Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Способи стабілізації швидкості руху
Гідравлічні акумулятори - це пристрої, призначені для накопичення гідравлічної енергії і її віддачі в необхідний період роботи гідроприводу. Ці пристрої відносять до джерел живлення гідросистем, тому що їх основна задача - видати додатковий до подачі насоса потік робочої рідини. Гідравлічний акумулятор є резервне джерело робочої рідини. Окрім того його можна використовувати для гасіння пульсацій тиску, в гальмівних пристроях, як аварійне джерело енергії, джерела живлення систем мащення, а також для підтримки постійного тиску і інших задач.

Відомо три типи гідравлічних акумуляторів: вантажні, пружинні і газові (рис. 46).

Принцип дії полягає в наступному. Якщо тиск робочої рідини в системі гідроприводу такий, що під поршнем 1 акумулятора 4 (рис. 46, а) створюється сила, що перевищує силу тяжкості g вантажу 2, то тоді рідина піднімає поршень і заповнює вивільнену порожнину акумулятора - акумулятор заряджається. При пониженні тиску поршень під дією вантажу витісняє рідину в систему - йде процес розрядки акумулятора. Аналогічно працюють і інші типи акумуляторів, тільки в пружинному акумуляторі рідина долає силу пружини 3, а в газовому - тиск газової рідини, яка при зарядці акумулятора стискається, а при розрядці - розширяється (рис. 46, ж, з). Заповнюється акумулятор газом через штуцер 5, а спорожнення акумулятора відбувається через штуцер 8.

Рис. 46

Основна перевага вантажних акумуляторів полягає в підтримці постійного тиску вантажу вагою G;

р = G/S,

де S - ефективна площа (без урахування сил тертя) незалежно від ступеня їх розрядки.

Проте їм властиві два серйозні недоліки: громіздкість і необхідність вертикальної установки. Найчастіше їх застосовують в приводах автоматизованого пресового устаткування.

Пружинні акумулятори (рис. 46, б) менш громіздкі, їх можна встановлювати в будь-якому положенні, але тиск рідини в них залежить від ступеня стиснення пружини 3:

р = с(h0 + h)/s,

де с - жорсткість пружини;

h0 - попередній натяг;

h - стиснення пружини 3 (хід поршня 1).

Найбільш компактні газові акумулятори з еластичною мембраною 7, 9 (рис. 46, д, е). В них якнайменший тиск рідини залежить від початкового тиску газу Рнач, яким заповнений акумулятор. При зарядці акумулятора за рахунок стиснення газу відбувається і деяке підвищення тиску до найбільшої величини Рmах. Для нормальної роботи таких акумуляторів необхідно дотримувати одну важливу умову: мінімальний тиск робочої рідини Рmin повинен бути дещо вищий за початкового тиску газу Рнач. В цьому випадку при розрядці акумулятора не відбувається його повне спорожнення, а еластична мембрана 9 не стикається з клапаном 10 (рис. 46, ж), що оберігає її від передчасного зношування.

Газовий акумулятор з жорстким розділовим елементом (рис. 46, г) більш громіздкий, ніж акумулятор з еластичною мембраною, і має великі сили тертя за рахунок елементів ущільнювачів поршня 6. Газовий акумулятор без розділового елементу (рис. 46, в) не має деталей, що труть, але його треба встановлювати тільки вертикально і заповнювати маслорозтворюваним в рідині газом, не вступаючим з нею в хімічну реакцію. Ці причини обмежують область вживання вказаних газових акумуляторів.

 
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-12-16; Просмотров: 663; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.01 сек.