Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Основні параметри роботи насосів
Як основні параметри насосів в їх технічній характеристиці звичайно указується їх номінальна робоча подача Qн, л/хв; номінальний тиск рн, МПа; потужність N0, споживана насосом при тиску, рівному нулю, кВт, і при номінальному тиску рн, об'ємний ККД η на номінальному режимі.

Із збільшенням тиску частина робочої рідини втрачається в насосі у вигляді витоків і подача насоса дещо зменшується. Об'ємний ККД визначається як відношення дійсної подачі Q до розрахункової подачі Q0 при нульовому тиску

η0 = Q/ Q0.

Подача насоса при тиску р, відмінному від номінального (зазвичай менше), л/хв.:

Q = .

Потужність, споживана нерегульованим насосом при роботі з тиском р, кВт:

N = N0 + (Nн - N0) .

Для регульованого насоса при робочій подачі, меншої від номінальної, і робочому тиску р потужність, кВт:

N = [N0 + (Nн - N0) ] .

 

Вибір джерела енергії та способи їх підключення у гідросхемах

Джерелом енергії в гідроприводах може бути як електроенергія через електродвигун, так і рідина.

Нормальна робота гідросистем залежить від виду робочої рідини. Основною характеристикою при виборі робочої рідини є її в’язкість. Чим більший індекс в’язкості, тим якісніший сорт масла, тим воно чистіше. В верстатах використовують масла: індустріальне 20, 30, турбінне 22 і ін.

Ми вже встановили, що в структурі гідравлічного приводу обов'язковим його елементом є джерела гідравлічної енергії (джерела живлення). Вони перетворюють механічну енергію в гідравлічну і забезпечують подачу робочої рідини до споживачів гідравлічної енергії, До джерел гідравлічної енергії відносять звичайно три типи джерел живлення: гідравлічні насоси; гідроакумулятори; перетворювачі тиску.

Звичайно гідропривід верстата складається з основних частин: бак з робочою рідиною; насоса, що подає робочу рідину в систему; гідроапаратури, призначеної для зміни або підтримки заданого постійного значення тиску або витрат робочого середовища, або для зміни напрямку потоку робочої рідини; гідроциліндрів для прямолінійного руху або гідромоторів для обертального руху; трубопроводів, що з’єднують елементи гідропривода в єдину систему.

Двигун підбирається з каталогів з умови, щоб його номінальна потужність Nн була більше чи рівна еквівалентній Nн ≥ Nекв., а максимальна потужність електродвигуна була більше максимальної потужності, споживаної насосом.

Для викреслювання гідравлічних схем користуються умовними позначеннями, основні з яких показані в табл.1.

Приклади схем електрогідравлічних приводів (рис. 20):

а) Обертального руху. Електродвигун 2 обертає регульований насос 3, який подає масло в гідросистему із гідробака 1 через фільтр 4 в нерегульований гідродвигун 5, що обертає робочий орган 8. Гідроапарати: 6 - запобіжний клапан, 7 - підпірний клапан.

б) Зворотно-поступального руху з дросельним регулюванням на виході. Масло з гідробака 1 нагнітається насосом 3 в систему, проходячи через фільтр 4, гідророзподілювач 5, гідроциліндр 6 і дросель 7, яким регулюють швидкість потоку рідини в системі (розподільником - напрям цього потоку). В середньому положенні обидві порожнини гідроциліндра з’єднано між собою, тому поршень і пов'язаний з ним стіл нерухомі. При перемиканні розподільника управо масло прямує в ліву порожнину гідроциліндра, а з правої порожнини поступає на злив. В результаті поршень і стіл рухаються управо. Перемиканням розподільника в ліву позицію змінюють напрям потоку масла, що поступає в гідроциліндр, і тим самим реверсують стіл. Надмірний потік масла з системи зливається через переливний клапан 8.

Рис. 20

Питання для самоперевірки:

1. Що таке насос і які види насосів існують?

2. Як працюють насоси різних типів?

3. Які параметри насосів регламентуються?

4. Яким чином обирається джерело енергії і його підключення до гідро схеми?

Модуль 3.4 Гідравлічні виконавчі двигуни

 

1. Ущільнення гідродвигунів та їх різновиди.

2. Вимоги до гідроцилідрів, їх розрахунок та вибір.

3. Виконавчі двигуни для обертальних та зворотно-обертальних рухів, їх типи та конструкції. Вимоги до гідромоторів та їх основні характеристики.

4. Вибір гідромоторів.

 

Література: [1], Розділ 2, Глава 2, Розділ 4, §2, §3, [3], Глава 16, [5], Глава 3, §3.4, §3.8.

Студент повинен знати які є виконавчі гідродвигуни, їх будову.

Студент повинен вміти застосовувати різні види гідродвигунів в гідросхемах.

 
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-12-16; Просмотров: 1744; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.013 сек.