Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Класифікація гідравлічних апаратів, їх призначення та область застосування
Гідравлічним апаратом називають пристрій гідроприводу, який виконує хоча б одну з наступних функцій управління: змінює або обмежує напрям потоку робочої рідини, відкриває або перекриває потік робочої рідини, змінює параметри потоку (витрату або тиск) робочої рідини або підтримує їх задане значення. Термін гідроапаратура є збірною назвою гідроапаратів.

Гідроапарати у відповідності з ГОСТ 17752-72 підрозділяють по наступних ознаках:

- по конструкції замочно-регулюючого елементу - золотникові, крани і клапанні;

- за принципом дії на замочно-регулюючий елемент - клапани і гідроапарати неклапанної дії;

- по можливості регулювання - регульовані і нерегульовані;

- по характеру відкриття робочого прохідного перетину - регулюючі і спрямовуючі;

- за призначенням - клапани тиску, дроселі, розподільники, зворотні клапани і т.д.

Рис. 28

Для конструкції будь-кого гідроапарату характерна наявність замочно-регулюючого елементу (рис. 28), яким є рухома деталь 1 (клапан, золотник, кран), при переміщенні частково і повністю перекриваюча робочий прохідний перетин гідроапарата, Робочий прохідний перетин А створюється в клапанах (рис. 28, а) між кромками сідла 2 і клапана 1 (площа робочого перетину змінюється при осьовому зсуві клапана 1), в золотниковому гідроапараті (рис. 28, б) між гострими кромками циліндрового розточування корпусу 2 і циліндрового пошуку золотника 1 (площа робочого перетину змінюється при осьовому зсуві золотника), в гідроапараті (рис. 28, в) крана - між гострими кромками каналів корпусу 2 і крана 1 (площа робочого перетину змінюється при повороті крана).

Клапаном називають гідроапарат, в якому величина відкриття робочого прохідного перетину (робочого вікна) змінюється під впливом потоку робочої рідини, що проходить через гідроапарат. Виходячи з визначення, клапан є автоматичним гідроапаратом, не вимагаючим під час роботи якої-небудь зовнішньої дії на його замочно-регулюючий елемент.

У гідроапаратах неклапанної дії (розподільниках і дроселях) замочно-регулюючі елементи не переміщаються під дією потоку робочої рідини, що проходить через гідроапарат. Щоб змінити робочий прохідний перетин в розподільнику або дроселі, необхідно впливати на їх запорно-регулюючі елементи ззовні, наприклад, перемістити золотник розподільника за допомогою електромагніту, повернути кран вручну і т.д.

У регульованих гідроапаратах відкриття робочого прохідного перетину або силова дія на замочно-регулюючий елемент можуть бути змінені ззовні, наприклад, шляхом регулювання сили пружини в клапанах. Серед регульованих гідроапаратів виділяють гідроапарати, що настроюються, в яких регулювання можливе тільки в неробочому стані, наприклад, шляхом заміни в клапані регулюючої шайби.

Регулюючим гідроапаратом називають гідроапарат, призначений для зміни тиску або витрати робочої рідини шляхом часткового відкриття робочого прохідного перетину (робочого вікна). В таких гідроапаратах замочно-регулюючі елементи при роботі можуть займати незліченну безліч проміжних положень. До регулюючих гідроапаратів відносяться, наприклад, напірні клапани, дроселі, розподільники і т.д.

Спрямовуючим гідроапаратом називають гідроапарат, призначений тільки для зміни напряму потоку робочої рідини. Тиск і витрата робочої рідини, що проходить через спрямовуючий гідроапарат, не змінюються. До спрямовуючих гідроапаратів відносяться, наприклад, зворотні клапани, гідрозамки, спрямовуючі розподільники і т.д. Для цих гідроапаратів характерне виконання своїх функцій шляхом повного відкриття або закриття робочих прохідних перетинів, тобто спрямовуючі гідроапарати працюють за принципом «відкрито-закрито».

Гідроапарати за способом монтажу можуть мати різні виконання. Гідроапарати в звичному виконанні мають свої корпуси, вбудовані гідроапарати своїх корпусних деталей не мають - вони є складовими частинами інших гідравлічних пристроїв. Декілька вбудованих гідроапаратів можуть бути розміщені в одному корпусі у вигляді гідравлічного блоку або модулю.

 
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-12-16; Просмотров: 1727; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.008 сек.