Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІСТОРІЇ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Викладач: доктор філол. н., професор Філоненко С. О.

1. Проблема канону в сучасному літературознавстві.

2. Лицарський роман як феномен літератури зрілого середньовіччя.

3. Героїчний епос середніх віків: проблеми генези і міфопоетики.

4. Жанрове розмаїття міської середньовічної літератури.

5. Національні варіанти європейської ренесансної літератури.

6. Жанр сонету в європейській ренесансній ліриці.

7. Жанр утопії і ренесансний гуманізм.

8. Світоглядна основа літератури бароко.

9. Літературні традиції жанру пасторалі.

10. Історичний розвиток і національні варіанти шахрайського роману.

11. Система жанрів у літературі класицизму.

12. Рококо як літературний стиль.

13. Жанр епістолярного роману в літературі сентименталізму.

14. Готичні пародії в європейській літературі.

15. Взаємодія філософії і літератури в добу Просвітництва.

16. Естетика англійського та німецького романтизму.

17. «Байронізм» як феномен європейської літератури.

18. Жанр історичного роману та естетика романтизму.

19. Розвиток пейзажної (любовної) лірики в літературі романтизму.

20. Еволюція англійського жіночого роману ХІХ століття.

21. Декаданс як літературно-філософський феномен.

22. Витоки та еволюція європейської символістської драми.

23. Імпресіонізм як літературний стиль.

24. Розвиток жанру роману в літературі неоромантизму.

25. «Нова драма» як літературне явище межі ХІХ-ХХ століть.

26. Школа «потоку свідомості»: художні новації.

27. Жанр есе в літературі екзистенціалізму.

28. Зародження детективного жанру в європейській та американській літературі.

29. Зародження і система жанрів наукової фантастики.

30. Еволюція жанру щоденника (мемуарів, автобіографії) у літературі ХХ століття.

31. Розвиток жанру антиутопії в літературі ХХ століття.

32. Вікторіанські традиції і література ХХ століття.

33. Постмодернізм як проблема історії літератури.

 


БОЛГАРСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Викладач: канд. філол. н., доцент Бєлаш Г. О.

1. Тема патріотизму у творчості Христо Ботєва.2. Особливості інтимної лірики Івана Вазова.

3. Образ героя-патріота в поезії Івана Вазова.

4. Тема Вітчизни в поезії Івана Вазова.

5. Зображення національно-визвольної боротьби болгарського народу у творах Пенчо Славейкова.

6. Особливості пейзажної лірики Демча Дебелянова.

7. Вклад діяльності Кирила та Мефодія в розвиток староболгарської літератури.

8. Повість «Мамина дитина» Любена Каравелова як перший оригінальний болгарський твір.

9. Відображення епохи визвольної боротьби болгарського народу в романі Івана Вазова «Під ігом».

10. Своєрідність і місце фейлетонів у творчості Алеко Константинова.

11. Художні особливості збірки сатиричних оповідань Алеко Константинова «Бай Ганю».

12. Особливості циклу дитячих творів Бориса Апрілова про лисеня Лиско.

13. Традиції світової фантастики у романі «Острів Тамбукту» Марко Марчевського.

14. Творчість Пейо Яворова як засновника символізму в болгарській літературі.

15. Образ болгарського села в творчості Еліна Пеліна.

16. Специфіка розвитку постмодернізму в болгарський літературі кінця ХХ століття.

Викладач: канд. філол. н., доцент Варикаша М. М.

1. Символізм лірики П. К. Яворова.

2. Символізм лірики Миколи Лілієва.

3. Принципи критичного реалізму у творчості Івана Вазова.

4. Моральне буття людини у прозі Єліна Пеліна (Дмитра Іванова Стоянова).

5. Специфіка пролетарської літератури у Болгарії (на матеріалі творів Дмитра Полянова та Георгія Кіркова).

6. Образ митця в морально-філософських поемах Пенчо Славейкова.

7. Психологізм драми А. Страшимирова «Вампір».

8. Фольклорні мотиви у драмах П. Тодорова «Самодива» та «Зміїне весілля».

9. Гумор та сатира у творі «Бай Ганю» Алеко Константинова.

10. Зображення свого/чужого у творчості А. Константинова (на матеріалі творів «Бай Ганьо» та «До Чикаго і назад»).

Викладач: доктор філол. н., професор Домащенко О. В.

1. Реалистическая традиция в поэзии К. Христова (на материале сборников «Трепети», «Вечерни сенки», «На кръстопът»).

2. Традиции Н. В. Гоголя и М. Е. Салтыкова-Щедрина в цикле фельетонов «Дремиградские чудаки» («Дремиградски смешила») Г. Киркова.

3. Героика и сатира в поэме Гео Милева «Септември» («Сентябрь»).

4. Тема войны в творчестве Й. Йовкова 20-х годов (на материале сборников «Край Места», «Те победиха»).

5. Поэтика сборника анималистических рассказов «Ако можеха да говорят» Й. Йовкова.

6. Гражданские мотивы в лирике П. Матева 50-60-х годов ХХ века.

7. Социально-нравственная проблематика повести Б. Райнова «Черните лебеди».

8. Поэтический сборник А. Далчева «Окна» как воплощение эстетики символизма.

9. Постмодернистские тенденции в романе К. Радева «Сенките на Вавилон».

10. Разоблачение идейного и духовного банкротства буржуазного мира в романе Д. Димова «Тютюн».

Викладач: канд. філол. н., доцент Костромицький Р. І.

1. Фольклорна основа творчості Добри Чинтулова.

2. Тема визвольної боротьби у творчості Л. Каравелова і Х. Ботєва.

3. Жанрово-художня своєрідність збірки Петко Славейкова «Змішаний букет» (або «Збірка пісень»).

4. Елементи романтизму у творчості Петко Славейкова.

5. Реалістичні тенденції у творчості Любена Каравелова.

6. Художня специфіка циклу поем Івана Вазова «Епопея забутих».

7. Жанр короткого оповідання у творчості Д. Іванова (Е. Пєліна).

8. Художня своєрідність поезії Єлізавети Багряни.

9. Жанрова палітра творчості Г. Караславова.

10. Антивоєнна проблематика у болгарській літературі 40-х років.

11. Жанрово-художня специфіка болгарської поезії 60-70-х років ХХ століття.

12. Жанр роману-епопеї у творчості Г. Караславова.

13. Жанрова своєрідність «мікророману» Б. Дімітрова.

14. Елементи постмодернізму у прозі Р. Раліна (або В. Петрова, С. Стратиєва, Д. Коруджиєва, Б. Дмитрової, Г. Мішева).

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Дата добавления: 2014-12-10; Просмотров: 579; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.02 сек.