Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Порівняльна характеристика гарячки і гіпертермії

Біологічне значення гарячки

Зміна фізіологічних функцій при гарячці

Система (орган) І стадія ІІ стадія ІІІ стадія
Шкіра Бліда, холодна, суха, гусяча шкіра Червона, гаряча, суха Червона, холодна, волога
ЦНС Гальмування, головний біль, слабкість, сонливість Гальмування, сонливість, інколи збудження, марення, галюцинації, втрата свідомості, судоми Гальмування, що може змінитися збудженням
Ендокринна Підвищена секреція катехоламінів, АКТГ, глюкокортикоїдів, тиреоїдних гормонів Поступова нормалізація гормонального фону
Серцево-судинна Звуження периферичних судин, підвищення АТ, брадикардія з переходом у тахікардію Тахікардія, підвищення АТ Тахікардія, поступова нормалізація ЧСС, пониження АТ, іноді колапс
Дихання зниження частоти і глибини Часте, поверхневе Глибоке
Травна Пригнічення секреторної та моторної функції, зниження апетиту до анорексії
Виділення Збільшення діурезу Зменшення діурезу Збільшення діурезу
Кров Лейкопенія Нейтрофільоз, підвищення ШОЕ Інколи еозинофілія, моноцитоз
Обмін речовин Обмеження тепловіддачі, збільшення теплопродукції Зростання тепловіддачі до рівня високої теплопродукції Зростання (або незмінна) тепловіддачі, зниження теплопродукції

Таблиця 2

Позитивне Негативне
· Бактеріостатична і бактерицидна дія · Посилення імунної відповіді · Зростання неспецифічної резистентності організму · Стимуляція обмінних і регенеративних процесів · Підвищення бар’єрної та антитоксичної функції печінки · Посилення діурезу і виведення з організму токсичних речовин · Розвиток загального адаптаційного синдрому · Забезпечення хворому фізіологічного спокою · Універсальна відповідь на пошкодження · Біль: головний, м’язовий, сугло­бо­вий · Тепловий дискомфорт · Голодування і виснаження · Додаткове навантаження на серцево-судинну систему з загрозою розвитку колапсу · Додаткове навантаження на систему дихання – зміни кислотно-лужної рівноваги · Посилений діурез, потовиділення – порушення водно-сольового балансу, зневоднення організму · Пригнічення діяльності ЦНС, інтоксикація, галюцинації, судоми · Збільшує імовірність смерті

Таблиця 3  Гарячка Гіпертермія
Етіологія Пірогени Підвищена темпера­тура і вологість зов­нішнього середовища
Патогенез Тимчасова перебудо­ва центру терморегу­ляції на новий, більш високий рівень функціонування «Полом» центру терморегуляції
Стадії ст. підвищення температури, ст. стояння температури, ст. зниження температури ст. компенсації, ст. декомпенсації
Наслідки для організму Створюється самим організмом; має захисно-пристосувальне значення з елементами пошкодження Виникає всупереч організму; має пато­логічне значення
Лікування Жарознижувальні засоби, фізичне охо­лодження неефективне Фізичне охолоджен­ня, жарознижувальні засоби неефективні

 

VІ. Матеріали для самоконтролю

А. Завдання для самоконтролю:

Завдання Вказівки до завдання
Намалювати (схематично) меха­нізм перебудови терморегуляції при гарячці. Відобразити наступні елементи: Тепло­про­дукція, тепловіддача, «глухі» холодо­ві і теп­лові нейрони гіпоталамуса, вторинні піро­гени, установчий рівень температурного гомеостазу.
Охарактеризувати стан тепло­обміну в різні стадії гарячки. Вказати зміни теплопродукції і тепловіддачі і їх співвідношення.
Назвати типи температурних кривих і дати їх графічне зо­браження.  
Перелічити : а) компенсаторні зміни в організмі при гарячці; б) явища пошкодження при га­рячці. Звернути увагу на стан специфічної і неспе­цифічної резистентності. Відзначити зміни з боку органів і систем.

Б. Задачі для самоконтролю:

Задача 1. У хворого на анемію після переливання крові виникла гарячка.

 1. Чим є донорська кров в цьому випадку?
 2. Ще які речовини входять у цю групу?
 3. Механізм їх дії.

 

Задача 2. Розвиток респіраторних вірусних інфекцій характеризується тим, що у більшості хворих температура тіла коливається в межах 36,9 – 37,9оС.

 1. Як називається такий вид гарячки?
 2. Намалюйте температурну криву цього типу.

 

Задача 3. У хворого з лихоманкою спостерігається тахікардія, послаблення секреторної функції шлунково-кишкового тракту, активація фагоцитозу, збільшення продукції антитіл. В крові підвищений вміст кетонових тіл. Спостерігається посилення гліколізу, від’ємний азотистий баланс.

 1. Для якої стадії лихоманки характерні описані симптоми?
 2. Які зміни терморегуляції спостерігаються в цьому періоді?
 3. Чим пояснюється активація фагоцитозу і антитілогенезу?

