Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Гідравлічні схеми і умовні позначення на них елементів гідроприводів
У верстатах гідропривід слід розглядати як частину приводу між електродвигуном і робочим органом верстата. Надалі розглядається електрогідравлічний привід - тобто сукупність вихідного електродвигуна і гідроприводу, де як гідродвигунів звичайно застосовують гідроциліндри (для поступальної ходи) і гідромотори (для обертального руху).

Умовні графічні позначення елементів гідравлічних і пневматичних схем приведені в табл. 1.

Проста принципова схема гідроприводу обертального руху з об'ємним регулюванням показана на рис.14, а. Електродвигун 2 обертає регульований насос 3, який подає масло в гідросистему з гідробака 1 через фільтр 4 в нерегульований гідромотор 5, що обертає робочий орган 8. Гідроапарати: 6 - запобіжний клапан, 7 - підпірний клапан.

Таблиця 1

Умовні позначення на гідравлічних схемах

ГОСТ 2.780-68, ГОСТ 2.782-68, ГОСТ 2.721-74

Умовне позначення Назва Умовне позначення Назва
Лінії зв’язку (трубопроводи) Регулюючий орган
- всмоктування, напору, зливу - нормально закритий
- управління - нормально відкритий
- дренажні Клапани
З’єднання ліній зв’язку - запобіжний з власним управлінням (прямої дії)
Перехрещування лінії зв’язку - диференційний (що підтримує тиск р12=const)
Трубопровід гнучкий Гідроциліндри двосторонньої дії
Підвід рідини - з одностороннім штоком
Злив рідини - з двостороннім штоком
Гідробак - з диференційним поршнем
Фільтр - плунжерний односторонньої дії

Продовження табл. 1

Умовне позначення Назва Умовне позначення Назва
Насоси Розподілювачі
- з постійним потоком - чотирьохлінійний двопозиційний
- регульовані - чотирьохлінійний трьох- позиційний
Гідродвигуни Типи управління розподілювачем
- з постійним напрямком потоку - ручне
- регульовані - від кулачка
Гідроклапан зворотній - пружиною
Кран - від рукоятки з фіксатором
Дроселі - від електромагніта
- нерегульований - гідравлічне
- регульований - електрогідравлічне
Гідропідсилювач Камера мембранна двосторонньої дії

.

Схема гідропривода поворотно-поступального руху з дросельним регулюванням на виході представлена на рис. 14, б. Масло з гідробака 1 нагнітається насосом 3 в систему, проходячи через фільтр 4, гідророзподілювач 5, гідроциліндр 6 і дросель 7, яким регулюють швидкість потоку рідини в системі (розподільником - напрям цього потоку). В середньому положенні обидві порожнини гідроциліндра з’єднано між собою, тому поршень і пов'язаний з ним стіл нерухомі. При перемиканні розподільника управо масло прямує в ліву порожнину гідроциліндра, а з правої порожнини поступає на злив. В результаті поршень і стіл рухаються управо. Перемиканням розподільника в ліву позицію змінюють напрям потоку масла, що поступає в гідроциліндр, і тим самим реверсують стіл. Надмірний потік масла з системи зливається через переливний клапан 8.

Прийнято називати ділянку трубопроводу, що сполучає насос з гідробаком, всмоктувальною гідролінією. Ділянка трубопроводу, по якому рідина поступає від насоса в гідродвигун, а також всі гідролінії, що знаходяться під робочим тиском, називають напірними гідролініями. Ділянка трубопроводу, по якому рідина відводиться з неробочої порожнини гідродвигуна в гідробак, називають зливною гідролінією.

Правила виконання гідравлічних схем приводів, систем змащування, види і типи схем і вимоги до них висловлені у відповідних стандартах. Лініями і стрілками показуються напрями основних потоків масла. В позначенні розподільників кожний квадрат або прямокутник відповідає вихідній позиції для визначення дії розподільника в іншій робочій позиції, необхідно пересунути відповідний квадрат на місце початкової позицій, залишаючи лінії зв'язку в колишньому положенні. Допускаються зображення елементів в схемах верстатів умовні, напівконструктивні і змішані.

 

Питання для самоперевірки:

1. Що таке гідравлічна схема?

2. Як позначаються основні елементи гідроприводів на гідравлічних схемах?

 

Модуль 3.3 Джерела енергії об’ємних гідроприводів

 

1. Різновиди насосів, що застосовуються в гідроприводах, їх призначення, будова, принцип дії.

2. Основні параметри роботи насосів.

3. Вибір джерела енергії та способи їх підключення у гідросхемах.

 

Література: [1], Розділ 2, Глава 4, [3], Глава 15.

 

Студент повинен знати джерела енергії гідроприводів, основні параметри гідроприводів.

Студент повинен вміти вибирати насоси для різних видів гідравлічних схем.

 
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-12-16; Просмотров: 12760; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.017 сек.