Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Розгортка кривих поверхонь

Розгортка циліндричної поверхні в загальному випадку може бути побудована за принципом розгортання поверхні призми.

Задача 1. Побудувати розгортку нижньої частини циліндра, зрізаної фронтально-проекційною площиною S (рис7.35).

На рисунку 7.35а зображено в ортогональних проекціях циліндр, перерізаний фронтально-проекційною площиною S. На рисунку 7.35б,в,г,д – показано побудову розгортки зрізаної частини циліндра в поетапній побудові.

Для побудови розгортки поверхні зрізаного циліндра, спочатку треба побудувати повну розгортку циліндра. Для цього розгортку кола основи циліндра (відрізок прямий) розділимо на стільки рівних частин, на скільки буде розділено коло (рис.7.35б).

На рисунку 7.35в показана повна розгортка циліндра. Бічна поверхня циліндра зображена прямокутником з основою, рівною 2p і висотою, рівною висоті циліндра. Оскільки твірні циліндра паралельні площині p2, то відомі всі відрізки твірних до лінії перерізу. Їх можна відкласти на розгортці від основи циліндра 110; 880; ...; 110. З’єднавши точки названих відрізків плавною кривою, дістанемо розгортку еліпса – контур перерізу (рис.7.35г).

До розгортки бічної поверхні зрізаного циліндра приєднаємо дійсну величину фігури перерізу і коло (нижню основу циліндра) (рис.7.35д).

Якщо побудову розгортки почати не з найкоротшої твірної зрізаного циліндра, а з найбільшої, то розгортка зрізаного циліндра матиме такий вигляд, як на рисунку 7.36. Це дасть значну економію матеріалу при розкрої.

Побудова розгортки конічної поверхні в загальному випадку зводиться до принципу розгортання піраміди.

                       
 
 
   
в)
 
   
Рисунок 7.35
 
   
г)
 
   
Продовження рисунку 7.29
 
   
д)

 


 
 

 

 


Задача 2. Побудувати розгортку нижньої частини конуса, зрізаної фронтально-проекційною площиною S (рис.7.37).

На рисунку 7.37а зображено в ортогональних проекціях конус, перетнутий фронтально-проекційною площиною S.

На рисунку 7.37б,в,г,д показано побудову розгортки зрізаної частини конуса в поетапній побудові. На рисунку 7.37б показано перший крок побудови розгортки. Для цього розгортку кола основи конуса (дуга зроблена радіусом, що дорівнює крайній твірній конуса) розділимо на стільки частин, на скільки було розділено коло – основа конуса на p1. На рисунку 7.37б показано розгортку бічної поверхні конуса – це сектор, радіусом якого є бічна твірна конуса і дуга, яку стягують хорди, що рівні поділу кола основи конуса.Розгортку бічного контура перетину конуса площиною (рис.7.37г) одержано в результаті відкладання від вершини сектора (або від лінії основи) відрізків, які дорівнюють дійсним відстаням від вершини конуса до точки перетину твірних з площиною S (знаходження дійсної величини відрізка показані на рисунку 7.37,а шляхом витягування кожної із точок 5, 6, 3, 4, 7, 8 на крайню твірну) або, інакше кажучи – це спосіб обертання, розглянутий у розділі 5. Отже, S220; S270; ...; S210 – це дійсна величина шуканих відрізків. З’єднавши точки 10; 60; 40; і т.д. плавною кривою, дістанемо розгортку еліпса – контуру перерізу (рис.7.37г). Доповнивши розгортку бічної поверхні еліпсом (дійсна величина фігури перерізу) і основою конуса, дістанемо розгортку повної поверхні зрізаного конуса (рис.7.37д).

 

           
   
а)
 
 
 
   
д)

 


 

 

 
 
Продовження рисунка 7.37

 

Дата добавления: 2014-12-16; Просмотров: 2045; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.