 

Задача 4. У хворого діагностовано септичний ендокардит. Температура тіла протягом 5 днів коливалася в межах 39,5–40,2°С. На 6 день температура знизилось до 37,2°С.

 1. Який вид гарячки (за рівнем температури у st. fastigii) спостері­гався у хворого?
 2. Яким був характер зниження температури у st. decrementi?
 3. Які життєво-небезпечні зміни може викликати таке зниження температури?

 

Задача 5.Після введення пірогеналу у людини шкіра зблідла, стала холод­ною на дотик, з’явився м’язовий дрож, збільшилось споживання кисню, почала підвищуватись температура тіла.

 1. Яка це стадія гарячки?
 2. Як змінюються процеси терморегуляції в цьому періоді гаря­чки?
 3. Поясніть зміни діурезу у цю стадію.

 

Задача 6. Кролику, що знаходився при температурі зовнішнього середовища +2°С ввели пірогенал, що викликало у нього підвищення температури тіла до 39,5°С. Після цього кролика перевели до приміщення з температурою зов­нішнього середовища +20°С.

 1. Чи викличе така зміна температури зовнішнього середовища додаткове підвищення температури тіла кролика?
 2. Обґрунтуйте свою відповідь.

 

Задача 7. У одного кролика гарячку викликають введенням пірогеналу, а у іншого – моделюванням запальної реакції шляхом введення скипидару. 1. Чи однаковим буде час розвитку гарячки у цих тварин?
 2. Обґрунтуйте свою відповідь.

 

Задача 8.У дитини хворої на кір висока температура тіла утримувалась протягом тижня. На восьмий день температура тіла почала знижуватись.

 1. Як змінюється в цю стадію терморегуляція?
 2. Які зміни функціонування систем організму спостерігатимуться?

Задача 9. Підвищення температури тіла у кролика можна викликати шляхом ін’єкційного введення скипидару, пірогеналу, кофеїну, бульйонної культури гемолітичного стрептококу, 2,4-динітрофенолу, великих доз адреналіну чи тироксину.

 1. Введення яких з цих речовин викличе розвиток гарячки?
 2. Введення яких з цих речовин викличе розвиток гіпертермії?
 3. Обґрунтуйте свою відповідь.

 

Задача 10. У інтактного кролика і кролика з різко вираженою лейкопенією викликають запалення, шляхом п/шк введення скипидару, що супровод­жу­ється розвитком гарячки.

 1. Чи буде у цих кроликів однаковою інтенсивність гарячки?
 2. Обґрунтуйте свою відповідь.

 

Задача 11. Хворий взимку після переохолодження захворів. Спостерігають­ся добові коливання температури від 39,0°С зранку до 39,8°С ввечері впро­довж 5 днів.

 1. Назвіть тип температурної кривої у хворого.
 2. Назвіть захворювання для яких властивий цей тип температурної кривої?

 

Задача 12. Хлопчик 12 років після відвідування хворого грипом одно­клас­ника, ввечері переохолодився, на другий день у нього з’явились нежить, кашель, гарячка.

 1. Який піроген спричинив виникнення гарячки?
 2. Ще які пірогени входять до цієї групи?
 3. Який механізм їх дії?

 

Задача 13. У жінки 67-років після фізичного перевантаження розвинувся інфаркт міокарда. На другий день, в кардіологічному центрі, у неї виникла гарячка.

 1. Який піроген спричинив цю гарячку?
 2. Ще які пірогени входять до цієї групи?
 3. Який механізм їх дії?

 

Задача 14. Хлопчик скаржиться на відчуття жару, головний біль, слабкість, запаморочення голови, біль у м’язах і суглобах. Шкіра на дотик суха і гаряча.

 1. Яка стадія гарячки спостерігається?
 2. Які зміни терморегуляції характерні для цієї стадії гарячки?
 3. Які зміни функціонального стану систем організму характерні для цієї стадії гарячки?

 

Задача 15. Хлопець, спускаючись з гори на лижах, впав і отримав закритий перелом лівої гомілки. Ввечері того ж дня в нього розвинулась гарячка.

 1. Чим вона спричинена?
 2. Ще які речовини входять до цієї групи?
 3. Механізм їх дії.

 

Задача 16. Жарознижуюча дія аспірину зумовлена пригніченням активності циклооксигенази.

 1. Рівень яких БАР буде при цьому знижуватись?
 2. Обґрунтуйте свою відповідь.

 

Задача 17­.Жінка 25 років хвора на лівобічну пневмонію, що супро­вод­жу­ється помірною гарячкою.

 1. Які симптоми будуть обумовлені дією тільки інтерлейкіну-1?
 2. Які інші біологічні ефекти спричиняє інтерлейкін-1?

 

Література

Основна:

 1. Патологічна фізіологія / За ред. М.Н. Зайка, Ю.В. Биця. – К.: Вища школа, 1995. – 615 с.

2. Атаман О.В. Патологічна фізіологія в запитаннях і відповідях: Навч. посібник. – Вінниця: Нова Книга, 2007. – 512 с.

Додаткова:

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-11-20; Просмотров: 2560; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.033 сек.