Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Вибір гідромоторів
При виборі гідромотора користуються поняттями номінального крутного моменту М, номінальної витрати Qн, номінальної частоти обертання nн і номінальної різниці тиску на вході і виході Δрн, параметри яких приводяться в каталогах. По цих характеристиках гідромоторів можна визначити параметри гідромотора при роботі в заданих робочих умовах, тобто при заданих Q і р1 – р2:

Мкр = Мкр.н і n = nн .

Можна вирішувати і зворотну задачу - визначати для вибраного гідромотора при заданих М і n необхідну витрату і перепад тиску робочої рідини:

Q = Qн і р1 – р2 = Δрн .

У гідравлічних двигунах, як і в інших машинах, частина енергії втрачається на подолання тертя між рухомими і нерухомими деталями. Проте вживані в гідроприводах мінеральні масла володіють хорошими властивостями, що мастять, тому втрати на тертя невеликі і механічний ККД гідравлічних двигунів, як правило, не нижче 0,9. При роботі гідродвигунів мають місце також витоки робочої рідини по зазорах між рухомими щодо один одного деталями.

Внутрішні витоки між робочими камерами з різним тиском робочої рідини називають перетічками, а ті витоки, які відводять в дренаж, називають зовнішніми витоками, деталі гідравлічних двигунів виконують з високим ступенем точності, робочі зазори витримують в межах 5...20 мкм і тому витоки в порівнянні з робочими витратами невеликі і їх враховують тільки при роботі на малих витратах робочої рідини.

 

Питання для самоперевірки:

1. Які ущільнення використовуються в гідроприводах?

2. Які двигуни використовують для обертальних та зворотно-обертальних рухів?

3. Яку будову та характеристики має кожен з гідродвигунів?

4. Що вимагається від гідродвигунів різних видів?

5. Як виконується підбір необхідного гідромотора?

 

Модуль 3.5 Апаратура гідроприводів

 

1. Класифікація гідравлічних апаратів, їх призначення та область застосування.

2. Регулювальна апаратура, її типи, принцип дії та підключення в гідросистему.

3. Направляюча та контрольно-вимірювальна апаратура, її типи, принцип дії, підключення в гідросистему.

4. Методи фільтрації робочої рідини.

5. Типи фільтрів їх будова та підключення в гідросистему.

6. Типи трубопроводів та способи їх з’єднання.

7. Розрахунок та вибір трубопроводів та робота гідропанелей.

 

Література: [1], Розділ 2, Глава 3, Розділ 4, §4, §5, [3], Глава 17, Глава 19.

 

Студент повинен знати класифікацію гідроапаратів, їх види та будову.

Студент повинен вміти регулювати гідроапаратуру та підключати її в гідро схеми, виконувати розрахунки трубопроводів.

 
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-12-16; Просмотров: 737; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.009 сек.