лабораторію. Використані інструменти замочують у 3 % розчині хлораміну.

 

№164 АЛГОРИТМ «ПАЛЬЦЕВЕ РОЗШИРЕННЯ КАНАЛУ ШИЙКИ МАТКИ»

1. Жінка лягає на гінекологічне крісло або на ліжко для прийняття пологів; під таз підкладена стерильна клейонка.

2. Миють руки з милом і витирають рушником, одягають стерильні рукавички. Уводять у піхву кисть руки, а у вічко — II і III пальці. Уведеними пальцями обережно розтягують вічко і, щойно з'явиться можли­вість, уводять III, а потім IV пальці.

 

 

№165 АЛГОРИТМ «РОЗСІЧЕННЯ КРАЇВ МАТКОВОГО ВІЧКА»

1. Жінка лягає на гінекологічне крісло або на ліжко для прийняття пологів; під таз підкладена стерильна клейонка

2. Готують акушерське дзеркало з підіймачем; кульові щипці — 2 шт.; тупокін­цеві довгі вигнуті ножиці

3. Миють руки з милом і витирають рушником, одягають стерильні рукавички. Уводять у піхву акушерське дзеркало з підіймачем. Краї вічка фіксують кульовими щипцями. Тупокінцевими довгими вигнутими ножицями здійснюють насічки завглиб­шки не більше ніж 1 см (на 2, 4, 6, 8 год)

 

№166 АЛГОРИТМ «ДОГЛЯД ЗА МОЛОЧНИМИ ЗАЛОЗАМИ»

1. Один раз на добу, краще перед першим годуванням, прийняти теплий душ, одягнути чисту білизну.

2. Перед кожним годуванням обмивати груди теплою водою з милом.

3. Вимити руки з милом.

4. Обробити соски кип’яченою водою.

5. Годувати дитину можна лежачи в ліжку або сидячи.

6. Немовля повинно захоплювати не тільки сосок, а й навколососкову ділянку, особливо її нижню частину.

7. Мати мусить стежити, щоб молочна залоза не закривала носик дитини.

8. Перш ніж забрати немовля від грудей, необхідно вийняти з ротика сосок, якщо дитина його не випускає, можна закрити їй носик, легенько стиснувши його пальцями.

9. Після кожного годування слід зцідити молочну залозу, не травмуючи її.

10.Щоразу після годування та зціджування обмити сосок та навколососкову ділянку кип’яченою водою і висушити.

Примітки:Обробляти сосок дезінфікуваль-ними розчинами не обов’язково. Годувати дитину потрібно з обох грудей досита. Якщо жінка зціджує молоко самостійно, вона може робити це у будь-якому зручному положенні – сидячи, стоячи, лежачи.

 

 

№167 АЛГОРИТМ «АКТИВНЕ ВЕДЕННЯ ІІІ-ГО ПЕРІОДУ ПОЛОГІВ»

Складається з 3-х компонентів:

1. введення утеротоніків 2,0 в/м в/в.

2. Контролювання тракції за пуповину.

3. Масаж матки після народження плаценти.

І крок – Введення утеротоніків.

- через хвилину після народження плода пропальпуйте матку, щоб виключити наявність 2 плода;

- введіть 100Д (2 мл.) окситоцину в/м (дія через 2-3 хв.)

Замінники окситоцину – ергаметрин, синтометрин, мезопростон.

Ергометрин і синтометрин не призначають при прееклампсії і гіпертонії. Якщо нема утеротоніків методику активного ведення не використовують – вичікувальна тактика.

ІІ крок – Пережаття пуповини.

- пережати затиском ближче до промежини після припинення пульсації;

- не раніше чим через 1 хв після народження;

- Якщо дитина потребує невідкладної допомоги пуповину можна пережати раніше.

ІІІ крок – Підготовка контрольної тракції.

- тримати пуповину і затискач рукою, злегка натягнутої;

- покласти другу руку над лобком на матку і утримувати матку в направленні протилежному тракції за пуповину;

- руку слід розташувати в проекції передній поверхні матки, а не на дно;

- чекайте сильного скорочення матки;

- ніколи не проводьте тракцію за пуповину без проведення контрольованої тракції і добре скороченої матки.

ІV крок – Народження плаценти шляхом контрольованої тракції.

- під час сильного скорочення матки (кругла, щільна, пуповина подовжується);

- одночасно з сильним скороченням матки запропонувати роділлі потужитись і обережно потягнути за пуповину;

- продовжуємо контртиск на матку;

- відшарування посліду починається одночасно з скороченням матки. Цьому процесу сприяє одночасна тракція;

- не треба очікувати ознак відокремлення посліду до використання тракції за пуповину;

- якщо плацента не народилася у протязі 30-40 сек тракцію треба припинити, обережно підтримувати пуповину та дочекатися поки матка добре скоротиться. Під час наступної схватки, тракцію повторити;

- ніколи не робіть тракцію поза скороченням і без застосування контракції, це може привести до вивороту матки або відриву пуповини.

V крок – Народження плодових оболонок.

- після народження посліду, підтримуємо його 2-ма руками і обережно повертаємо, потягуючи послід до повного виведення оболонок;

- якщо оболонки обірвалися обстежуйте піхву та шийку матки;

- використовуйте вікончатий затискач;

- ретельно огляньте послід;

- якщо є дефект материнської поверхні, або обірвані оболонки зробіть ручне обстеження порожнини матки.

VІ крок – Масаж матки після народження плаценти.

- відразу після народження посліду зробіть масаж матки, поки не стане щільною;

- пальпуйте матку кожні 15 хв на протязі 2-х годин;

- якщо кровотеча продовжується, перевірте чи немає других причин (травм), проведіть ушивання розриву або ручне обстеження порожнини матки.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-11-25; Просмотров: 15652; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.162 сек.