Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Виконавчі двигуни для обертальних та зворотно-обертальних рухів, їх типи та конструкції. Вимоги до гідромоторів та їх основні характеристики
У гідроприводах сучасних машин застосовуються моментні гідроциліндри (рис 23) з неповно-обертовою лопаткою для зворотно-обертального руху. Такий циліндр складається з корпусу 1, вала 2, на якому закріплена лопатка 3 з ущільнювальною манжетою 4, і розділювального сектора 5. Всі ці деталі закриті з двох боків корпусу торцевими кришками. Коли рідина через отвір а або б заповнить порожнину циліндричної розточки корпусу, лопатка 3 з валом 2 починає обертатися у відповідному напрямку. Крутний момент М на валу лопатки дорівнює

 

де р1 - тиск рідини у робочій порожнині;

р2 - протитиск рідини у неробочій порожнині моментного гідроциліндра з неповно-обертовою лопаткою;

b - ширина лопатки;

r1і r2 - відповідно радіуси циліндра і вала (рис. 22).

Кутова швидкість wкут, обертання вала моментного гідроциліндра з неповно-обертовою лопаткою визначається за формулою

де Q - витрата рідини, що спрямовується в порожнину циліндра;

hоб - об'ємний коефіцієнт корисної дії моментного гідроциліндра,

hоб=0,8¸0,95.

 

Рис. 24

 

 

Як гідродвигуни обертового руху в об’ємному гідроприводі застосовуються об’ємні роторні гідродвигуни (роторно-зубчаті, роторно-пластинчаті, роторно-поршневі).

Найбільше поширення в гідроприводах загального машинобудування отримали із роторно-зубчатих – героторні (рис. 24); з роторно-пластинчатих - радіально-пластинчаті і ролико-пластинчаті, а з роторно-поршневих – аксіально-поршневі.

При подачі рідини по каналу П в корпусі 2 вона по спеціальних проточках розподільної втулки 7 поступає в робочу порожнину Р гідродвигуна. Створюється обертаючий момент, діючий на ротор 4, який починає скоювати планетарний рух щодо обойми 5 з роликами 6, виконуючими роль зубів обойми. Обертання ротора 4 передається за допомогою карданного валу З вихідному валу 1 гідродвигуна. Разом з валом 1 обертається і розподільна втулка 7, сполучена з ним штифтом 8, завдяки чому здійснюється підведення рідини у відповідні положенню ротора 4 робочі порожнини гідродвигуна.

У ролико-пластинчатому (рис. 25) гідромоторі ротор 5 має шість лопастей (пластин) Л, а в корпусі 6 встановлено чотири ролики 4 і виконане по дві робочі П і зливні С камери. При подачі рідини по каналах в порожнині П створюється обертаючий момент, діючий на ротор 5. Тому він і пов'язаний з ним вал 1 починають обертатися. для забезпечення синхронності обертання ротора і роликів вони сполучені зубчатою парою 3, встановленою в кришці 2.

Рис. 25

Радіально-пластинчасті (рис. 26) гідродвигуни, як правило, двократної дії (з двома протилежно розташованими робочими камерами), що забезпечує розвантаження валу від радіальних сил тиску рідини. Зовнішня поверхня обойми 7 в поперечному перетині виконана у вигляді овалу, в роторі 3 встановлено дванадцять пластин 6. При подачі рідини в робочі камери, утворені внутрішньою поверхнею обойми 7, пластинами 6, зовнішньою поверхнею ротора 3 і торцями дисків 5 і 8, по каналу П створюваний нею обертовий момент обертає ротор 3 і пов'язаний з ним вал 1 в. корпусі 2. Злив рідини здійснюється через диск 5 в канал С кришки 4.

Принцип дії аксіально-поршневих (рис. 27) гідродвигунів полягає в наступному. При подачі рідини під торці плунжерів 5 через розподільний диск 4 виникає осьова сила, діюча на похилу шайбу 7. Окружна складова цієї сили створює обертовий момент, що приводить в обертання ротор 3 разом зі встановленими в ньому плунжерами і опорним диском 6 і вал 1 з передньою опорою в корпусі 2. Таким чином, при обертанні ротора плунжери виконують поворотно-поступальний рух. Причому при русі управо вони виконують роботу, обертаючи ротор, а при русі вліво витісняють рідину з-під своїх торців на злив.

 

Рис.26

 

Рис.27
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-12-16; Просмотров: 1438; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.014 сек.